KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7075-8875
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 170
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 02.03.2006
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GENETİK (TIP) (DR) 19.12.2012
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 - 2016
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Eğitim Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
GEN-AR Birim Sorumlusu SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - 2024
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2019
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2008 - Devam Ediyor
Tıbbi Genetik Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2008 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Prenatal Tanı, Moleküler Genetik
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Maternal Prenatal Stres ve Glukokortikoid Reseptör Metilasyonu Arasındaki İlişki, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, 16.02.2021 - 08.02.2022 (ULUSAL)
 • 2 Prenatal Stresin Prepubertal Dönemde Ratların Anksiyete ve Depresyon Benzeri Davranışları Üzerine Etkisi ve Nöroinflamasyonla İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖZDAMAR ÜNAL Gülin, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, 29.12.2020 - 29.12.2021 (ULUSAL)
 • 3 Psöriatik hastaların lezyonlu derilerinde PTPN1, SERPINB7, EREG genlerinin ekspresyon düzeylerinin incelenmesi., Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, AYVAZ ÇELİK Havva Hilal, 29.05.2020 - 29.05.2021 (ULUSAL)
 • 4 HAGLROS Uzun Kodlamayan RNA (lncRNA) Ekspresyonunun Tiroid Kanseri Hastalarında ve Tiroid Kanseri Hücre Hatlarında araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, MUTLU İÇDUYGU FADİME , 01.04.2020 - 01.07.2023 (ULUSAL)
 • 5 Sambucus nigra agglutininin (SNA) ve dosetakselin, prostat kanseri hücrelerindeki canlılığa ve apopitotik yolakla ilişkili genlerin ekspresyonuna etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, 19.08.2019 - 10.12.2021 (ULUSAL)
 • 6 Prostat Kanseri ve Benign Prostat Hiperplazisinin Erken Tanısında Potansiyel Biyobelirteç Olarak Serum mikroRNA'ların Rolü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, 31.07.2018 - 19.03.2019 (ULUSAL)
 • 7 Paklitaksele karşı dirençli hale getirilmiş ve dirençli olmayan prostat kanseri hücrelerinde kök hücre özellikleri ile ilişkili genlerin ekspresyon düzeylerinin araştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, MUTLU İÇDUYGU FADİME, 12.04.2018 - 04.11.2021 (ULUSAL)
 • 8 Akciğer adenokarsinomunda RASSF1A geni promotör metilasyon düzeyinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, ÖZGÖZ ASUMAN, 22.06.2016 - 18.12.2010 (ULUSAL)
 • 9 Üçlü negatif meme kanserinde RASSF1A geni promotor metilasyon düzeyinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, ÖZGÖZ ASUMAN, 04.06.2016 - 18.12.2018 (ULUSAL)
 • 10 Paklitaksel direncine neden olan mekanizmaların araştırılması amacıyla, PC-3, DU-145 ve VCaP prostat kanser hücre hatlarından paklitaksele (taxol) dirençli prostat kanseri hücre hatlarının oluşturulması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, MUTLU İÇDUYGU FADİME, 23.03.2016 - 27.12.2017 (ULUSAL)
 • 11 Kronik Böbrek Hastalığında KLOTHO ve VDR gen polimorfizmlerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, İMİRZALIOĞLU NECAT, 15.06.2010 - 15.06.2012 (ULUSAL)
 • 12 WNT4 geninin gonadal gelişimdeki rolünün kriptorşidizm tanısı konan çocuklarda WNT4 geni mutasyon analizi ile araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, İMİRZALIOĞLU NECAT, 09.07.2009 - 09.07.2010 (ULUSAL)
 • 13 Visfatin geni polimorfizmlerinin diabetik nefropati ile ilişkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, DEMİR SERAP, 13.11.2008 - 13.05.2010 (ULUSAL)
 • 14 İdiyopatik Mental Retardasyonlu Çocuklarda Subtelomerik Yeniden Düzenlenmelerin Araştırılmasında MLPA Tekniğinin Etkinliğinin Araştırılması Fenotip Genotip İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, İMİRZALIOĞLU NECAT, 21.10.2008 - 21.10.2009 (ULUSAL)
 • 15 İnmemiş testis tanısı konmuş çocukların Y kromozom mikrodelesyonu MTHFR gen polimorfizmleri ve kromozom düzensizlikleri açısından değerlendirilmesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, İMİRZALIOĞLU NECAT, 21.10.2008 - 21.10.2009 (ULUSAL)
