KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDOĞAN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-4007-5675
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 26
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK 26.06.2009
Yüksek Lisans İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) 02.01.2015
Doktora KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR) 27.07.2021
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI 2017 - 2021
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI 2012 - 2017
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2020
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2018
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Sinop Barosu Stajyer Avukat 2010 - 2011
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Isparta İl İnsan Hakları Kurulu Üye Diğer 2022 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERDOĞAN DİDEM, Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğiliminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişe Etkileri. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 29(1), , 221-263. Doi: 10.15337/suhfd.797611, (2021), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 METİN YÜKSEL, ERDOĞAN DİDEM, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, İstanbul Sözleşmesine Yöneltilen Eleştirilerin Analizi. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 METİN YÜKSEL, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, ERDOĞAN DİDEM, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Aile Hayatına Saygı Hakkı. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DOĞAN BAYRAM, ERDOĞAN DİDEM, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI İLE BAKANLARIN SORUMLULUKLARI MESELESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), , 163-191. Doi: 10.33717/deuhfd.911688, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ERDOĞAN DİDEM, Tarihsel Perspektifle Modern Devletin Optimum Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), , 113-128. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 ERDOĞAN DİDEM, Siyasi Partilerin Temsili Demokrasi Üzerindeki Etkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3), , 59-74. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ERDOĞAN DİDEM, Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasında Karşılaşılan Kavram Karmaşaları. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 127-136. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ERDOĞAN DİDEM, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Hukuk Bilimleri(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERDOĞAN DİDEM, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Hukuk Bilimleri(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERDOĞAN DİDEM, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, Hukuk Bilimleri(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ERDOĞAN DİDEM, Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi(2021). Yetkin Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukuna Giriş
Anayasa Yargısı
Anayasal Haklar Bağlamında Bireysel Başvuru Hakkı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
Demokratik Rejimlerin Aksayan Yönleri
İnsan Hakları Hukuku
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı Sistemleri
Seminer
Temel Hak ve Özgürlükler Kapsamında AİHM İçtihatları
Tez
Türk Anayasa Düzeni
Türk Anayasa Yargısı Sistemi
Türkiye’de İnsan Hakları Ve İnsan Haklarının Korunması
 
Bu İçeriği Paylaş!