KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Kubilay GÜNGÖRER
Birimi Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizyoterapi
Telefon 2462118532
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-9864-0799
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 07.07.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ) 23.09.2020
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
Program Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Kas-iskelet Sistemi Hastalıkları,Biyomekanik,Kinezyoloji,Mobilizasyon ve Manipülasyon
YAYINLAR
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 GÜNGÖRER KUBİLAY, TAŞPINAR BETÜL, TAŞPINAR FERRUH, DİYAFRAGMA ANATOMİSİ, FİZYOLOJİSİ VE PATOLOJİLERİ. “İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2022) (2022). (Özet bildiri)
  • 2 BARĞI GÜLŞAH, GÜNGÖRER KUBİLAY, AKILLI TELEFONLARDA BULUNAN POSTÜR DÜZELTME UYGULAMALARININ BOYUN AĞRISI VE FONKSİYONUNA ETKİLERİ. 1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi (2022). (Özet bildiri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 BARĞI Gülşah , GÜNGÖRER Kubilay, Akıllı Telefonlarda Bulunan Postür Düzeltme Uygulamalarının Boyun Ağrısı ve Fonksiyonuna Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), , 161-170. Doi: 10.22312/sdusbed.1117215, (2022), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 GÜNGÖRER KUBİLAY, TAŞPINAR BETÜL, TAŞPINAR FERRUH, SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 4(2022). GECE KİTAPLIĞI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
  • Yüksek Lisans Tezi
  •   Bel ağrısı olan kişilerde namaz temelli öz-yeterlilik ölçeği'nin türkçe geçerlilik ve güvenirliği / Turkish validity and reliability of the prayer-based self-efficacy scale for people with low back pain
VERDİĞİ DERSLER
Anatomi
Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Hastalıklar Bilgisi I
Hastalıklar Bilgisi II
Nörolojik Hastalıklar
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Romatizmal Hastalıklar
ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Sistem Hastalıkları
Tedavi Edici hareketler
Tedavi Edici Hareketler
 
Bu İçeriği Paylaş!