KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Giray KOLCU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-84065941
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 321
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 03.06.2013
Yüksekokul ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 03.06.2013
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.2008
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ (DR) 06.04.2023
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2023
Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA BAĞLI AİLE HEKİMİ (AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI) 2013 - 2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CENGER Cüneyt Destan, KOLCU GİRAY, Assesment of Child Neglect and Abuse Education in Medical Education (Tıp Eğitiminde Çocuk İhmal ve İstismarı Eğitiminin Değerlendirilmesi ). International Journal of Interdisciplinary Interaction in Health Sciences, 2(1), , 32-42. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Comparison of Different Raters Scores in Simulated Patient Training Program. Internatıonal Journal of Interdıscıplınary Interactıon In Health Scıences, 2(2), , 45-54. (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 Dilek Burak, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, “MADEM BİLİYORSUN, NEDEN ÖĞRETMİYORSUN?” MOTTOSUNDAN HAREKETLE TIP FAKÜLTELERİNDE UYGULANABİLECEK ÖZGÜN BİR AKRAN DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 30(4), , 710-717. Doi: 10.17343/sdutfd.1405785, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Ulusan Sebahat, Graduate Roles in Medical Education. Turkish Journal of Health Science and Life, 6(3), , 111-121. Doi: 10.56150/tjhsl.1321599, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 5 BAŞER AYSEL, ŞEHİTOĞLU ALPAĞUT Gülşah, KOLCU GİRAY, The Effect of Work Stress Due To Physicians Due To COVID-19, on Quality of Work Life. SDU Journal of Health Sciences, 14(3), , 416-424. Doi: 10.22312/sdusbed.1339456, (2023), (TR DİZİN)
 • 6 YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, KOLCU GİRAY, NON-MEDICAL USE OF METHYLPHENIDATE IN MEDICAL STUDENTS IN THE MEDITERRANEAN REGION OF TÜRKİYE: A QUALITATIVE RESEARCH (TÜRKİYE’DE AKDENİZ BÖLGESİNDE EĞİTİM GÖREN TIP ÖĞRENCİLERİNDE METİLFENİDATIN TIBBİ OLMAYAN KULLANIMI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA). Medical Journal of Suleyman Demirel University, 30(2), , 245-252. Doi: 10.17343/sdutfd.1301782, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 KOLCU GİRAY, COŞKUN BEYAN AYŞE, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Physicians Occupational Health and Occupational Diseases Attitude Scale Development. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 6(2), , 627-636. Doi: 10.30621/jbachs.1060766, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 8 EROĞLU ERDAL, KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, The Effect of Distance Education Conducted during the COVID-19 Pandemic Period on the Psychomotor Skill Development of a Dental School Students. BioMed Research International , 1-7. Doi: 10.1155/2022/6194200, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, KOLCU GİRAY, Turkish adaptation of the interprofessional attitude scale (IPAS). JOURNAL OF INTERPROFESSIONAL CARE, 36(5), , 684-690. Doi: 10.1080/13561820.2021.1971636, (2022), (SCI-Expanded)
 • 10 GÖRGÜLÜ ÜMİT, Geçer Burak, Bilen Şule, KOLCU GİRAY, Early Disability Predictors of Guillain–Barre Syndrome. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 29(4), , 643-649. Doi: 10.17343/sdutfd.1188650, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 11 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, The validity and reliability study of Turkish version of the Landing Error Scoring System-Real Time (Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe Geçerlik veGüvenirlik Çalışması). Turkish Journal of Sports Medicine (Spor Hekimliği Dergisi), 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 12 ERCAN SABRİYE, KOLCU GİRAY, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BÜYÜKDEMİR MUHAMMED, Disablement in the physically active scale‑TR short form‑10: Turkish adaptation study. Malaysian Journal of Movement, Health and Exercise, 10(2), , 105-111. Doi: 10.4103/mohe.mohe_25_21, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 13 BAŞER AYSEL, BAKTIR ALTUNTAŞ SİBEL, KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Artificial Intelligence Anxiety of Family Physicians in Turkey. Progress in Nutrition, 23(2), , 1-7. Doi: 10.23751/pn.v23iS2.12003, (2021), (SCI-Expanded)
 • 14 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Defensive Medicine in Family Physicians. Progress in Nutrition, 23(3), , 1-8. Doi: 10.23751/pn.v23i3.11813, (2021), (SCI-Expanded)
 • 15 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Evaluation of the reliability of the online multiple choice assessment tool by the generalizability theory. The Journal of Turkish Family Physician, 12(1), , 3-11. Doi: 10.15511/tjtfp.21.00003, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 16 İNCE FUAT, KOLCU GİRAY, Evaluation of Medical Students' Academic Ethical Values (Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Etik Değerlerinin Değerlendirilmesi). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi (Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History), 29(3), , 340-347. Doi: 10.5336/mdethic.2021-81820, (2021), (TR DİZİN)