 • 16 Isparta ili çiftçilerinde Borrelia burgdorferi ye karşı oluşan serum antikorlarının prevalansı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, TANER ABBAS, 17.09.2004 - 17.09.2005 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ERKILIÇ GAMZE, DÖNMEZ FEYZA, DOĞAN KIRAN ELTAF, The effect of Vortioxetine on the NLRP3 pathway and microglial activity in the prefrontal cortex in an experimental model of depression. Immunopharmacology and Immunotoxicology , 1-12. Doi: 10.1080/08923973.2024.2308268, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 TORUS BORA, KORKMAZ HAKAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, ARGUN MEHMET, Şevik Sönmez, TÖK LEVENT, Downregulation of plasma microRNA-29c-3p expression may be a new risk factor for diabetic retinopathy. Minerva Endocrinology Doi: 10.23736/S0391-1977.20.03278-2, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İNCİ HÜSEYİN EMRE, Increased NLRP3 inflammasome expression in peripheral blood mononuclear cells of patients with schizophrenia: a case-control study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 27(2), , 111-117. Doi: 10.1080/13651501.2022.2106245, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 SAK RUVEYDA, ÖZBALCI DEMİRCAN, ALANOĞLU EMİNE GÜÇHAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Malignancy-related mir-210, mir-373 and let-7 levels are affected in iron deficiency anemia. African Journals Online (AJOL), 23(3), , 245-253. Doi: 10.4314/ahs.v23i3.30, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ERÖKSÜZ ELVİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZBALCI DEMİRCAN, lncRNA MALAT1, MEG3, and PANDAR Levels may be Potential Diagnostic Biomarkers in Multiple Myeloma. Medical Records - International Medical Journal, 5(3), , 587-593. Doi: 10.37990/medr.1309886, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 6 MUTLU İÇDUYGU FADİME, AKGÜN EGEMEN, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞENGÜL DEMET, ALP EBRU, Upregulation and the clinical significance of KCNQ1OT1 and HAGLROS lncRNAs in papillary thyroid cancer: An observational study. MEDICINE, 102(29), , 0-0. Doi: 10.1097/MD.0000000000034379, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, İÇLİ NESRİN, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞAHİN YAŞAR NURİ, Sambucus nigra agglutinin as a supporter of docetaxel treatment in metastatic prostate cancer. Elsevier BV , 201221-0. Doi: 10.1016/j.humgen.2023.201221, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 8 Ünal Gülin Özdamar, Erkılınç Gamze, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, KUMBUL Duygu, Özmen Özlem, The beneficial effects of vortioxetine on BDNF, CREB, S100B, β amyloid, and glutamate NR2b receptors in chronic unpredictable mild stress model of depression. Psychopharmacology, 240(12), , 2499-2513. Doi: 10.1007/s00213-023-06445-0, (2023), (SCI-Expanded)
 • 9 Dikbas Oguz, Demir Ahmet S., İCduygu Fadime M., HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Ceylaner Serdar, Sönmez Fatma M., A case of progressive osseous heteroplasia. MINERVA ORTHOPEDİCS, 74(1), , 72-76. Doi: 10.23736/S2784-8469.22.04160-8, (2023), (SCI-Expanded)
 • 10 KUMBUL Yusuf Çağdaş, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Yasan Hasan, Akın Vural, SİVRİCE Mehmet Emre, Caner Fatma, Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in patients with laryngeal cancer. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA, 43(1), , 26-31. Doi: 10.14639/0392-100X-N2127, (2023), (SCI-Expanded)
 • 11 Ayvaz Havva Hilal, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Seyirci Mehmet Ali, KORKMAZ Selma, Erturan İjlal, YILDIRIM Mehmet, Atay Emrah, The Role of EREG, PTPN1, and SERPINB7 Genes in the Pathogenesis of Psoriasis: May SERPINB7 Be Protective and a Marker of Severity for Psoriasis?. Dermatology Practical Conceptual, 13(2), , 0-0. Doi: 10.5826/dpc.1302a85, (2023), (SCI-Expanded)
 • 12 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, ÖZORAK ALPER, miR-221, miR-650 and miR-4534 as diagnostic markers in prostate cancer and their relationship with lymphatic invasion. Turkish Journal of Biochemistry, 47(4), , 435-443. Doi: 10.1515/tjb-2021-0154, (2022), (SCI-Expanded)
 • 13 EROĞLU İSMET, KORKMAZ HAKAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, ŞEVİK SÖNMEZ, AFŞAR BARIŞ, New risk factors in diabetic nephropathy: microRNA-196-3p and microRNA-203. Minerva Endocrinology , 314-324. Doi: 10.23736/S0391-1977.20.03204-6, (2022), (SCI-Expanded)
 • 14 Çakir Ali Yavuz, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Özorak Alper, Germline variant screening with targeted next generation sequencing in prostate cancer: phenotype-genotype correlation. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 52(1), , 131-143. Doi: 10.3906/sag-2105-348, (2022), (SCI-Expanded)
