KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Faruk KILIÇ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2259-4028
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 337
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 01.07.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Ertuerk E., Isik U., AKTEPE E., KILIÇ Faruk, Examining the correlation between misophonia symptoms and autistic traits in general population. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES , 0-0. Doi: 10.1080/20473869.2023.2165231, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Sirlier Emir B., Yildiz S., Kazğan Kiliçaslan A., KILIÇ Faruk, Uğur K., Aydin S., Atmaca M., The roles of Klotho and FGF-23 in bipolar manic episode. European review for medical and pharmacological sciences, 27(5), , 101-108. Doi: 10.26355/eurrev_202310_34078, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 KAZĞAN KILIÇASLAN ASLI, YILDIZ SEVLER, SIRLIER EMİR BURCU, KILIÇ FARUK, ATMACA MURAD, Serum klotho and FGF23 Levels in Patients with Schizophrenia. PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 32(3), , 229-236. Doi: 10.5152/pcp.2022.22406, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 KILIÇ FARUK, IŞIK ÜMİT, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, SERUM CLAUDIN-5, BUT NOT ZONULIN, MAY BE ASSOCIATED WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER. PSYCHIATRIA DANUBINA , 273-278. Doi: 10.24869/psyd.2022.273, (2022), (SSCI)
 • 5 KUMBUL YUSUF ÇAĞDAŞ, IŞIK ÜMİT, KILIÇ FARUK, SİVRİCE MEHMET EMRE, AKIN VURAL, Evaluation of Anxiety Sensitivity, Anxiety, Depression, and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Patients with Tinnitus.. Noise & health, 24(112), Doi: 10.4103/nah.nah_75_21, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 İŞCAN GÖKÇE, ÇETİN BÜLENT, KILIÇ FARUK, Kalaycı Hakan, Kalaycı Ayşegül, İşcan Serhan Can, Investigation of anxiety sensitivity levels of cancer patients in terms of COVID-19 vaccine: a cross-sectional study.. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 30(5), Doi: 10.1007/s00520-021-06750-4, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 IŞIK ÜMİT, KILIÇ FARUK, DEMİRDAŞ ARİF, AKTEPE EVRİM, AYDOĞAN AVŞAR PINAR, Serum Tumor Necrosis Factor-Like Weak Inducer of Apoptosis (TWEAK) Levels Are Decreased in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.. Psychiatria Danubina, 34(1), Doi: 10.24869/psyd.2022.51, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 KAZĞAN KILIÇASLAN ASLI, YILDIZ SEVLER, SIRLIER EMİR BURCU, KILIÇ FARUK, Alexithymia, reading the mind in the eyes and empathy in patients with antisocial personality disorder. Elsevier BV Doi: 10.1016/j.lpmope.2022.100034, (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 9 Usta Ayse, KILIÇ Faruk, Demirdas Arif, Isik Umit, Doguc Duygu Kumbul, Bozkurt Mustafa, Serum zonulin and claudin-5 levels in patients with schizophrenia. EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE , 767-773. Doi: 10.1007/s00406-020-01152-9, (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 IŞIK ÜMİT, BAĞCI BÜŞRA, KILIÇ Faruk, AKTEPE EVRİM, PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR, Investigation of quality of life in obese adolescents: the effect of psychiatric symptoms of obese adolescent and/or mother on quality of life. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 34(12), , 1593-1603. Doi: 10.1515/jpem-2021-0435, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 KILIÇ FARUK, IŞIK ÜMİT, USTA AYŞE, DEMİRDAŞ ARİF, Serum tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis levels are elevated in schizophrenia. Brazilian Journal of Psychiatry, 43(3), , 242-246. Doi: 10.1590/1516-4446-2020-0950, (2021), (SCI-Expanded)
 • 12 BULCA KARADEM FEVZİYE, DEMİRDAŞ ARİF, IŞIK ÜMİT, KILIÇ Faruk, Investigation of the psychiatric factors that determine the fear of COVID-19 in healthcare workers and hospital staff in a university hospital in Turkey. Journal of Community Psychology , 1-13. Doi: 10.1002/jcop.22657, (2021), (SSCI)
 • 13 Şirin MC , KILIÇ Faruk, Demirdaş A , Arıdoğan B , Sesli Çetin E , An Investigation into the Association Between <i>Toxoplasma gondii</i> Infection and Bipolar Disorder. Turkiye parazitolojii dergisi, 45(4), , 241-246. Doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.68077, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 AYDOĞAN AVŞAR PINAR, IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, KUMBUL DOĞUÇ DUYGU, BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM, Serum zonulin and claudin-5 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, 25(1), , 49-55. Doi: 10.1080/13651501.2020.1801754, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 Sirin Mumtaz Cem, KILIÇ Faruk, Demirdas Arif, Cicioglu Aridogan Buket, Sesli Cetin Emel, Onal Bektas, An Ongoing Debate Regarding the Etiology of Obsessive-Compulsive Disorder: Latent Toxoplasma gondii Infection. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi , 277-284. Doi: 10.5578/flora.20219807, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 16 ŞİMŞEK FULYA, IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, ŞİRİN FEVZİYE BURCU, BOZKURT MUSTAFA, Comparison of Serum VEGF, IGF-1, and HIF-1α Levels in Children with Autism Spectrum Disorder and Healthy Controls. Journal of Autism and Developmental Disorders Doi: 10.1007/s10803-020-04820-w, (2021), (SSCI)
