KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ali YALÇIN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Proses Ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon 2462110898
E-Posta ali.yalcin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 27.06.2011
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 22.06.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A Comprehensive Review for Thymoquinone Extraction from Nigella sativa and Its Characterization
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Farklı Ham Sığır Gübresi/Mezbaha atıkları Karışım Oranlarının Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A novel thermal process for activated carbon production from the vetch biomass with air at low temperature by two-stage procedure
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CO2 VARLIĞINDA LİTYUM TETRABORAT (Li2B4O7) ÜRETİMİ
 • 2 ÜLEKSİT- KARBONDİOKSİT REAKSİYONUNDAKİ ŞARTLARIN OPTİMİZASYONU
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Adi Fiğ Bitkisinden Hazırlanan Aktif Karbon Yardımıyla Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tek Adımlı Hidrotermal Yöntem Kullanarak Çinko Borat (4ZnO.B2O3.H2O) Üretimi ve Karakterizasyonu
 • 2 CO2 SEQUESTRATION BY BORON MINERALS
 • 3 Experimental Investigation of Biogas Production in Organic GarbageWaste
 • 4 FARKLI TARIMSAL ATIKLAR VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • 5 SU ARITMA ÇÖZÜMLEMELERİ İÇİN İÇİN YATAY KUM FİLTRE İÇİNDE AKIŞ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
 • 6 BİRTAKIM ÇEŞİTLİ MUTFAK ATIKLARI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN MEZOFİLİK ŞARTLARDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • 7 ULTRASONİK ÖNİŞLEM UYGULANARAK MISIR KOÇANI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 EXTRACTION OF BORIC ACID FROM ULEXITE MINERAL BY SUPERCRITICAL CO2
 • 2 POLİMERİK KOMPOZİTLERDE ALEV GECİKTİRİCİ OLARAK KULLANILAN ÇİNKO BORATIN (2ZnO•3B2O3•3H2O) ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!