KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-84065941
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 169
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 03.06.2013
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, The validity and reliability study of Turkish version of the Landing Error Scoring System-Real Time (Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe Geçerlik veGüvenirlik Çalışması). Turkish Journal of Sports Medicine (Spor Hekimliği Dergisi), 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 Khalili Hossein, Lising Dean, KOLCU GİRAY, Thistlethwaite Jill, Gilbert John, Langlois Sylvia, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, MacMillan Kathleen M., Schneider Carl, Freire Filho José Rodrigues, Najjar Ghaidaa, Al-Hamdan Zaid, Pfeifle Andrea, Advancing health care resilience through a systems-based collaborative approach: Lessons learned from COVID-19. Journal of Interprofessional Care, 35(6), , 809-812. Doi: 10.1080/13561820.2021.1981265, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 ERCAN SABRİYE, KOLCU GİRAY, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BÜYÜKDEMİR MUHAMMED, Disablement in the physically active scale‑TR short form‑10: Turkish adaptation study. Malaysian Journal of Movement, Health and Exercise, 10(2), , 105-111. Doi: 10.4103/mohe.mohe_25_21, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 BAŞER AYSEL, BAKTIR ALTUNTAŞ SİBEL, KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Artificial Intelligence Anxiety of Family Physicians in Turkey. Progress in Nutrition, 23(2), , 1-7. Doi: 10.23751/pn.v23iS2.12003, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Defensive Medicine in Family Physicians. Progress in Nutrition, 23(3), , 1-8. Doi: 10.23751/pn.v23i3.11813, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Evaluation of the reliability of the online multiple choice assessment tool by the generalizability theory. The Journal of Turkish Family Physician, 12(1), , 3-11. Doi: 10.15511/tjtfp.21.00003, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 İNCE FUAT, KOLCU GİRAY, Evaluation of Medical Students' Academic Ethical Values (Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Etik Değerlerinin Değerlendirilmesi). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi (Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History), 29(3), , 340-347. Doi: 10.5336/mdethic.2021-81820, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Evaluation of Learning Environment. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), , 63-71. Doi: 10.21763/tjfmpc.810951, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 9 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Diş Hekimlerinin Endodonti Eğitimi ile İlişkili Gereksinimlerinin Analizi ve Covid-19’un etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 2021(3), , 1-5. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 10 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), , 330-333. Doi: 10.22312/sdusbed.75741, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 11 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, SDUFM Advanced Life Support Simulation Laboratory Evaluation with SWOT Analysis (SDÜTF İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarının Değerlendirilmesi). Tıp Eğitimi Dünyası, 59(1), , 11-15. Doi: 10.25282/ted.696257, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 12 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı Uygulaması Generalizability Theory Application in Medical Education. Smyrna Tıp Dergisi, 2019(2), , 48-51. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 13 KOLCU Giray, Kolcu Mukadder Inci Baser, Demir Sadettin, Gulle Kanat, Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19. PROGRESS IN NUTRITION Doi: 10.23751/pn.v22i2-S.10443, (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 KOLCU GİRAY, ALKIŞ MERVE, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, EZBERCİ SİBEL, Diş Hekimliği Eğitiminde Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Educational Environment in DentistryEducation). Smyrna Tıp Dergisi, 2020(1), , 40-45. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 15 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory. Turkish Journal of Health Science and Life, 3(2), , 20-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 16 Unver Dogan Nadire, Uysal Ismihan Ilknur, Demirci Serafettin, Dogan Kamil Hakan, KOLCU Giray, Accessory Spleens at Autopsy. CLINICAL ANATOMY, 24(6), , 757-762. Doi: 10.1002/ca.21146, (2011), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BÜYÜKDEMİR Muhammed, KOLCU GİRAY, ÇETİN CEM, Elit Futbolcularda Alt Ekstremite Yaralanması Sonrası Hareket Korkusu ve Egzersiz Öz Yeterliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(2), , 160-167. Doi: 10.15437/jetr.750345, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Anxiety Levels of Healthcare Professionals’ Relatives During COVID-19 Pandemic A Longitudinal Study. EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, 10(1), , 7-13. Doi: 10.33880/ejfm.2021100102, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, BAŞER AYSEL, BAKTIR ALTUNTAŞ SİBEL, Yapay Zekâ Kaygısı Ölçeğinin Aile Hekimlerinde Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. Research Journal of Biomedical and Biotechnology, 2(1), , 20-28. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Medical Journal, 10(2), , 174-178. Doi: 10.5505/KTD.2021.67625, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, TUNCER ÖZGE, ALTUNTAŞ MURAT, Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri - Kesitsel Bir Çalışma. İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, 24(2), , 103-109. (2014), (TR DİZİN)
 • 6 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, GÖK BALCI UMUT, Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği Ön Çalışma. İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, 24(2), , 99-102. (2014), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 Özceylan Gökmen, KOLCU GİRAY, COVID-19’UN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ(2021). Meta Basım Yayın, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 Hossein Khalili, Lising Dean, Gilbert John H.V., Pfeifle Andrea L., Thistlethwaite Jill, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Langlois Sylvia, Najjar Ghaidaa, MacMillan Kathleen M., Al-Hamdan Zaid, Schneider Carl R, KOLCU GİRAY, El-Awaisi Alla, Freire Filho José Rodrigues, Building Resilience in Health Care in the time of COVID-19 through Collaboration - A Call to Action(2021). Interprofessional Research Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Eğitim Becerileri
Mevcut Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi
Tıbbi Terimler
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirilmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!