 • 17 KILIÇ Faruk, Isik Umit, Demirdas Arif, Usta Ayse, Serum galectin-3 levels are decreased in schizophrenia. BRAZILIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY , 398-402. Doi: 10.1590/1516-4446-2019-0699, (2020), (SSCI)
 • 18 KILIÇ Faruk, Isik Umit, Demirdas Arif, Doguc Duygu Kumbul, Bozkurt Mustafa, Serum zonulin and claudin-5 levels in patients with bipolar disorder. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS , 37-42. Doi: 10.1016/j.jad.2020.01.117, (2020), (SCI-Expanded)
 • 19 KILIÇ Faruk, Isik Umit, Demirdas Arif, Inci Huseyin E., Investigation of second to fourth finger length ratio (2D:4D) in patients with bipolar disorder. BRAZILIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY , 617-620. Doi: 10.1590/1516-4446-2019-0836, (2020), (SSCI)
 • 20 Isik Umit, Avsar Pinar Aydogan, Aktepe Evrim, Doguc Duygu Kumbul, KILIÇ Faruk, Buyukbayram Halil Ibrahim, Serum zonulin and claudin-5 levels in children with obsessive-compulsive disorder. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY , 346-351. Doi: 10.1080/08039488.2020.1715474, (2020), (SCI-Expanded)
 • 21 Isik Umit, KILIÇ Faruk, Demirdas Arif, Aktepe Evrim, Avsar Pinar Aydogan, Serum Galectin-3 Levels in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PSYCHIATRY INVESTIGATION , 256-261. Doi: 10.30773/pi.2019.0247, (2020), (SSCI)
 • 22 Isik Umit, KILIÇ Faruk, Aktepe Evrim, Tanritanir Bilal, The Relationship between Second-to-Fourth Digit Ratios, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms, Aggression, and Intelligence Levels in Boys with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PSYCHIATRY INVESTIGATION , 596-602. Doi: 10.30773/pi.2020.0003, (2020), (SSCI)
 • 23 KILIÇ FARUK, Ünlü Karakoç Arzu Azime, IŞIK ÜMİT, AKYILDIZ FEYZA, DEMİRDAŞ ARİF, Childhood traumas and possibility of suicide in obsessive-compulsive disorder patients with and without suicide attempt. Dusunen Adam Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00108, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 24 IŞIK ÜMİT, Çokünlü Yusuf, ŞİMŞEK FULYA, Demirel Başak, KILIÇ FARUK, DEMİRDAŞ ARİF, EREN İBRAHİM, Autistic Traits in Men With Substance Use Disorder. JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE, 208(6), , 505-509. Doi: DOI: 10.1097/NMD.0000000000001165, (2020), (SCI-Expanded)
 • 25 KILIÇ FARUK, DEMİRDAŞ ARİF, IŞIK ÜMİT, AKKUŞ MERVE, ATAY İNCİ MELTEM, KUZUGÜDENLİOĞLU DURU, Empathy, Alexithymia, and Theory of Mind in Borderline Personality Disorder. JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE , 736-741. Doi: DOI: 10.1097/NMD.0000000000001196, (2020), (SCI-Expanded)
 • 26 KILIÇ Faruk, Keles Suleyman, Repetitive Behaviors Treated With N-Acetylcysteine: Case Series. CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY , 139-141. Doi: 10.1097/WNF.0000000000000352, (2019), (SCI-Expanded)
 • 27 KILIÇ Faruk, Keles Sueleyman, Trichotillomania treated with n-acetylcysteine. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology , 544-546. Doi: 10.1080/24750573.2018.1472907, (2019), (SCI-Expanded)
 • 28 Gurok Mehmet Gurkan, Mermi Osman, KILIÇ Faruk, Canan Fatih, Kuloglu Murat, Psychotic Episode Induced by St. John's Wort (Hypericum Perforatum): A Case Report. JOURNAL OF MOOD DISORDERS , 38-40. Doi: 10.5455/jmood.20131230123539, (2014), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 29 ATMACA MURAD, KILIÇ FARUK, Koseoglu Filiz, ÜSTÜNDAĞ BİLAL, Neutrophils Are Decreased in Obsessive-Compulsive Disorder: Preliminary Investigation. Psychiatry Investigation, 8(4), , 362-365. Doi: 10.4306/pi.2011.8.4.362, (2011), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKKUŞ MERVE, KILIÇ FARUK, AŞCI HALİL, CANKARA FATMA NİHAN, SAVRAN MEHTAP, ULUSOY KARATOPUK DİLEK, OLANZAPİN VE L-KARNİTİNİN RAT TESTİS DOKUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 30(3), , 284-293. Doi: 10.17343/sdutfd.1121445, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK ÜMİT, BAĞCI BÜŞRA, AKTEPE EVRİM, KILIÇ FARUK, PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR, Investigation of Psychiatric Comorbidity in Adolescents with Obesity. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 27(2), , 85-90. Doi: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.76486, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 YILDIZ ABDULKADİR, KILIÇ FARUK, ÇABUK SELİN, AKTAŞ ÇALLIOĞLU GİZEM ÇAĞLA, Characteristics of the Sociodemographic, Clinical and Crime-Related Actions in Patients with Psychotic Symptoms Evaluated with the Claim of Committing a Crime-Related Action in a University Hospital between 2012 and 2018. Adli Tıp Bülteni, 25(2), , 72-82. Doi: 10.17986/blm.2020.v25i2.1322, (2020), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KILIÇ FARUK, Psikiyatrik Acillere Yaklaşım(2023). Nobel Tıp Kitabevleri, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 KILIÇ FARUK, Obezite Kılavuzu(2022). Neyir Matbaacılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 KILIÇ FARUK, ATAY İNCİ MELTEM, KUZUGÜDENLİOĞLU DURU, Depresyon Sağaltım Kitabı(2021). BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.,, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
KLİNİK PSİKOLOJİDE ETİK
Psikiyatri
 
Bu İçeriği Paylaş!