KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Funda ERYILMAZ BALLI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114627
E-Posta fundaballi@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 13.08.2008
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.02.2018
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Liderlik - Yönetim - Eğitim Yönetimi - Etik - Örgütsel Davranış
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eryılmaz Ballı, F., & Tulunay Ateş, Ö. (2021). Organizational Communication Climate: Scale Development Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), 400-433.
 • 2 Eryılmaz Ballı, F. & Dönmez yapucuoğlu, M. (2021). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 505-524.
 • 3 Önen, Ö., & Eryılmaz Ballı , F. (2020). Examination of Informed Consent Forms in Masters and Doctorate Theses of Educational Science, International Online Journal of Educational Sciences, 12 (2), 119-131.
 • 4 Eryılmaz Ballı, F. & Kartal, S. (2020). Eğitimin Siyasal İşlevi; Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (1), 36-49.
 • 5 Eryılmaz Ballı, F. & Kartal, S. (2020). Okul terki araştırmaları: Sistematik bir analiz çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), 10(2), 257-278.
 • 6 Önen, Ö. & Eryılmaz Ballı, F. (2020). Z Kuşağı ortaokul öğrencilerinin okul müdürlerine dair algılarının incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 84, 529-550.
 • 7 Eryılmaz Ballı , F. & Önder, E. (2019). Öğretmen Algılarına Göre Tükenmişliğin Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 447-462.
 • 8 Eryılmaz Ballı , F. & Önen, Ö. (2019). Okul müdürleri, öğretmenler ve yardımcı personelin okullardaki örgütsel iletişim iklimine yönelik görüşleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 514-550.
 • 9 Eryılmaz Ballı , F., Müldür, M. & Büyükkarcı, A. (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 301-325.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. & Önder, E. (2019). Çeşitli Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı – 2-4 Mayıs 2019
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. & Tulunay Ateş, Ö. (2020). Örgütsel İletişim İklimi : Ölçek Geliştirme Çalışması. (7th EJER) VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE. 10 - 13 Eylül 2020
 • 2 Dönmez Yapucuoğlu, M. & Eryılmaz Ballı,F. (2020). Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitimi Üzerine Sistematik Bir Analiz. (7th EJER) VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE. 10-13 Eylül 2020.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eryılmaz Ballı, F. (2018). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Gösterdiği Karizmatik Liderlik Davranışlarının Okullarda Görülen Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi (Prediction Level Of School Principals' Charismatic Leadership Behaviours On Organizational Silence At Schools According To Teacher Perceptions)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!