KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110640
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 116
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 30.06.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 18.01.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 23.10.2013
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2023
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2018
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürü 2018 - 2019
Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2009 - 2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Gökdoğan Fadime , YILDIRIM Ahmet, Millî Eğitim Bakanlığı’nın İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, 9(110), , 6495-6500. Doi: 10.29228/sssj.69066, (2023), (Diğer)
 • 2 YILDIRIM AHMET, KORUKÇU Nuray, Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışmanın İş-Aile Yaşam Dengesine Etkisinin İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinden İncelenmesi (An Investigation of the Effect of Remote Working on Work-Family Life Balance in the Covid-19 Pandemic Period from the Perspective of Human Resources Management). Journal of Business Research - Turk, 15(3), , 1715-1733. Doi: 10.20491/isarder.2023.1676, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 YILDIRIM AHMET, Saatçioğlu Kıvılcım, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarından Eğitim ve Geliştirme Uygulamalarının Çalışan Performansına Etkileri: Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), , 123-141. (2022), (Diğer)
 • 4 YILDIRIM Ahmet, Kaplan Nesrin , İşin Anlamının İş Performansına Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), , 1729-1740. Doi: 0.20491/isarder.2022.1467, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 YILDIRIM AHMET, Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerindeki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkileri: Özel Eğitim Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20(80), , 2202-2218. Doi: 10.17755/esosder., (2021), (TR DİZİN)
 • 6 YILDIRIM AHMET, TOKGÖZ Aytekin, Okul Yöneticilerinde Beceri Zekânın Zaman Yönetimlerine Etkisi. SDU International Journal of Educational Studies, 8(2), , 68-84. Doi: 10.33710/sduijes.839179, (2021), (EBSCO)
 • 7 YILDIRIM AHMET, KAFES ALİ YASİN, Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 16(6), , 1641-1657. Doi: 10.7827/TurkishStudies.50766, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 YILDIRIM AHMET, BOZKURT Fatma, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algılarının Performanslarına Etkisi . Social Sciences Studies Journal , 1027-1036. Doi: 10.26449/sssj.3094, (2021), (Diğer)
 • 9 YILDIRIM AHMET, AKGÜL Nurcan, Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanında İnsan Kaynakları Yönetimi Düşüncesi. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 168-188. (2021), (Diğer)
 • 10 YILDIRIM AHMET, Örgüt Teorisinde Parsons’cu İşlevselcilik ve Gerilim Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 153-167. (2020), (TR DİZİN)
 • 11 YILDIRIM AHMET, Örgüt Kültürü Algısının İzlenim Yönetimi Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Business Research - Turk, 12(4), , 4005-4021. Doi: 10.20491/isarder.2020.1085, (2020), (TR DİZİN)
 • 12 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YILDIRIM AHMET, Risk Odaklı İç Denetimin Stratejik Yönetim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 302-313. Doi: 10.21076/vizyoner.635421, (2020), (TR DİZİN)
 • 13 YILDIRIM AHMET, Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışına Etkisi: Eğitim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 25(2), , 203-219. (2020), (Diğer)
 • 14 YILDIRIM AHMET, İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Bir Değişkeni Olarak Eğitim ve Geliştirmenin Örgütlerin Rekabet Politikası Üzerine Etkisi. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(1), , 136-148. Doi: 10.29228/ijbemp.42652, (2020), (Diğer)
 • 15 YILDIRIM AHMET, DEDE AYŞE, The Effects of Educational Administrators Social Capital Levels on Organizational Identification Perceptions. Social Sciences Studies Journal, 6(69), , 3804-3817. Doi: 10.26449/sssj.2628, (2020), (Diğer)
 • 16 ŞİRİKÇİ HALE, YILDIRIM AHMET, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ve Geliştirme İşlevi Açısından MEB Hizmetiçi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), , 38-46. Doi: 10.47257/busad.804868, (2020), (Diğer)
 • 17 YILDIRIM AHMET, TOKGÖZ Aytekin, Kayırmacılık Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi. Alanya Akademik Bakış, 4(3), , 541-560. Doi: 10.29023/alanyaakademik.688172, (2020), (TR DİZİN)
