KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Hilal Tuğçe BAYAR TÜRKOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110522
E-Posta hilalbayar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8834-7433
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 51
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 08.07.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) 29.06.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 19.03.2021
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Öztürk Mustafa , TEKNOLOJİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), , 119-127. (2021), (EBSCO)
 • 2 BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, ÖZTÜRK Mustafa, İŞ STRESİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 525-546. (2017), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Sağlık Göstergeleri ile İşgücü Verimliği İlişki Yapısının Kanonik Korelasyon Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(4), , 663-679. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 İNCE FUAT, NURDOĞAN ALİ KEMAL, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Covid-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 434-448. Doi: 10.21076/vizyoner.812480, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YİĞİT ASENA GİZEM, BAYRAM TOPÇU TUĞÇE, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Çerçeveleme Etkisi’nin İşsizlik Bağlamında İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), Doi: 10.26466/opus.788490, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 UMUTLU SELİN, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Üniversite Öğrencilerinin İş Umutlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması: SDÜ ÇEEİ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(32), , 416-434. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Çalışma Hayatı Araştırmaları(2021). Hiperyayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YÜCEER KARDEŞ TUBA, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, Covid-19 Araştırmaları(2021). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAYAR Hilal Tuğçe, GÖÇ: SOSYAL ve EKONOMİK İNCELEMELER(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, YİĞİT ASENA GİZEM, BAYRAM TOPÇU TUĞÇE, EKONOMİK, FİNANSAL VE MALİ POLİTİKALARIN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI(2020). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!