KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Faruk KILIÇ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta farukkilic@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2259-4028
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 01.07.2007
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Obezite Tanılı Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik BozukluklarınAraştırılması
 • 2 Akne Vulgaris Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik
 • 3 Caudate Nucleus Volume on Patients with Panic Disorder and Relationship with the Clinical Variability
 • 4 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Serum Prolaktin Düzeyleri
 • 5 Özkıyım Girişimiyle Hastaneye Başvuran Hastaların Mizaç Özellikleri
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alopesi Areata ve Psikiyatrik Değerlendirme
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in schizophrenia patients
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Relationship between Second-to-Fourth Digit Ratios, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms, Aggression, and Intelligence Levels in Boys with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
 • 2 Empathy, Alexithymia, and Theory of Mind in Borderline Personality Disorder
 • 3 Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in patients with bipolar disorder
 • 4 Serum zonulin and claudin-5 levels in patients with schizophrenia
 • 5 Serum zonulin and claudin-5 levels in patients with bipolar disorder
 • 6 Serum zonulin and claudin-5 levels in children with obsessive–compulsive disorder
 • 7 Serum galectin-3 levels are decreased in schizophrenia
 • 8 Serum Galectin-3 Levels in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
 • 9 Autistic Traits in Men With Substance Use Disorder
 • 10 Patients without psychopathology applying for aesthetic rhinoplasty may display elevated harm avoidance and reduced self-directedness: a cross-sectional, case–control study
 • 11 Habitual caffeine use in psychiatric patients: relationship with sleep quality and symptom severity
 • 12 Pituitary volumes of the patients with borderline personality disorder are not changed
 • 13 What about platelet counts in clozapine users?
 • 14 Neutrophils Are Decreased in Obsessive-Compulsive Disorder: Preliminary Investigation
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Patient with Acute Psychosis Due toNeurobrucellosis: A Rare Case
 • 2 Fluoxetine induced hair loss: a case report
 • 3 Psychotic Episode Induced by St. John’s Wort (Hypericum Perforatum): A Case Report
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Repetitive Behaviors Treated With N-Acetylcysteine:Case Series
 • 2 Trichotillomania treated with n-acetylcysteine
 • 3 Mirtazapin kullanımına bağlı galaktore: Bir olgu sunumu
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sertralin Kullanımına Bağlı Akneiform Döküntü: Bir Olgu Sunumu
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Davranışsal Deneyler
 • 2 Serum Prolactin Levels in Obsessive-Compulsive Disorder
 • 3 Fensiklidin kullanımı sonrası gelişen uzun süreli amnezi: olgu sunumu
 • 4 Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Talamus Hacimleri ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
 • 5 Panik Bozukluğu olan hastalarda kaudat çekirdek hacimleri ve klinik değişkenlerle ilişkisi
 • 6 Panik Bozukluğunda Davranışsal Deneyler
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 The determination of vitamin D, vitamin B12 and folic acid levels of patient in pychiatry clinic.
 • 2 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GECE YEME SENDROMU, DÜRTÜSELLİK VE YAŞAM KALİTESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SOLUNUM OKULU(Sigara ve KOAH)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!