KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa GENÇ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
Telefon 2462118189
E-Posta mustafagenc@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 10.07.1998
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 17.12.2003
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (DR) 09.11.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Geleneksel Türk Sanatları, Doğal Boyama, Fotoğrafçılık,,Sinema
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genç, M., 2012. Türk El Dokumalarında Doğal Boya Kullanımı ve Diyarbakır Çevresi Doğal Boyarmadde Kaynakları. Diyarbakır Geleneksel El Sanatları. Cilt: 1. TC.Diyarbakır Valiliği Yayın No:5, DİYARBAKIR, 2012. 153-195.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Genç, M., 1999. Yörük Dokumaları. Art Dekor. 146-151.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Okca, A. K. and M. Genç, 2017. Yörük Göçlerinde Deve. The Journal of Academic Social Science Studies. 58: 225-236
 • 2 Okca, A. K. v e M. Genç, 2017. Ahşap Oyuncaklarının Kökboya, Cehri Ve İndigo İle Boyanması Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Cilt:10 (19): 73-88
 • 3 Genç, M., 2017. SAKARYA ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYAHANELER. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:26(1): 100-119
 • 4 Genç, M. and A.K. Okca, 2017. YÖRÜKLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE DOKUMALARINDA: KEÇİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 52: 85-102
 • 5 Genç, M. and M.E: Kahraman, 2016. 14th and 15th Century’s Turkish Carpets with Animal Figures of Descriptive Survey of the Design and Color Features. THE ANTHROPOLOGIST. 26(3): 167-174
 • 6 Genç, M., 2014. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE KÖKBOYA VE CEHRİ İLE İLGİLİ BAZI KAYITLAR. SDÜ, GSF. Hakemli Dergisi. 13: 174-212
 • 7 Genç, M. and A. Koyuncu, 2011. A Part of Yörük Life Style: Tents. Journal of World of Turks. 3 (2): 113-124
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genç, M., 2012. Günümüz Halı Tasarımlarında Gelenekten Faydalanma Kriterleri. Halıcılık ve Kilimcilik Programının Sorunları ve Çözüm Önerileri. 05-06 Nisan 2012. Ayvacık-Çanakkale. 118-131
 • 2 Genç, M., 2008. Akdeniz Bölgesi Doğal Boyarmadde Kaynakları ve Boyarmadde Analizleri. Güzel Sanatlar Etkinlikleri 5-10 Mayıs 2008. Antalya. 197-203
 • 3 Genç, M., 2008. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Sivas ve Çevresi Doğal Boyarmadde Kaynakları. Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri. 27-30 Ekim 2008. 453-478.
 • 4 Genç, M., 2008. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Ayvacık İlçesinde Bulunan Doğal Boyarmadde Kaynakları. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu. 25-31 Ağustos 2008. Çanakkale. 323-341
 • 5 Genç, M. ve R. Karadağ. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Boyahane ve Doğal Boya Maddeleri ile İlgili Kayıtlar. Gazi Üniv. I. Ulusal El Sanatları Sempozyum Bildirileri. 24-26 Nisan 2008. Ankara. 140-171
 • 6 Genç, M., 2008. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Çanakkale ve Çevresinde Bulunan Doğal Boyarmadde Kaynakları. Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu. 25-26 Ağustos 2008. Çanakkale. 713-728.
 • 7 Genç, M. ve R. Karadağ, 2007. Sivas Halılarında Kullanılan Doğal Boyarmadde ve Boyarmadde Analizleri. Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri. 25 - 25 Mayıs 2007. 179-187
 • 8 Genç, M., 2000. Düz Dokumalarda Yapılan Yeni Üretimlerin Yozlaşma ve Yenilik Kavramları Açısından Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu. 07-15 Nisan 2000. Isparta. 289-296
 • 9 Genç, M. 2000. Geleneksel Dokumalarımızdan Bazılarının Ortadan Kalkma Nedenleri ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları Çözüm Önerileri. 17-18 Mayıs 2000. Konya. 177-180.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Can, Ö. ve M. Genç, M. ve Kök Boya ve Cehri ile Boyanmış Pamuk Kumaşlarla Pareo Tasarımı. II. Uluslararası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı. 29 Nisan 01 Mayıs 2017. Belek Antalya. 346-355
 • 2 Genç, M. ve A.K. Okca, 2017. Göç Yolunda Yörükler. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu. 20-21 Nisan 2017. Trabzon. 244-253
 • 3 Okca, A.K. ve M. Genç, 2017. Geleneksel Dokumaların Türk Kültür Sürekliliğindeki Önemi. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu. 20-21 Nisan 2017. Akçaabat-Trabzon.
 • 4 Genç, M., 2016. TARAKLI BEZİNİN DOĞAL BOYALARLA BOYANMASI. 7th Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı. 21-23 Mart 2016. İstanbul. 776-804.
