KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Funda ERYILMAZ BALLI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114627
E-Posta fundaballi@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 13.08.2008
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.02.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Liderlik - Yönetim - Eğitim Yönetimi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Önen, Ö., & Eryılmaz Ballı , F. (2020). Examination of Informed Consent Forms in Masters and Doctorate Theses of Educational Science, International Online Journal of Educational Sciences, 12 (2), 119-131.
 • 2 Eryılmaz Ballı , F. & Önder, E. (2019). Öğretmen Algılarına Göre Tükenmişliğin Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 447-462.
 • 3 Eryılmaz Ballı , F. & Önen, Ö. (2019). Okul müdürleri, öğretmenler ve yardımcı personelin okullardaki örgütsel iletişim iklimine yönelik görüşleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 514-550.
 • 4 Eryılmaz Ballı , F., Müldür, M. & Büyükkarcı, A. (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 301-325.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. & Önder, E. (2019). Çeşitli Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı – 2-4 Mayıs 2019
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. & Önen, Ö. (2019). Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Yardımcı Personelin Okullardaki Örgütsel İletişim İklimine Yönelik Görüşleri: Bir Durum Çalışması.14. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 2-4 Mayıs 2019 Çeşme-İzmir.
 • 2 Eryılmaz Ballı , F. (2018). Leadership Roles Of Twenty-first Century School Principals According To Perceptions Of Middle School Students: A Metaphor Analysis Study (Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Yirmi Birinci Yüzyıl Okul Müdürlerinin Liderlik Rolleri: Bir Metafor Analizi Çalışması). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 18-22 Nisan Antalya.
 • 3 Eryılmaz Ballı, F., Müldür, M., Büyükkarcı, A., Coşkun, D. (2018). Pedagogical Formation Teacher Candidates' Views on Teaching Practice (Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri).5th EJER. 02-05 Mayıs 2018 Akdeniz Üniversitesi Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. (2018). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Gösterdiği Karizmatik Liderlik Davranışlarının Okullarda Görülen Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi (Prediction Level Of School Principals' Charismatic Leadership Behaviours On Organizational Silence At Schools According To Teacher Perceptions)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!