 • 15 ÖZDAMAR ÜNAL Gülin, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Erkılınç Gamze, Dönmez Feyza, Kumbul Doğuç Duygu, Özmen Özlem, SEZİK Mekin, Maternal prenatal stress and depression like behavior associated with hippocampal and cortical neuroinflammation in the offspring: An experimental study. International Journal of Developmental Neuroscience, 82(3), , 231-242. Doi: 10.1002/jdn.10176, (2022), (SCI-Expanded)
 • 16 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, TOĞAY VEHBİ ATAHAN, ASLAN KOŞAR PINAR, SEZİK MEKİN, Hypothalamic NR3C1 DNA methylation in rats exposed to prenatal stress. Molecular Biology Reports, 49(8), , 7921-7928. Doi: 10.1007/s11033-022-07626-4, (2022), (SCI-Expanded)
 • 17 AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ATAY EMRAH, ERTURAN İJLAL, KORKMAZ SELMA, YILDIRIM MEHMET, Atopik dermatit patogenezinde miR-1910-3p, miR-4649-3p, miR-4296 ve miR-210'un olası rolü: miR-4296 ve miR-1910-3p atopik dermatit gelişiminde önemli roller oynayabilir mi?. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), , 494-503. Doi: 10.17343/sdutfd.1164324, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 18 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, Novel splice-site variants c.393G>A, c.278_2A>G in exon 2 and Q705K variant in exon 3 of NLRP3 gene are associated with bipolar I disorder. Molecular Medicine Reports, 26(3), Doi: 10.3892/mmr.2022.12810, (2022), (SCI-Expanded)
 • 19 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, ÖZGÖZ ASUMAN, VATANSEVER BUSE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, AKGÜN EGEMEN, Possibility of paclitaxel to induce the stemness-related characteristics of prostate cancer cells. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 30(12), , 1283-1291. Doi: 10.17219/acem/140590, (2021), (SCI-Expanded)
 • 20 KORKMAZ HAKAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, TORUS BORA, Circulating miR-29c-3p is downregulated in patients with acromegaly. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 51(4), , 2081-2086. Doi: 10.3906/sag-2010-245, (2021), (SCI-Expanded)
 • 21 KORKMAZ SELMA, KORKMAZ HAKAN, ERTURAN İJLAL, AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YILDIRIM MEHMET, Coexistence of Touraine-Solente-Gole syndrome and type 1 neurofibromatosis: A case report. TURKDERM , 143-146. Doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.42708, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 22 AKSAN ŞENGÜL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KANKILIÇ TEOMAN, A Cytogenetic Study on Spermophilus Xanthoprymnus (Bennett, 1835) in Isparta Province. Research in Ecology, 3(2), , 1-4. Doi: 10.30564/re.v3i2.2894, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 23 YALÇIN SERENAT, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, ORAL HİLMİ BAHA, Cytogenetic analysis in couples with recurrent pregnancy loss. Journal of Surgery and Medicine, 5(5), , 449-452. Doi: 10.28982/josam.912521, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 24 ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, BAŞKAN ZUHAL, TÜTÜNCÜ İLKNUR, Postmenopausal estrogen receptor positive breast cancer and obesity associated gene variants. EXCLI Journal, 5(20), , 1133-1144. Doi: 10.17179/excli2020-2860, (2021), (SCI-Expanded)
 • 25 Karabacak Melek, ERTURAN İJLAL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, KORKMAZ SELMA, YILDIRIM MEHMET, ORHAN HİKMET, Is microRNA 1910-3p (miR-1910-3p) a really distinctive marker for psoriasis?. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 51(3), , 1098-1105. Doi: 10.3906/sag-2009-156, (2021), (SCI-Expanded)
 • 26 ÖZSEVEN SEMANUR, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZORAK ALPER, The role of circulating miR-200 family members in differentiating prostate cancer from benign prostatic hyperplasia. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12(9), , 1016-1020. Doi: 10.4328/ACAM.20562, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 27 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, EVRENSEL TÜRKKAN, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, CANHOROZ MUSTAFA, DELİGÖNÜL ADEM, İMİRZALIOĞLU NECAT, Türk kadınlarında MDR1 (ABCB1) geni C3435T, C1236T, G2677T/A, A2956G polimorfizmleri ile meme kanseri riski arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(3), , 345-352. (2020), (EBSCO)
 • 28 ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, BAŞKAN ZUHAL, Low-penetrance susceptibility variants and postmenopausaloestrogen receptor positive breast cancer. JOURNAL OF GENETICS, 99(15), , 1-10. Doi: 10.1007/s12041-019-1174-2, (2020), (SCI-Expanded)
 • 29 FİLİZ BAŞAK, YILDIRIM MEHMET, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, ÇELİK SEDA, ERTURAN İJLAL, KORKMAZ SELMA, ORHAN HİKMET, Evaluation of interleukin-23 receptor (IL-23R) gene polymorphisms and serum IL-23 levels in patients with psoriasis. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 49(5), , 1386-1394. Doi: 10.3906/sag-1904-48, (2019), (SCI-Expanded)
 • 30 ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, ŞAMLI HALE, BAŞKAN ZUHAL, MUTLU İÇDUYGU FADİME, BACAKSIZ MEHMET, Genetic Variations of DNA Repair Genes in Breast Cancer. PATHOLOGY ONCOLOGY RESEARCH, 25(1), , 107-114. Doi: 10.1007/s12253-017-0322-3, (2019), (SCI-Expanded)
 • 31 BEŞTEPE AHMET, SÖZEN MEHMET ALİ, GENÇ ABDURRAHMAN, ÜÇOK KAĞAN, AKGÜN LÜTFİ, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Bir Türkiye Populasyonunda BDNF Geni Val66Met Polimorfizmi ile Obeziteİlişkisinin Analizi: Olgu Kontrol Çalışması. Kocatepe Tıp Dergisi , 255-259. (2015), (TR DİZİN)
 • 32 ŞAMLI HALE, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SIVACI YAŞAR, İMİRZALIOĞLU NECAT, Mosaic ring chromosome 18 case. Gazi Medical Journal, 24(3), , 90-91. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 33 ÖZGÖZ ASUMAN, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ORHAN BÜLENT, MUTLU İÇDUYGU FADİME, AKTEPE FATMA, An investigation of the effects of FGFR2 and B7 H4 polymorphisms in breast cancer. J Cancer Res Ther., 9(3), , 370-375. (2013), (SCI-Expanded)
 • 34 DEMİR SERAP, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KÖKEN TÜLAY, İMİRZALIOĞLU NECAT, Visfatin polymorphism may increase tendency to diabetic nephropathy. Nephrology Reviews., 4(1), , 18-21. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 35 SOYSAL YASEMİN, VERMEESCH JORIS, Davani Nooshin Ardeshir, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, A 10 46 Mb 12p11 1 12 1 interstitial deletion coincident with a 0 19 Mb NRXN1 deletion detected by array CGH in a girl with scoliosis and autism. Am J Med Genet Part A., 155(7), , 1745-1752. (2011), (SCI)
 • 36 SOYSAL YASEMİN, VERMEESCH JORIS, Davani Nooshin Ardeshir, ŞENSOY NAZLI, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Molecular characterization of microduplication 22q11 2 in a girl with hypernasal speech. Genet Mol Res., 10(3), , 2148-2152. (2011), (SCI-Expanded)
 • 37 SOYSAL YASEMİN, BALCI SEVİM, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, LIEHR THOMAS, EWERS ELISABETH, SCHOUMANS JACQUELINE, BUI THE-HUNG, MUTLU İÇDUYGU FADİME, KOSYAKOVA NADEZDA, İMİRZALIOĞLU NECAT, Characterization of a double ring chromosome 4 mosaicism associated with bilateral hip dislocation cortical dysgenesis and epilepsy. Am J Med Genet Part A., 149(12), , 2782-2787. (2009), (SCI)
 • 38 ŞAMLI HALE, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, AKBULUT GÖKHAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Surgery for acute abdomen and MEFV mutations in patients with FMF. Acta Reumatol Port., 34(3), , 520-524. (2009), (SCI-Expanded)
 • 39 TANER ABBAS, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Seroepidemiologic study on Lyme borreliosis in Isparta region in Turkey. Hacettepe J. Biol. & Chem., 35(2), , 105-109. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNCİ HÜSEYİN EMRE, ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Role of Inflamasomes in Patients with Bipolar Disorder. 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 MAŞA MERVE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KORKMAZ HAKAN, ÇAKIR ALİ YAVUZ, Investigation Of Candidate Genes Underlying Thyroid Cancer By Next Generation Sequence Method. 2nd International Congress of Health Research. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÖZDAMAR ÜNAL Gülin, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, Maternal prenatal stress and depression-like behavior associated with hippocampal and cortical neuroinflammation in the offspring: An experimental study. 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (ICP 2021) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ERKILIÇ GAMZE, DÖNMEZ FEYZA, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, ÖZMEN ÖZLEM, SEZİK MEKİN, Maternal prenatal stress and depression-like behavior associated with hippocampal and cortical neuroinflammation in the offspring: An experimental study. 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÖZBAŞ HALİL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, A Rare Case with Warkany Syndrome (Trisomy 8 Mosaicism). 13th Balkan Congress of Human Genetics (2019). (Tam metin bildiri)
