KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ali YALÇIN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Proses Ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon 2462110898
E-Posta ali.yalcin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 27.06.2011
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 22.06.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A Comprehensive Review for Thymoquinone Extraction from Nigella sativa and Its Characterization
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Farklı Ham Sığır Gübresi/Mezbaha atıkları Karışım Oranlarının Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A novel approach for the production of zinc borate (4ZnO·B2O3·H2O) using a single-step hydrothermal method
 • 2 LITHIUM TETRABORATE PRODUCTION FROM THE REACTION OFBORIC ACID AND LITHIUM CARBONATE USING CARBON DIOXIDE
 • 3 A novel thermal process for activated carbon production from the vetch biomass with air at low temperature by two-stage procedure
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CO2 VARLIĞINDA LİTYUM TETRABORAT (Li2B4O7) ÜRETİMİ
 • 2 ÜLEKSİT- KARBONDİOKSİT REAKSİYONUNDAKİ ŞARTLARIN OPTİMİZASYONU
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Adi Fiğ Bitkisinden Hazırlanan Aktif Karbon Yardımıyla Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Green Synthesis of Layered Li1.2Ni0.20Co0.52Mn0.08O2 Cathode Materials Using Supercritical CO2
 • 2 Tek Adımlı Hidrotermal Yöntem Kullanarak Çinko Borat (4ZnO.B2O3.H2O) Üretimi ve Karakterizasyonu
 • 3 FARKLI TARIMSAL ATIKLAR VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • 4 SU ARITMA ÇÖZÜMLEMELERİ İÇİN İÇİN YATAY KUM FİLTRE İÇİNDE AKIŞ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
 • 5 BİRTAKIM ÇEŞİTLİ MUTFAK ATIKLARI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN MEZOFİLİK ŞARTLARDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • 6 ULTRASONİK ÖNİŞLEM UYGULANARAK MISIR KOÇANI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • 7 CO2 SEQUESTRATION BY BORON MINERALS
 • 8 Experimental Investigation of Biogas Production in Organic GarbageWaste
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 EXTRACTION OF BORIC ACID FROM ULEXITE MINERAL BY SUPERCRITICAL CO2
 • 2 POLİMERİK KOMPOZİTLERDE ALEV GECİKTİRİCİ OLARAK KULLANILAN ÇİNKO BORATIN (2ZnO•3B2O3•3H2O) ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!