Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Funda ERYILMAZ BALLI
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Funda ERYILMAZ BALLI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114542
E-Posta fundaballi@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 13.8.2008
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.2.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Liderlik - Yönetim - Eğitim Yönetimi
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Eryılmaz Ballı, F. (2018). Leadership Roles Of Twenty-first Century School Principals According To Perceptions Of Middle School Students: A Metaphor Analysis Study (Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Yirmi Birinci Yüzyıl Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri: Bir Metafor Analizi Çalışması)
  • 2 Eryılmaz Ballı, F., Müldür, M., Büyükkarcı, A., Coşkun, D. (2018). Pedagogical Formation Teacher Candidates' Views on Teaching Practice (Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri)
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Eryılmaz Ballı, F. (2018). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Gösterdiği Karizmatik Liderlik Davranışlarının Okullarda Görülen Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi (Prediction Level Of School Principals' Charismatic Leadership Behaviours On Organizational Silence At Schools According To Teacher Perceptions)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık