KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
E-Posta ozgegundogdu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 22.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) 15.08.2011
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK (DR) 29.03.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erilli N. A., Gündoğdu Ö., "Classification of Sub-Levels in Turkey with Gustafson Kessel Method", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 248-260, 2019.
 • 2 Noyan Yalman, İ., Gündoğdu, Ö., "Kadın Girişimciliği ve Bölgesel Kalkınma : TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesinde Uygulama", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 40-70, 2014.
 • 3 Dalar, A.Z., Egrioglu, E., Yolcu, U., İlter, D., Gundogdu, O., "An Investigation of Differencing Effect in Multiplicative Neuron Model Artificial Neural Network for Istanbul Stock Exchange Time Series Forecasting", American Journal of Intelligent Systems, 4(1), 15-19, 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gundogdu, O., Egrioglu, E., Aladağ, Ç. H. & Yolcu, U. , "Multiplicative Neuron Model Artificial Neural Network Based on Gauss Activation Function", Neural Computing and Application, 27, 927-935, 2016.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gundogdu O., Egrioglu E., "Öngörü için Dayanıklı Eğitim Algoritmasına Dayalı Tr-Pi Yapay Sinir Ağı", Xth International Statistics Days Conference Abstract and Proceeding Book, ISBN: 978- 605-030-311-7, 698-708, Giresun, Turkey, 07-09 October, 2016.
 • 2 Türkay H., Gündoğdu Ö., "DF Regresyon Denkleminin EKK ve Robust Regresyon Yöntemleri ile Tahminlerin Karşılaştırması Bir Simülasyon Çalışması", 17 th International Econometrics, Operations Research and Statistics Symposium, pp. 442-447, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 02-04 June, 2016.
 • 3 Gundogdu O., Egrioglu E., "Particle Swarm Optimization and Trimmed Mean Based Training Algorithm for Multplicative Neuron Model Artificial Neural Networks for Forecasting Time Series", Proceeding ITISE 2015, pp. 602, International Work Conference on Time Series Analysis, Granada, 1-3 July, 2015.
 • 4 İlter, D., Karaahmetoglu, E., Gundogdu O., Dalar, A.Z., "An Experimental Study For Transforming And Differencing Effects In Multiplicative Neuron Model Artificial Neural Network For Time Series Forecasting", The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, Czech Republic, 11-13 September, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkay H., Gündoğdu, O., "Comparison of Estimation Performanies via Using OLS and Robust Estimators in Estimating ARDL Models", 20th International Statistics Congress, pp.83, Ankara, Turkey, 12-14 February, 2020.
 • 2 Türkay H., Gündoğdu, O. , "A New Robust Unit Root Test With A Simulation Study", 11th International Statistics Congress, pp.254, Bodrum, Turkey, 04-08 October, 2019.
 • 3 Gündoğdu Ö., Dalar A. Z., Çelenli Başaran A. Z., "Havayolu Yolcularının Yapay Sinir Ağı Yöntemleri İle Çok Adımlı Öngörüsü", III. Uluslararası EUREFE Kongresi, Bodrum, Türkiye, 01-03 Kasım, 2019.
 • 4 Gündoğdu Ö., Eğrioğlu E., Yolcu U., Baş E.,Dalar A. Z., "Bootstrapped Robust Pi-Sigma Artificial Neural Network Based on Robust Learning Algorithm", 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Abstract Book pp. 159, Selçuk University, Konya, Turkey, 24-26 May, 2017.
 • 5 Gundogdu O., Egrioglu E., "A New Robust Training Algorithm for Multiplicative Neuron Model Artificial Neural Network and Bootstrap Inferences for Weights and Forecasts", International Conference on Trends and Perspectives In Linear Statistical Inference, Istanbul, Turkey, 22-25 August, 2016.
 • 6 Aladag, C.H., Yolcu, U., Egrioglu, E., Gundogdu O., "A New Neural Network Based on Multiplicative Neuron Model for Multivariate Time Series Forecasting", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, FH Wien University of Applied Sciences of WKW, Vienna, Austria, 6-10 April, 2014.
 • 7 Eğrioğlu, E., Gündoğdu, Ö., Aladağ, Ç.H., Yolcu, U., "Olasılıksal Radyal Tabanlı Çarpımsal Nöron Model Yapay Sinir Ağı ile Öngörü", 15th International Econometrics, Operations Research and Statistics Symposium, Abstract Book pp. 168, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey, 22-25 May, 2014.
 • 8 İlter, D., Dalar, A. Z., Gundogdu O.,Egrioglu, E., Yolcu, U., "An Investigation of Differencing Effect in Multiplicative Neuron Model Artificial Neural Network for Time Series Forecasting", 9th International Statistics Days Symposium, Abstract book, Side-Antalya, Turkey, 10-14 May, 2014.
 • 9 Gündoğdu, Ö., Eğrioğlu, E., Aladağ, Ç.H., Yolcu, U., "Gauss Aktivasyon Fonksiyonuna Dayalı Çarpımsal Nöron Model Yapay Sinir Ağı", International 8th Statistics Congress, Abstract Book, pp. 48-49, Antalya, Turkey, 27-30 October, 2013.
 • 10 Noyan Yalman, İ., Gündoğdu, Ö., Yalman, Y., "Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları", XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Abstract Book pp. 305, Sarejova, Bosnia-Herzegovina, 24-28 May, 2013.
 • 11 Erilli, N.A., Gündoğdu, Ö., Bulanık "Kümeleme Yöntemi ile İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeks Sıralaması Hesaplanması", XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Abstract Book pp. 321, Sarejova, Bosnia-Herzegovina, 24-28 May, 2013.
 • 12 Noyan Yalman, İ., Gündoğdu, Ö., "Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğin Önemi: TR 72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) Uygulama", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Abstract Book, pp. 89, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 24-26 May, 2012.
 • 13 Eğrioğlu, E., Aladağ, Ç.H., Gündoğdu, Ö., Özler, B.Ş. , "IMKB Forecasting Based on Multiplicative Neuron Model", 8th International Symposium of Statistics , Abstract Book, pp. 138-139, Eskisehir, Turkey, 11-13 October, 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Öztürk, E., Gündoğdu, Ö., "Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerin Hanehalkı Kira Harcamaları Üzerine Etkilerinin Hedonik Fiyat Fonksiyonu ile Tahmin Edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2011.
 • 2 Noyan Yalman, İ., Gündoğdu, Ö., "Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğin Önemi: TR 72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 2 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
 • 5 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 6 Journal of Computer Science
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Forecasting
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ekonometri-I
Ekonometrik Modeller
İleri Ekonometri
İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
Uygulamalı Ekonometri
Zaman Serileri Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!