KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Esin KİŞİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
E-Posta esinkisi@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME 21.08.2015
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÖMÜRBEK NURİ, KİŞİ ESİN, ÖMÜRBEK Nuri ve KİŞİ Esin, (2019). ”ENTROPİ TEMELLİ MAUT YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİGİRİŞİMLERİN FAALİYETLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl: 2019 Cilt-Sayı: 12 (2) ss: 264-288. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), , 264-288. (2019), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!