 • 6 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, A Case of CHARGE Syndrome Diagnosed with Antenatal Left Ventricular Minority and Syndromic Appearance. 13th Balkan Congress of Human Genetics (2019). (Tam metin bildiri)
 • 7 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SOYSAL YASEMİN, KURTGÖZ SERKAN, AVCI KAMURAN, Recurrent pregnancy loss and familial marker chromosome: case report. European Journal of Human Genetics Conference (2014). (Tam metin bildiri)
 • 8 KURTGÖZ SERKAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SOYSAL YASEMİN, YARARBAŞ KANAY, A de novo marker chromosome derived from 15q in a patient with growth retardation: genotype-phenotype correlation. European Journal of Human Genetics Conference. (2014). (Tam metin bildiri)
 • 9 ÇOBAN HANİFE, SOYSAL YASEMİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KURTGÖZ SERKAN, ERGÜN MEHMET ALİ, A patient with partial 12q duplication and 10q deletion. European Journal of Human Genetics Conference (2014). (Tam metin bildiri)
 • 10 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, SOYSAL YASEMİN, YILMAZ KÜSBECİ ÖZGE, İMİRZALIOĞLU NECAT, Prothrombotic Gene Polymorphisms in Young Patients with Cerebrovascular Accident. European Journal of Human Genetics Conference (2013). (Tam metin bildiri)
 • 11 ÖZGÖZ ASUMAN, ŞAMLI HALE, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, MUTLU İÇDUYGU FADİME, İMİRZALIOĞLU NECAT, FGFR2 gene in breast cancer. International Science and Technology Conference (ISTEC 2013) (2013). (Tam metin bildiri)
 • 12 ÇETİŞLİ AYŞENUR, KULAÇ MUSTAFA, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Evaluating MEFV gene mutations in patients with Behcet’s Disease. 4th International Congress of Molecular Medicine. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 13 ÖZGÖZ ASUMAN, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ORHAN BÜLENT, MUTLU İÇDUYGU FADİME, AKTEPE FATMA, İMİRZALIOĞLU NECAT, Investigating FGFR2 and B7-H4 gene polymorphisms and their effects in breast cancer. European Journal of Human Genetics Conference (2011). (Tam metin bildiri)
 • 14 DEMİR SERAP, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KÖKEN TÜLAY, İMİRZALIOĞLU NECAT, Visfatin gene mutation may increase tendency to nephropathy among diabetics.. European Journal of Human Genetics Conference (2011). (Tam metin bildiri)
 • 15 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, EVRENSEL TÜRKKAN, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, CANHOROZ MUSTAFA, İMİRZALIOĞLU NECAT, The influence of MDR1 gene C3435T, T1236C, G2677T/A, A2956G polymorphisms on breast cancer development risk. European Journal of Human Genetics Conference (2011). (Tam metin bildiri)
 • 16 SOYSAL YASEMİN, VERMEESCH JORİS, Davani Nooshin Ardeshir, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, A 10.46 Mb 12p11.1-12.1 interstitial deletion coincident with a 0.19 Mb NRXN1 deletion detected by array CGH in a girl with scoliosis and autism. European Journal of Human Genetics Conference (2011). (Tam metin bildiri)
 • 17 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÇETİNKURŞUN SALİH, NARCI ADNAN, ÖZKARACA BOYACI EVRİM, İMİRZALIOĞLU NECAT, Y chromosome microdeletion analysis, thromborisk factors and cytogenetic analysis in patients with undescended testis.. 4th International Congress of Molecular Medicine (2011). (Tam metin bildiri)
 • 18 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, SIVACI YAŞAR, İMİRZALIOĞLU NECAT, Evaluation of a case with 5p deletion syndrome.. European Journal of Human Genetics Conference (2009). (Tam metin bildiri)
 • 19 ŞAMLI HALE, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, AKBULUT GÖKHAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Acute abdomen reasoned surgery frequency and MEFV mutations in the patients with FMF. European Journal of Human Genetics Conference (2009). (Tam metin bildiri)
 • 20 ŞAMLI HALE, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, SIVACI YAŞAR, A case with mosaic ring chromosome 18. European Journal of Human Genetics Conference (2009). (Tam metin bildiri)
