KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
E-Posta ozgegundogdu@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 66
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 22.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) 15.08.2011
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK (DR) 29.03.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 GÜNDOĞDU ÖZGE, EĞRİOĞLU EROL, ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN, YOLCU UFUK, Multiplicative neuron model artificial neural network based on Gaussian activation function. Neural Computing and Applications, 27(4), , 927-935. Doi: 10.1007/s00521-015-1908-x, (2016), (SCI-Expanded)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ekonometri I
Ekonometri II
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları
Ekonometrik Modeller
İleri Ekonometri
İstatistiksel Kalite Kontrolü
İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
Parametrik Olmayan İstatistik
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uygulamalı Ekonometri
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zaman Seri Analizi
Zaman Serileri Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!