KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Muazzez YELSİZ
Birimi Sosyal Bilimler Enstitüsü
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3455-9155
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 21.10.2015
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 21.10.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 31.12.2018
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 31.12.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SEZER KORUCU KEVSER, YELSİZ MUAZZEZ, EKE ERDAL, SAĞLIK HİZMETLERİNDE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 10(3), , 523-544. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 YELSİZ MUAZZEZ, Çalışkan Söylemez Şerife, İnfodemi: Covid-19 Aşıları Hakkındaki Paylaşımların Aşı Karşıtlığı Perspektifinden Değerlendirilmesi. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 5(1), , 52-72. (2023), (Diğer)
 • 3 ÇAM Sıddıka, YELSİZ MUAZZEZ, EKE ERDAL, 100. YILDA TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ DENEYİMLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(0), , 280-304. Doi: 10.21076/vizyoner.1331112, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 EKE ERDAL, YELSİZ MUAZZEZ, ÇAM Sıddıka, ERDEM RAMAZAN, Türk Sağlık Sisteminde İhtiyaç Duyulan Yeni Nesil Sağlık Reformları. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi , 20-37. Doi: 10.54537/tusebdergisi.1113199, (2023), (Diğer)
 • 5 İZGÜDEN DİLRUBA, SEZER KORUCU KEVSER, ÇALIŞKAN SÖYLEMEZ ŞERİFE, DEMİR MUAZEZ, OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ VE SAĞLIK EKİPMANLARININ ENTROPİ TEMELLİ ARAS VE SAW YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(35), , 731-755. Doi: 10.21076/vizyoner.1002922, (2022), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YELSİZ MUAZZEZ, SEZER KORUCU KEVSER, EKE ERDAL, Sağlık Hizmetlerinde Kanser ErkenTeşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Farkındalığı Üzerine Bir Çalışma. 5. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMİR MUAZEZ, EKE ERDAL, Değişen Eczacı Rolleri Bağlamında Hastaların Eczacılık Hizmetleri ile İlgili Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), , 555-574. Doi: 10.32709/akusosbil.553778, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 EV KOCABAŞ DİLEK, EKE ERDAL, DEMİR MUAZEZ, Sağlık Hizmeti Kullanımında Bireylerin Geleneksel ve Alternatif Yöntemlere İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), , 63-80. (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YELSİZ MUAZZEZ, SEZER KORUCU KEVSER, EKE ERDAL, Türk Yönetim Kültürü(2023). Nobel Bilimsel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 SEZER KORUCU KEVSER, DEMİR MUAZEZ, CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIESVOLUME 13(2017). IJOPEC Publication No: 2017/28, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!