KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa GENÇ
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
Telefon 2462118189
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 10.07.1998
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 17.12.2003
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (DR) 09.11.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Geleneksel Türk Sanatları, Doğal Boyama, Fotoğrafçılık,,Sinema
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILDIRIM AYŞE, GENÇ MUSTAFA, KAYAALTI KÖYÜ (BURDUR)’NDE TESPİT EDİLEN DÖŞEMEALTI HALILARININ TASARIM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ĠNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 9(90), , 2815-2821. Doi: 10.26450/jshsr.3435, (2022), (Diğer)
 • 2 SOLAK İSMAİL, GENÇ MUSTAFA, KAYSERİ BÜNYAN SULTANHANI KERVANSARAYI TAŞ BEZEMELERİNİN KİLİM TASARIMLARINDA UYGULANMASI. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 9(90), , 2797-2814. Doi: 10.26450/jshsr.3430, (2022), (Diğer)
 • 3 SAYIN CİHANGİR, GENÇ MUSTAFA, ÇELİKER DENİZ, REPAIR METHODS OF CARPETS AND KILIMS. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal , 18-37. Doi: 10.17740/eas.soc.2021.V34-02, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 GENÇ MUSTAFA, KEÇEDE KÖKBOYA KULLANIMI. FOLKLOR AKADEMİ, 3(4), , 33-52. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 KODAL TUĞBA, GENÇ MUSTAFA, Sarıkeçili Yörük Dokumalarının Renk Kontrastlıkları Açısından Tasarım Kurgusunun İncelemesi. Art-e Sanat Dergisi , 26-55. Doi: 10.21602/sduarte.638777, (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 6 GENÇ MUSTAFA, ŞİMŞEK TOLACI SEDA, SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE TOPLUMSAL UYGULAMALAR VE MEKÂN-ISPARTA / ATABEY-GÖNEN ÖRNEKLERİ. Art-e Sanat Dergisi, 12(22), , 1-15. Doi: 10.21602/sduarte.638797, (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 7 ÇELİKER DENİZ, GENÇ MUSTAFA, sparta Evlenme Adetleri. Art-e Sanat Dergisi , 172-185. Doi: 10.21602/sduarte.638335, (2019), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 8 ÖZTÜRK İLKER, GENÇ MUSTAFA, ÖZTÜRK GÜLŞEN, HAKKÂRİ PARZUN DOKUMALARI. SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, 5(34), , 2298-2308. Doi: pp.2298-2308, (2019), (Diğer)
 • 9 KOYUNCU OKCA AYŞEGÜL, GENÇ MUSTAFA, YÖRÜK GÖÇLERİNDE DEVE. JASSS , 225-236. Doi: 10.9761/JASSS3495, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 10 GENÇ MUSTAFA, ÖZTÜRK NOMAN, ÇELİKER DENİZ, ISPARTA’DA MUTAFLIK ve SON MUTAF NURİ AKKULAK. Art-e Sanat Dergisi, 10(20), , 354-372. Doi: 10.21602/sduarte.358725, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 11 GENÇ MUSTAFA, SAKARYA ÇEVRESİ DOĞAL BOYARMADDE KAYNAKLARI VE BOYAHANELER. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 100-119. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 12 GENÇ MUSTAFA, KOYUNCU OKCA AYŞEGÜL, YÖRÜKLERİN GEÇİM KAYNAĞI VE DOKUMALARINDA: KEÇİ. ASOS JOURNAL , 85-102. Doi: 10.16992/ASOS.12598, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 13 GENÇ Mustafa, TEZCAN VEDAT, GELENEK VE YENİLİK KAVRAMLARININ FELSEFİ TARTIŞMASI EKSENİNDE GELENEKSEL TÜRK SANATLARINI YENİDEN DÜŞÜNMEK. KALEMİŞİ TÜRK SANATLARI DERGİSİ (THE JOURNAL OF TURKISH ARTS), 3(6), , 120-135. Doi: 10.7816/kalemisi-01-02-01, (2015), (Diğer)
 • 14 GENÇ MUSTAFA, ANADOLU HALI VE KİLİMLERİNDE RENK. SOBİDER (SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE) , 235-246. Doi: DOI: 10.16990/SOBIDER.93, (2015), (Diğer)
 • 15 GENÇ MUSTAFA, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kökboya ve Cehri İle İlgili Kayıtlar. Art-e Sanat Dergisi , 174-212. (2014), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GENÇ MUSTAFA, KOYUNCU OKCA AYŞEGÜL, GÖÇ YOLUNDA YÖRÜKLER. ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU (2017). (Özet bildiri)