 • 21 SOYSAL YASEMİN, BALCI SEVİM, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, LIEHR THOMAS, EWERS ELISABETH, SCHOUMANS JACQUELINE, BUİ THE-HUNG, MUTLU İÇDUYGU FADİME, KOSYAKOVA NADEZDA, İMİRZALIOĞLU NECAT, Characterization of a double ring chromosome 4 mosaicism associated with bilateral hip dislocation, cortical dysgenesis, and epilepsy. European Journal of Human Genetics Conference (2009). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ÖZBAŞ HALİL, ASLAN KOŞAR PINAR, Polisitemia Vera Olgularında JAK2 V617F Mutasyon Sıklığı ve Laboratuvar Bulguları İle İlişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4), , 573-577. Doi: 10.17343/sdutfd.978526, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, ASLAN KOŞAR PINAR, Isparta Bölgesinde Meme ve/veya Over Kanseri Riski Taşıyan Hastalarda BRCA1 ve BRCA2 Gen Mutasyonlarının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi. Medical Journal of Western Black Sea, 5(1), , 74-79. Doi: 10.29058/mjwbs.798994, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 BEN OSMAN NİSRİN MOHAMED, ÖZGÖZ ASUMAN, DÖLARSLAN MÜRŞİDE ESRA, ALTUNER ERGİN MURAT, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, BARDAK SİMGE, TURGUTALP KENAN, KIYKIM AHMET ALPER, DEMİR SERAP, The role of VEGF rs699947 polymorphism in End-Stage Renal Disease: A preliminary study. Kastamonu Medical Journal, 1(1), , 19-23. Doi: 10.51271/KMJ-0005, (2021), (Diğer)
 • 4 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, ASLAN KOŞAR PINAR, Ankilozan Spondilit Ön Tanılı Hastalarda HLA-B27 Sıklığı . Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), , 364-370. Doi: 10.22312/sdusbed.963009, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ŞAMLI HALE, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, BAŞKAN ZUHAL, Postmenopozal Östrojen Reseptör Pozitif Meme Kanserinde B7-H4 Geni Varyasyonları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), , 23-29. Doi: 10.22312/sdusbed.779204, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YILDIZ SALİHA HANDAN, İMİRZALIOĞLU NECAT, DEMİR SERAP, KÖKEN TÜLAY, ULU MEMNUNE SENA, KLOTHO AND VDR GENE POLYMORPHISMS AND CLINICAL PHENOTYPE IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS. Gazi Medical Journal , 12-16. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 7 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SOYSAL YASEMİN, KURTGÖZ SERKAN, AVCI KAMURAN, An Infertile Case with Homozygous Pericentric Inversion 9. Gazi Medical Journal, 25(3), , 116-117. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 8 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, SOYSAL YASEMİN, YILMAZ KÜSBECİ ÖZGE, İMİRZALIOĞLU NECAT, Prothrombotic gene polymorphisms in young patients with cerebrovascular accident. J Clin Anal Med, 4(4), , 273-276. (2013), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, ERKILIÇ GAMZE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, ÖZMEN ÖZLEM, Deneysel Depresyon Modelinde Vortioksetinin BDNF, CREB, S100b, β amiloid ve Glutamat NR2b Reseptörleri Üzerine Etkisi. 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İNCİ HÜSEYİN EMRE, Şizofreni Hastalarının Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinde NLRP3 İnflamazom Yolağının İncelenmesi. 25. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÖZDAMAR ÜNAL Gülin, HEKİMLER ÖZTÜRK Kuyaş, ERKEN YAŞAM STRESIYLE MEYDANA GELEN HIPOKAMPAL DEĞIŞIKLIKLERE KETAMIN VE FLUOKSETIN TEDAVILERININ ETKISI. 57. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ERKILIÇ GAMZE, DÖNMEZ FEYZA, DOĞAN KIRAN ELTAF, YÜCEER RAMAZAN OĞUZ, Deneysel Depresyon Modelinde Vortioksetinin Prefrontal Kortekste NLRP3 Yolağı ve Microglial Aktivite Üzerine Etkisi. 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 DÖNMEZ FEYZA, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, Erken Yaşam Stresiyle Meydana Gelen Hipokampal Değişikliklere Ketamin Ve Fluoksetin Tedavilerinin Etkisi. 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi. (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÖZBAŞ HALİL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ SERPİL, Stuve – Wiedemann Sendromu, LIFR Geninde Yeni Bir Varyant. 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2020). (Tam metin bildiri)
 • 7 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, VATANSEVER BUSE, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, AKGÜN EGEMEN, Paklitakselin prostat kanseri hücrelerinin kök hücre benzeri özellikleri üzerine etkisi. 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2020). (Tam metin bildiri)
 • 8 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, Multiple neurodevelopmental disorder and CNTNAP2 gene deletion. V. International Participated Erciyes Medical Genetics Days Congress. (2020). (Tam metin bildiri)
 • 9 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, ASLAN KOŞAR PINAR, A rare copy number variation of Xp22.33 region: A case report. V. International Participated Erciyes Medical Genetics Days Congress. (2020). (Tam metin bildiri)
