KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Funda ERYILMAZ BALLI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114627
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 13.08.2008
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 13.02.2018
Doktora BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ (DR) 22.12.2023
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Liderlik - Yönetim - Eğitim Yönetimi - Etik - Örgütsel Davranış
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖNEN ÖZGÜR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Social Perspective on Early Childhood Education: The Problem of "Caregiver" Attribution to Teachers. International Online Journal of Primary Education, 12(4), , 304-332. Doi: 10.55020/iojpe.1297049, (2023), (Journals Indexed in Eric)
 • 2 ERYILMAZ BALLI FUNDA, HERDEM FATİH, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Eğitim – Öğretim Yaşantıları: ISUBU Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(2), , 294-304. Doi: 10.5961/higheredusci.1037988, (2022), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 3 DÖNMEZ MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Türkiye Almanya Çin Kanada ve Singapur Öğretmenlik Meslek Kanunlarının Karşılaştırmalı Analizi. EURASIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 3(3), , 250-266. (2022), (Diğer)
 • 4 ERYILMAZ BALLI FUNDA, TULUNAY ATEŞ ÖZNUR, Organizational Communication Climate: Scale Development Study. CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, 50(1), , 400-433. Doi: 10.14812/cufej.815183, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ÖNEN ÖZGÜR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Z Kuşağı Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Dair Algılarının İncelenmesi . Ekev Akademi Dergisi , 529-550. Doi: 10.17753/Ekev1741, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ÖNEN ÖZGÜR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Examination of Informed Consent Forms in Masters and Doctorate Theses of Educational Sciences. International Online Journal of Educational Sciences, 24(84), , 119-131. Doi: 10.15345/iojes.2020.02.008, (2020), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 7 ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖNEN ÖZGÜR, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Yardımcı Personelin Okullardaki Örgütsel İletişim İklimine Yönelik Görüşleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 514-550. Doi: 10.26466/opus.602779, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ERYILMAZ BALLI FUNDA, MÜLDÜR MERVE, BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), , 301-325. (2018), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERYILMAZ BALLI FUNDA, LIFE AT SCHOOL ACCORDING TO STUDENT PERCEPTIONS. ASES VI. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE (2024). (Özet bildiri)
 • 2 ERYILMAZ BALLI FUNDA, REFLECTIONS OF THE ECONOMY DIMENSION OF EDUCATION ON INTERNATIONAL SUCCESS: TURKIYE AND THE OTHERS. ASES VI. INTERNATIONAL EDUCATIONAL SCIENCES CONFERENCE (2024). (Özet bildiri)
 • 3 ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖĞRETMENLİK VE SESSİZLİK: BİR TUHAF ÇELİŞKİ. EGE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2023). (Özet bildiri)
 • 4 DÖNMEZ MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, 2021-2022 Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda Yetişkin Eğitimi. ICONTE 2022- Eğitimde Mükemmellik Derneği (2022). (Özet bildiri)
 • 5 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ MELEK, OECD Covıd-19 Sürecinde Okul Eğitimi - Ülke Notlarının Karşılaştırılması. ICONTE 2022 - Eğitimde Mükemmellik Derneği (2022). (Özet bildiri)
 • 6 DÖNMEZ MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEVLET OKULLARINDA VE ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞMAYA YÖNELİK ALGILARI. 6th INTERNATIONAL EDUCATION & INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ MELEK, EĞİTİM PROGRAM LİDERLİĞİ: TÜRKİYE’DEKİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS (2022). (Özet bildiri)
 • 8 DÖNMEZ MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, “Bir Bakışta Eğitim 2021 - OECD Göstergeleri” Raporunun Öğretmen Teması Çerçevesinde İncelenmesi. 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021) (2021). (Özet bildiri)
 • 9 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ MELEK, OECD Covid - 19 Sürecinde Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimi İçin Dijital Teknolojileri Kullanma Raporu’nun Türkiye Boyutunun Değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021) (2021). (Özet bildiri)
 • 10 ERYILMAZ BALLI FUNDA, TULUNAY ATEŞ ÖZNUR, Örgütsel İletişim İklimi : Ölçek Geliştirme Çalışması. (7th EJER) VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE. 10 - 13 Eylül 2020. VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE. (2020). (Özet bildiri)
 • 11 DÖNMEZ MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitimi Üzerine Sistematik Bir Analiz. (7th EJER) VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE. 10-13 Eylül 2020.. VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE (2020). (Özet bildiri)
 • 12 ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖNDER EMİNE, Çeşitli Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARA ECE, DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Göçmen Kadınların Sosyal Uyum Süreçlerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 420-442. Doi: 10.15182/diclesosbed.1296540, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖNEN ÖZGÜR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Öğretmenlerin Örgütsel Demokrasi Algıları ile Örgütsel Mutluluk Algıları Arasındaki İlişki. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(3), , 905-919. Doi: 10.32709/akusosbil.961399, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ERYILMAZ BALLI FUNDA, DÖNMEZ MELEK, Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), , 505-524. Doi: 10.37217/tebd.872056, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ERYILMAZ BALLI FUNDA, KARTAL SADIK, Eğitimin Siyasal İşlevi Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Örneği. Adnan MenderesÜniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), , 36-49. (2020), (Diğer)
 • 5 ERYILMAZ BALLI FUNDA, KARTAL SADIK, OKUL TERKİ ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), 10(2), , 257-278. (2020), (Diğer)
 • 6 ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖNDER EMİNE, Öğretmen Algılarına Göre Tükenmişliğin Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 447-462. (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖNEN ÖZGÜR, EĞİTİMDE ETİK KONULAR(2023). IUC UNIVERSITY PRESS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TULUNAY ATEŞ ÖZNUR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KARANLIK TARAF(2022). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TULUNAY ATEŞ ÖZNUR, ERYILMAZ BALLI FUNDA, Kuramdan Uygulamaya Liderlik(2022). Eğiten Kitap Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ERYILMAZ BALLI FUNDA, KADIN AKADEMİSYENLER GÖZÜYLE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK(2021). Detay yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!