 • 18 YILDIRIM AHMET, İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Kişiliğin Karanlık Yönü:Narsizm ve Hubris Sendromu. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), , 67-76. (2020), (Diğer)
 • 19 YILDIRIM AHMET, Psikolojik Sözleşme Algısının Örgüte Bağlılığa Etkisi: Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2), , 376-396. Doi: 10.31200/makuubd.794137, (2020), (Diğer)
 • 20 ÇARIKÇI OĞUZHAN, YILDIRIM AHMET, Risk Odaklı İç Denetimin Stratejik Yönetim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 302-313. Doi: 10.21076/vizyoner.635421, (2020), (TR DİZİN)
 • 21 ERHAN Tuğba, AKÇAKANAT Tahsin, UZUNBACAK Hasan Hüseyin, YILDIRIM Ahmet, Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), , 167-188. Doi: doi.org/10.29131, (2019), (Diğer)
 • 22 YILDIRIM AHMET, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: Milli Eğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), , 1887-1896. Doi: 10.24106/kefdergi.2210, (2018), (TR DİZİN)
 • 23 YILDIRIM AHMET, Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında ”Çevre - Uyum İlişkisi.” Yeni Kurumsal Kuram ile Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 89-102. (2018), (TR DİZİN)
 • 24 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), , 33-43. Doi: 10.21076/vizyoner.345090, (2017), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILDIRIM AHMET, Salamov Murad, The Effect of Artificial İntelligence on Human Resource Managament. 9 th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 YILDIRIM AHMET, KAPLAN NESRİN, ERTEK Muhammet Yusuf, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, THE Mediating Role of Intrinsic Motivation in The Effect of Psychological Resilience on Job Satisfaction: A Study on Teachers. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2023). (Özet bildiri)
 • 3 YILDIRIM AHMET, Besirov İntigam, Evaluating the Effectiveness of Human Resources Management Training and Development Activities: An Application on Teachers. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏDƏ DAVAMLI İNKİŞAF: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 YILDIRIM AHMET, EROL HÜSEYİN ÖZGÜR, Güncel İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarında Yetenek Yönetimi: Biyometrik Analizlerle Gelecekteki Saha Araştırmaları İçin Yeni Yönelimler. 1. ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 YILDIRIM AHMET, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Liderlik Tarzlarının Örgütsel Güç Algısına Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Zirvesi 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 YILDIRIM AHMET, TOKGÖZ Aytekin, Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekaları ve ZamanYönetimi Algıları ile Stres Yönetme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11 (2020). (Özet bildiri)
 • 7 YILDIRIM AHMET, DEDE AYŞE, Yöneticilerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Örgütsel Özdeşleşme Algıları Üzerine Etkisi. 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11 (2020). (Özet bildiri)
 • 8 YILDIRIM AHMET, Birey-Örgüt Uyumunun, Duygusal Emek Üzerine Etkisi. Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. II. BOR CONFERENCE (2019). (Özet bildiri)
 • 9 YILDIRIM AHMET, Yöneticilerin Kişi-Örgüt Uyumu Algılarının Duygu Yönetme Becerilerine Etkisi. Eyfor X (2019). (Özet bildiri)
 • 10 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel AdaletAlgılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 11 YILDIRIM AHMET, IŞILDAK BARIŞ, İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Staj Eğitimlerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Keçiborlu Myo Örneği. UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 12 IŞILDAK BARIŞ, YILDIRIM AHMET, Havalimanı Yer Hizmetlerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminleri Üzerindeki Rolü. Business Organization Research Conference (2018). (Özet bildiri)
 • 13 YILDIRIM AHMET, Farklılık Yönetimi Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi UNESAK 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 14 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, İş Etiği, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 15 ŞATIR GÜLÇİN, YILDIRIM AHMET, Implementation of Nutritional Awareness Program on Eating Habits of Primary School Children. European Food Chemistry & Eating Disorder Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 16 YILDIRIM AHMET, Narsizm ve Hubris Sendromu. İnsan Kaynakları YönetimiBağlamında Bir Değerlendirme. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 17 YILDIRIM AHMET, A Qualitative Research on the Perception of Organizational Power Resources by Manager . INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES III (2018). (Özet bildiri)