 • 10 DİKBAŞ OĞUZ, DEMİR AHMET SUAT, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SÖNMEZ FATMA MÜJGAN, Disfaji ve Solunum Sıkıntısı Yakınması ile Başvuran Progressive Osseous Heteroplazia (POH) Olgusu.. 3. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 11 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Erkek İnfertilitesine Genetik Yaklaşım. 2nd International Health Science and Life Congress (2019). (Tam metin bildiri)
 • 12 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZBAŞ HALİL, YALÇIN SERENAT, Case Report: DiGeorge syndrome presenting with severe pulmonary stenosis and hydronephrosis in pregnancy. Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018 Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 13 ÖZBAŞ HALİL, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, 15q13.3 Bölgesinde 414 Kb Büyüklüğünde Duplikasyon Saptanan Olgu. XIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 14 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YILDIZ SALİHA HANDAN, İMİRZALIOĞLU NECAT, DEMİR SERAP, KÖKEN TÜLAY, ULU MEMNUNE SENA, KLOTHO ve VDR Geni Polimorfizmleri ve Kronik Böbrek Hastalığı. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 15 ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YÜKSELTÜRK AYŞEGÜL, ŞAMLI HALE, BAŞKAN ZUHAL, MUTLU İÇDUYGU FADİME, BACAKSIZ MEHMET, Post-Menopozal Meme Kanserinde DNA Tamir Genlerinin Genetik Varyasyonları. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. (2015). (Tam metin bildiri)
 • 16 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, YILDIZ SALİHA HANDAN, KURTGÖZ SERKAN, FISTIK TEVHİDE, ARIKAN EVRİM SUNA, AVCI KAMURAN, YILMAZER MEHMET, Üç Kuşakta X Kromozomu Delesyonu Saptanan Bir Aile. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 17 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SÖYLEMEZ ZAFER, MUTLU İÇDUYGU FADİME, AVCI KAMURAN, YILDIRIM AYŞEN, KURTGÖZ SERKAN, ELMAS MUHSİN, YILDIZ SALİHA HANDAN, Tekrarlayan Gebelik Kaybı veya İnfertilite Endikasyonu ile Başvuran Olgularda Kromozomal Heteromorfizmlerin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 18 BEŞTEPE AHMET, SÖZEN MEHMET ALİ, GENÇ ABDURRAHMAN, ÜÇOK KAĞAN, AKGÜN LÜTFİ, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Obezite ile BDNF geni Val66Met Polimorfizmi Arasındaki İlişki: Olgu Kontrol Çalışması. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 19 ELMAS MUHSİN, YILDIZ SALİHA HANDAN, AVCI KAMURAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Ağır Hipoplastik Sol Kalp ve İskelet Displazisinin Eşlik Ettiği Trizomi 18 Olgusu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. (2014). (Tam metin bildiri)
 • 20 ELMAS MUHSİN, YILDIZ SALİHA HANDAN, SÖYLEMEZ ZAFER, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, Bilateral Konjenital Kataraktın Eşlik Ettiği İnversiyon9(p21q13)’lu Down Sendromlu Olgu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 21 SOYSAL YASEMİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KURTGÖZ SERKAN, AVCI KAMURAN, İnfertil Olguda Saptanan Homolog 46,XY,inv(9)(p11q13)×2 Karyotipinin Değerlendirilmesi. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 22 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KURTGÖZ SERKAN, AVCI KAMURAN, SOYSAL YASEMİN, ÖZUĞUZ UFUK, 45,X/46,X,İ(Xq) Karyotipine Sahip Mozaik Turner Sendromu Olgusu. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 23 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, SOYSAL YASEMİN, KURTGÖZ SERKAN, AVCI KAMURAN, Tekrarlayan Gebelik Kaybı ve Ailesel Geçişli Marker Kromozom: Olgu Sunumu. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 24 KURTGÖZ SERKAN, SOYSAL YASEMİN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, AVCI KAMURAN, KALKAN TARKAN, ÖZDEMİR ERDOĞAN MÜJGAN, Komplet Gonadal Disgenezi Tanılı 2 Olgu. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 25 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, EVRENSEL TÜRKKAN, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, CANHOROZ MUSTAFA, İMİRZALIOĞLU NECAT, MDR1 geni C3435T, T1236C, G2677T/A, A2956G polimorfizmlerinin meme kanseri gelişim riski üzerine etkisi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 26 SOYSAL YASEMİN, NARCI ADNAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, WNT4 geninin gonadal gelişimdeki rolünün kriptorşidizm tanısı konan çocuklarda WNT4 geni mutasyon analizi ile araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 27 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, YILMAZ KÜSBECİ ÖZGE, SOYSAL YASEMİN, İMİRZALIOĞLU NECAT, Serebrovasküler olay geçiren genç hastalarda protrombotik gen polimorfizmlerinin araştırılması. XII. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 28 ÇETİNKURŞUN SALİH, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, NARCI ADNAN, ÖZGÖZ ASUMAN, ÖZKARACA BOYACI EVRİM, MUTLU İÇDUYGU FADİME, TUNCER AHMET ALİ, İnmemiş testisli olgularda Y delesyonu ve trombofili panelinin prognostik önemi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 29 ÖZGÖZ ASUMAN, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ORHAN BÜLENT, MUTLU İÇDUYGU FADİME, AKTEPE FATMA, İMİRZALIOĞLU NECAT, Meme kanserinde FGFR2 ve B7-H4 geni polimorfizmlerinin ve etkilerinin araştırılması. XII. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 30 SOYSAL YASEMİN, VERMEESCH JORİS, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ALPAY FARUK, İMİRZALIOĞLU NECAT, 16p11 kromozom bölgesinde mikrodelesyon saptanan multiple konjenital anomalili olgu sunumu. V. Ege Genetik Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • 31 DEMİR SERAP, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, KÖKEN TÜLAY, İMİRZALIOĞLU NECAT, Investigation of the relationship between Visfatin gene polymorphism and diabetic nephropathy. 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. (2010). (Tam metin bildiri)
 • 32 ÇETİŞLİ AYŞENUR, KULAÇ MUSTAFA, MUTLU İÇDUYGU FADİME, ÖZGÖZ ASUMAN, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Behçet hastalarında MEFV geni mutasyon frekansının değerlendirilmesi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (2009). (Tam metin bildiri)
 • 33 ÖZGÖZ ASUMAN, ŞAMLI HALE, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, 45,XX,t(13q14q) karyotipi olan bir olgunun değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2008). (Tam metin bildiri)
 • 34 MUTLU İÇDUYGU FADİME, ŞAMLI HALE, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, ÖZGÖZ ASUMAN, SIVACI YAŞAR, İMİRZALIOĞLU NECAT, 5p delesyon sendromlu olan bir olgunun değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2008). (Tam metin bildiri)
 • 35 ŞAMLI HALE, ÖZGÖZ ASUMAN, MUTLU İÇDUYGU FADİME, HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, İMİRZALIOĞLU NECAT, Mozaik ring 18 olan bir olgunun değerlendirilmesi.. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (2008). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 HEKİMLER ÖZTÜRK KUYAŞ, GÜNCEL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ÇALIŞMALARI II(2022). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 MAŞA MERVE , Tiroid kanserli olgularda ilişkili genlerin yeni nesil dizileme yöntemi ile taranması: verilerin biyoinformatik analizi, Screening of associated geneswith new generation sequencing in patient swith thyroidcancer: bioinformatics analysis of data, 12.06.2023. Yüksek Lisans
 • 2 ERÖKSÜZ ÖZDİNÇ ELVİN , Multipl miyeloma hastalarında uzun kodlama yapmayan RNA (lncRNA) ifade düzeylerinin incelenmesi, Investigation of experession levels of long non-coding RNA (lncRNA) in multiple myeloma, 12.05.2021. Yüksek Lisans
 • 3 KARABACAK MELEK , Psoriasisli hastalarda treg (regülatuar T) hücreleri ve IL17A (İnterlökin 17A) İlişkili MikroRNA'ların (miR-4649-3p, miR-6867-5p, miR-4296, miR-210, miR-1910-3p ) ve serum IL17A seviyelerinin incelenmesi, Treg (regulatory T) cells and IL17A (interleukin 17a) related microRNA (miR-4649-3p, miR-6867-5p, miR-4296, miR-210, miR-1910-3p) and Serum IL17Ain patients with psoriasis, 20.06.2019. Tıpta Uzmanlık
 • 4 ÇAKIR ALİ YAVUZ , Prostat kanseri ile ilişkili genlerin yeni nesil dizileme yöntemi ile incelenmesi: Biyoinformatik araçlar ve veritabanları, Investigation of genes associated with prostate cancer bynext generation sequencing: Bioinformatics tools anddatabases, 12.06.2019. Yüksek Lisans
 • 5 ÖZSEVEN SEMANUR , Prostat kanseri ve benign prostat hiperplazisinin erken tanısında potansiyel biyobelirteç olarak serum mikroRNA'ların rolü, Role of serum microRNAs as potential biomarkers in early diagnosis of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia, 11.01.2019. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN HASTALIKLARDA GENETİK YAKLAŞIM
GENETİK HASTALIKLARA BAKIŞ
GENETİKTE TEMEL KURALLAR VE İNSAN GENOM PROJESİ
HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ İLKELERİ
İLERİ MOLEKÜLER GENETİK
İNFERTİLİTENİN GENETİK NEDENLERİ
JİNEKOLOJİK KANSER GENETİĞİ
KALITSAL İSKELET HASTALIKLARINA GENETİK YAKLAŞIM
KALITSAL NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA GENETİK YAKLAŞIM
SEMİNER I (Yüksek Lisans)
TIBBİ GENETİK STAJI
TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI
UZMANLIK ALAN DERSİ I (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!