 • 2 GENÇ MUSTAFA, KOYUNCU OKCA AYŞEGÜL, Stratonikeia Antik Kentinde Tespit Edilen Osmanlı Dönemi Doğal Boya Atölyesi. II. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 3 GENÇ MUSTAFA, göçmen muammer, 19 ve 20. YÜZYILLARA AİT HAMİT SANCAĞI KADI SİCİLLERİNDE YER ALAN DOKUMA VE BOYARMADDELERLE İLGİLİ KAYITLAR. 38. İCANAS (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARPAÖZÜ SABRİYE, GENÇ MUSTAFA, 19. YÜZYIL ASKERİ KEÇE BAŞLIKLARIN TESPİTİ VE YENİ TASARIMLARDA YORUMLANMASI. SDÜ ART-E, 15(29), , 673-689. Doi: 10.21602/sduarte.1118932, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 GENÇ MUSTAFA, TÜRK D’OKUMA KÜLTÜRÜ. Yüksek Öğretim Dergisi , 48-52. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 AYDIN Bengü, GENÇ MUSTAFA, Sarı Renk Veren (Cehri, Muhabbet Çiçeği, Papatya ve Defne) Boyar Maddelerin Pamuklu Kumaşların Boyanmasındaki Haslıkların Tespiti. Art-e Sanat Dergisi, 14(28), , 831-845. Doi: 10.21602/sduarte.1014017, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 KONUK MUSTAFA, GENÇ MUSTAFA, KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE TORBA DOKUMALARI. ARIŞ , 4-27. Doi: 10.342.42/akmbaris.2021.152, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 GENÇ MUSTAFA, SOLAK İSMAİL, KAYSERİ BÜNYAN’DA TESPİT EDİLEN HALI DOKUMA İLE İLGİLİ RİTÜELLER VE SÖZLÜ KÜLTÜR. ARIŞ , 80-101. Doi: 10.34242/akmbaris.2020.141, (2020), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GENÇ Mustafa, Günümüz Halı Tasarımlarında Gelenekten Faydalanma Kriterleri. Halıcılık ve Kilimcilik Programının Sorunları ve Çözüm Önerileri (2012). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GENÇ Mustafa, ISPARTANIN SOMUT OLAMAYAN KÜLTÜREL MİRASI(2022). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 GENÇ MUSTAFA, Antalya Yörük Türkmen Kitabı(2022). Bilge Kültür Sanat Yay. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KAYIPMAZ FAHRETTİN, KAYIPMAZ NACİYE, GENÇ MUSTAFA, ANADOLU TÜRK HALI KİLİM KÜLTÜRÜ(2022). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Tümü, (ULUSAL)
 • 4 GÖRAR RİFAT, GENÇ MUSTAFA, GÖRAR EKREM ALİ, ISPARTA ÇEVRESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ(2020). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 ANADOLU TÜRK HALI KİLİM KÜLTÜRÜ, Dergi, Editör, 01.02.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 ŞAN VE FLÜT İÇİN PİYANO EŞLİKLİ ISPARTA TÜRKÜLERİ, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 15.06.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA SAKARYA EL SANATLARI VE USTALARI, Araştırma Kitabı, Editör, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Alan Araştırması
Anadolu Kültüründe Doğal Boyacılık I
Anadolu Kültüründe Doğal Boyacılık l
Anadolu Kültüründe Doğal Boyacılık ll
Baskı Tasarımı I
Baskı Teknolojisi ve Tasarımı I
Baskı Teknolojisi ve Tasarımı II
Batik Boyama I
Batik Boyama II
Batik Teknikleri I
Batik Teknikleri II
BİLİM VE METOD
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Boya Bilgisi ve Uygulaması
DOĞAL BOYAMA
DOĞAL BOYAMA TEKNİKLERİ
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Geleneksel Sanatlar Atölyesi l
Geleneksel Türk El Sanatlarında Tas.Yön.
Güncel Sanat Atölyesi
Halı Tasarımı l
Halı Tasarımı ll
Halı-Kilim Tasarım Yöntemleri
Lif Sanatı
Restorasyon ve Konservasyon l
Restorasyon ve Konservasyon ll
Seminer-2
Sinema ve Sanat
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA
Staj
Tasarımda Özgünlük ve Yenilik
Temel Fotoğrafçılık
Tez
Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokumalar
Türk Halıcılık Tarihi
Türk Halk Bilimi
Uzmanlık alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık alan Dersi-3
Uzmanlık alan Dersi-4
Uzmanlık Alan Dersi-7
Yöresel Dokumacılık II
 
Bu İçeriği Paylaş!