 • 18 YILDIRIM AHMET, IŞILDAK BARIŞ, İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Staj Eğitimlerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Keçiborlu Myo Örneği. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 19 YILDIRIM AHMET, MEB Ulusal Öğretmen Srateji Belgesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 20 YILDIRIM AHMET, Türkiye’de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmalarının İncelenmesi: MilliEğitim Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği. IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 21 YILDIRIM AHMET, Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu ve Meslek Yüksek Okullarının Yeniden Tanımlanması Zorunluluğu. UMYOS 6. İnternational Vocational Schools Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 22 YILDIRIM AHMET, Türkiye ve Romanya’nın Eğitim Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması. 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 23 YILDIRIM AHMET, Eğitim Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları ile Yardımcı Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILDIRIM AHMET, IŞILDAK BARIŞ, İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Rolü ve Etkinliği Üzerine Bir Araştırma ve Örnek Uygulama. Journal Of Anka E dergi, 3(1), , 1-11. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 2 IŞILDAK BARIŞ, YILDIRIM AHMET, Havalimanı Yer Hizmetlerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatmini Üzerindeki Rolü ve Etkinliği Üzerine Bir Araştırma ve Örnek Uygulama. Journal Of Anka E Dergi, 3(2), , 26-42. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 3 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu, İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 397-413. (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 4 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksek Okullarında Belirsiz Gelecek: Sınavsız Geçişten Ek Puana Yöneticilerin Ve Öğretmenlerin, MYO'ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), , 203-218. Doi: 10.20875/MAKUSOBED.317275, (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 5 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi ( 652 Sayılı K.H.K. Çerçevesinde MEB Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), , 106-121. (2013), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 IŞILDAK BARIŞ, YILDIRIM AHMET, Havacılık Emniyetinde İnsan Hatalarını Azaltmada İletişim Davranışları. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 YILDIRIM AHMET, Absentizm (İşe Devamsızlık) Davranışı Algısı, Nedenleri Ve Boyutlarının Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi. 7.Örgütsel Davranış Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Meslek Yüksekokullarında Belirsiz Gelecek: Sınasız Geçişten Ek Puana . Öğretmenlerin, MYO’ların Geleceği Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Mestek 2017 (2017). (Özet bildiri)
 • 4 YILDIRIM AHMET, Rakip Değil Refik İki Şehir: Isparta/Burdur Stratejik Yönetim Perspektifinde Bölgesel Kalkınmada Bir Kümelenme Modeli Önerisi. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 YILDIRIM AHMET, Güncel İşletme Yönetimi Yaklaşımları: Teori ve Uygulamalar(2023). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YILDIRIM AHMET, EROL HÜSEYİN ÖZGÜR, İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar: Teori ve Uygulamalar(2023). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YILDIRIM Ahmet, KAPLAN Nesrin, Eğitim Bilimlerinde Güncel Problemler- İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Açısından Bir Kariyer Mesleği Olarak Öğretmenlik (2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YILDIRIM AHMET, KAPLAN NESRİN, ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UİKY)(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 YILDIRIM AHMET, ERTEK Muhammet Yusuf, Dijital İnsan Dijital Toplum, Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 YILDIRIM AHMET, DEDE AYŞE, The Effect Of Social Effects Of Covid 19 Pandemic On Psychological Resilience(2021). Duvar Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 YILDIRIM AHMET, KAPLAN NESRİN, Örgütlerde Dijital İşgücü ve Performans Yönetimi (2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 YILDIRIM AHMET, Sosyal Devletin Görünmez Kahramanları, Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sendromuna Etkisi(2020). Nobel Bilimsel Yayınlar, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 YILDIRIM AHMET, Öngörülemeyen Krizler Çağında Yönetim(2020). İdeal Kültür Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 10 YILDIRIM AHMET, İşyeri Mutluluğu Üzerinde Kişi-Örgüt Uyumunun Etkileri(2020). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 YILDIRIM AHMET, Eğitim Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Türlerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi(2020). Lıvre De Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 YILDIRIM AHMET, Göç ve Mülteciler Ekseninde MEB'in Politikalarının Süreç Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi(2019). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 YILDIRIM AHMET, Kamu Örgütlerinde Absentizm (İşe Devamsızlık) Nedenleri ve Algısı. İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi (2019). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI OĞUZHAN, Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri ÖğretmenlerininÖrgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi(2019). EKİN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 YILDIRIM AHMET, Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi(2019). Ekin Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 16 YILDIRIM AHMET, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri Açısından Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin Değerlendirilmesi (2018). İvpe Cetinje, Montenegro, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 YILDIRIM AHMET, A Qualitative Research on the Perceptions of Administrators about Organizational Power Resources(2018). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 YILDIRIM Ahmet, Yönetici Geliştirme Eğitimi -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi . 07.09.2023
 • 2 YILDIRIM Ahmet, Mesleki İletişim Becerileri DOĞA KOLEJİ . 18.08.2023
 • 3 YILDIRIM Ahmet, Değişim Yönetimi- IYAŞ A.Ş.. 07.02.2023
 • 4 YILDIRIM Ahmet, Kariyer Günleri Etkinlikleri -DOĞA KOLEJİ. 17.03.2023
 • 5 YILDIRIM Ahmet, Değişim Yönetimi-Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. 26.10.2022
 • 6 YILDIRIM Ahmet, Stratejik Yönetim ve Yönetim Becerileri -S.S. Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi. 05.09.2022
 • 7 YILDIRIM Ahmet, İnsan Kaynaklan Yönetim Süreçleri Semineri ROYAL HALI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 05.06.2020
 • Yönetilen Tez
 • 1 KUTLUHAN İsmail Hakkı , Nöro-İK: Nöropazarlama ve Davranışsal Ekonomi Bağlamında Özgeçmiş Hazırlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, 12.12.2023. Yüksek Lisans
 • 2 KORUKÇU Nuray , Covid 19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışmanın İş-Aile Yaşam Dengesine Etkisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinden İncelenmesi: Isparta İli Örneği, İnsan Kaynakları Yönetimi, 03.06.2022. Yüksek Lisans
 • 3 GENAL Raziye, Okul Yöneticilerinin, Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi Hakkındaki Görüşleri, İnsan Kaynakları Yönetimi , 03.06.2022. Yüksek Lisans
 • 4 TEMURÇİN Ali ihsan , Şevket Demirel Örneğinde Girişimci Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi , 03.06.2022. Yüksek Lisans
 • 5 ŞİRİKÇİ Hale , 360 Derece Performans Değerlendirmenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Peformans Değerlendirme, 11.02.2022. Yüksek Lisans
 • 6 DOLMACI Muhammed Emin, Yönetim Sorunlarının Organizasyon Yapısına ve Planlama Yetkinliğine Etkisi, Yönetim ve Organizasyon, 01.08.2019. Yüksek Lisans
 • 7 GÜLER Selin, Akademisyenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Örgütsel Davranış , 01.07.2019. Yüksek Lisans
 • 8 KUMDAKCI Sevim, Örgütsel Güvenin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Kamu Bankası Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, 01.05.2018. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma Psikolojisi
Çalışma Sosyolojisi
Davranış Bilimleri
Eğitim Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Endüstri İlişkileri Yönetimi
Entelektüel Sermaye Yönetimi
IKY de Eğitim ve Geliştirme
İletişim Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme
İş Analizi ve İş Tasarımı
Kariyer ve Yetenek Yönetimi
Küçük İşletme Yönetimi
Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
Psikolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji
Stratejik Yönetim
Yönetim Felsefesi
Yönetim Psikolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!