 • 5 Genç, M., 2016. Türk El Dokumalarında Yörük Yaşamının Etkileri. IV. Uluslararası Türk El Dokumaları ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri. 02-05.10.2012. Bakü. 283-291
 • 6 Genç, M. ve A.K. Okca, 2016. Yörük Göçlerinin Gizli Kahramanları: Kadınlar ve Geleneksel Dokumalar. I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumları. 01-03 Aralık 2016. 423-432
 • 7 Genç, M., 2013. Gelenek ve Modernite Arasında Geleneksel Türk sanatları. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi. Sakarya. 21-23 Kasım 2013. 191-197.
 • 8 Koyuncu, A. ve M. Genç, 2010. Yörük Göçlerinde Kullanılan Kirkitli Dokumalar. Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010. Balıkesir. 596-605
 • 9 Genç, M., 2009. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk El Dokumalarında Kadın. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi. 05-07 Mart 2009. Sakarya. 148-155.
 • 10 Genç, M. ve M. Göçmen, 2008. 19. ve 20. Yüzyıllara Ait Hamid Sancağı Kadı Sicillerinde Yer Alan Dokuma ve Boyar Maddelerle İlgili Kayıtlar. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Eylül, 2007. Ankara. 565-580
 • 11 Türk Dünyasında Geleneksel Türk Sanatları Eğitimine Yönelik Öneriler
 • 12 Genç, M. ve Z.Ç.Kaleli, 2008. Türk Dünyasında Geleneksel Türk Sanatları Eğitimine Yönelik Öneriler. 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 25-28 Mayıs 2008. Kırgızistan. 1275-1279.
 • 13 Genç, M., 2007. Silifke Yörük Çuvallarının Teknik ve Boyarmadde Analizleri. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi 1-2 Kasım 2007. Konya. 197-211
 • 14 Genç, M., 2007. Anadolu Türk El Halıları ile İran Urmiye Bölgesi Halılarının Dokuma Tekniği Açısından Farkları. I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi Bildirileri. 1-2 Kasım 2007 Konya. 86-91.
 • 15 Genç, M., 2007. Denizli Yöresi Halı Köylerinin Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama. I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi Bildirileri. 1-2 Kasım 2007. Konya. 269-280
 • 16 Genç, M. 2006. Geleneksel Türk Dokumalarında Farklı Bir Tarz: Kemaliye Halıları. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu. 16-18 Kasım 2006. İzmir. 411-423
 • 17 Karadağ, R. ve M. Genç, 2005. Anadolu Türk El Dokumalarında Kullanılan Doğal Boyar Madde ve Boyama Yöntemleri. 6th Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. Cilt III: 1393-1411.
 • 18 Genç, M., 2005. Geleneksel Türk El Sanatları Kapsamında El Dokumalarında Gelenek ve Yozlaşma. 3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 7-9 Haziran 2005. Kırgızistan. 1057-1064.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Genç, M. ve V. Tezcan, 2010. Whitehead Metafiziği Açısından Sanatta Kimlik Kavramı. Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim. 10-13 Mayıs 2010. İstanbul. 62
 • 2 Şahin, Z.K., M. Genç ve N.Kahraman. 2009. Kayseri Merkez ve Sivas'ın Gemerek İlçesinde Yaşayan Boşnak Ailelere Dair. I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi. 10-16 Mayıs 2009. Kosova.243
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Genç, M., 2017. Kozmoz'daki Kaos. (30*70*25 cm, Doğal boyalı kumaş). 2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu. 29
 • 2 Genç, M., 2016. İndigodan Selçuklu'ya. Selçuklu'dan Bugüne Geometri. Masyı 2016. Konya. 6
 • 3 Genç, M. 2009. Elibelinde. IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri. Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, 2-7 Kasım 2009. 597
 • 4 Genç, M., 2009.Küfili (30*30 kalite, çözgü-atkı pamuk, İlme yün, doğal boyalı). I. Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçuklu'dan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana. Bienali. Konya. 2009.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Genç, M., 2016. Yörük Göçü (Fotoğraf ve Tuval Üzerine Kökboya Kumaş 70*100 cm). Ekim Geçidi / 16. 21 Kasım 04 Aralık 2017. Çanakkale.
 • 2 Genç, M., 2016. HİÇ (90*200 cm-Doğal Boyalı Keten Kumaş Üzerine Doğal Boyalarla Boyalı İplerle Sarılı Hat). Çiçekler Yeniden Açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi.
 • 3 Genç, M., 2016. H'İÇ (Yağlı Boya, Dokuma Aplike, İndigo, Doğal boyama, Kök Boya). Ekim Geçidi / 15 . 8-16 Kasım 2016. Çanakkale. 33
 • 4 Genç, M. 2014. Fotoğraf Çalışmaları. Farklı ve Birlikte III Kütahya. Sergi Panel Workshop Eser Kataloğu. 132
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 GSF Dekan Yardımcısı
 • 2 Merkez Müdürlüğü (2017-devam ediyor)
 • 3 Bölüm Başkanlığı (Sinema Televizyon) (2017-devam ediyor)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anasanat Dalı Başkanlığı (Eski Çini Onarımları) (2017-devam ediyor)
 • 2 Anasanat Dalı Başkanlığı (Sinema ve Televizyon) (2017-devam ediyor)
 • 3 Anasanat Dalı Başkanlığı (Halı ve Kilim) (2006-2017)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!