 • 17 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Evaluation of Learning Environment. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), , 63-71. Doi: 10.21763/tjfmpc.810951, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 18 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Diş Hekimlerinin Endodonti Eğitimi ile İlişkili Gereksinimlerinin Analizi ve Covid-19’un etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 2021(3), , 1-5. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 19 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 IN MEDICAL STUDENTS. Psychiatria Danubina, 33(13), , 387-391. (2021), (SCI-Expanded)
 • 20 Khalili Hossein, Lising Dean, Langlois Sylvia, KOLCU Giray, Thistlethwaite Jill, Gilbert John, Maxwell Barbara, Kolcu Mukadder İnci Başer, MacMillan Kathleen M., Schneider Carl, Freire Filho José Rodrigues, Najjar Ghaidaa, Al-Hamdan Zaid, Pfeifle Andrea, Advancing health care resilience through a systems-based collaborative approach: Lessons learned from COVID-19. Journal of Interprofessional Care, 35(6), , 809-812. Doi: 10.1080/13561820.2021.1981265, (2021), (SCI-Expanded)
 • 21 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), , 330-333. Doi: 10.22312/sdusbed.75741, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 22 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, SDUFM Advanced Life Support Simulation Laboratory Evaluation with SWOT Analysis (SDÜTF İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarının Değerlendirilmesi). Tıp Eğitimi Dünyası, 59(1), , 11-15. Doi: 10.25282/ted.696257, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 23 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı Uygulaması Generalizability Theory Application in Medical Education. Smyrna Tıp Dergisi, 2019(2), , 48-51. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 24 KOLCU Giray, Kolcu Mukadder Inci Baser, Demir Sadettin, Gulle Kanat, Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19. PROGRESS IN NUTRITION Doi: 10.23751/pn.v22i2-S.10443, (2020), (SCI-Expanded)
 • 25 KOLCU GİRAY, ALKIŞ MERVE, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, EZBERCİ SİBEL, Diş Hekimliği Eğitiminde Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Educational Environment in DentistryEducation). Smyrna Tıp Dergisi, 2020(1), , 40-45. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 26 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory. Turkish Journal of Health Science and Life, 3(2), , 20-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 27 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, DEMİR SADETTİN, GÜLLE KANAT, Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19. Progress in Nutrition, 22(2), , 1-11. Doi: 10.23751/pn.v22i2-S.10443, (2020), (SCI-Expanded)
 • 28 ERCAN SABRİYE, YAZKAN RASİH, KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, GÜLLE KANAT, KOŞAR ALİM, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), , 123-129. Doi: 10.17343/sdutfd.560909, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 29 ÜNVER DOĞAN NADİRE, UYSAL İSMİHAN İLKNUR, DEMİRCİ ŞERAFETTİN, DOĞAN KAMİL HAKAN, KOLCU GİRAY, Major anatomic variations of pulmonary fissures and lobes on postmortem examamination. Acta Clinica Croatica, 54(2), , 201-207. (2015), (SCI-Expanded)
 • 30 Unver Dogan Nadire, Uysal Ismihan Ilknur, Demirci Serafettin, Dogan Kamil Hakan, KOLCU Giray, Accessory Spleens at Autopsy. CLINICAL ANATOMY, 24(6), , 757-762. Doi: 10.1002/ca.21146, (2011), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOLCU GİRAY, İŞ SAĞLIĞI/GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİM VE MESLEKLERARASI İŞBİRLİĞİ. 2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖRGÜLÜ Ümit, GÜRHAN NERMİN, YALÇIN AKMAN Yasemin, ALTAY Kevser, POLAT ÜLKÜ, ÖZEN ŞÜKRÜ, COŞAR BEHÇET, KOLCU GİRAY, Comorbid Psychiatric Disorders in Neurological Diseases (YAYGIN BAZI NÖROLOJİK HASTALIKLARDA KOMORBİD PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), , 75-83. Doi: 10.17343/sdutfd.1048635, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÇEKMEN BORA, KOLCU GİRAY, THE ROLE OF C-REACTIVE PROTEIN/ALBUMIN RATIO IN DETERMINING ILEUS TYPE AND PROGNOSIS (C-REAKTİF PROTEİN/ALBUMİN ORANININ İLEUS TİPİNİ VE PROGNOZU BELİRLEMEDEKİ YERİ). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(1), , 121-126. Doi: 10.17343/sdutfd.1063380, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ARPACİ FATMA, POLAT ÜLKÜ, KOLCU GİRAY, Evde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu İlişkisi. SDU Journal of Health Sciences, 13(3), , 510-521. Doi: 10.22312/sdusbed.1194202, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ERCAN SABRİYE, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BÜYÜKDEMİR Muhammed, KOLCU GİRAY, ÇETİN CEM, Elit Futbolcularda Alt Ekstremite Yaralanması Sonrası Hareket Korkusu ve Egzersiz Öz Yeterliliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 8(2), , 160-167. Doi: 10.15437/jetr.750345, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, Anxiety Levels of Healthcare Professionals’ Relatives During COVID-19 Pandemic A Longitudinal Study. EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, 10(1), , 7-13. Doi: 10.33880/ejfm.2021100102, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 KOLCU GİRAY, ÖZCEYLAN GÖKMEN, BAŞER AYSEL, BAKTIR ALTUNTAŞ SİBEL, Yapay Zekâ Kaygısı Ölçeğinin Aile Hekimlerinde Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. Research Journal of Biomedical and Biotechnology, 2(1), , 20-28. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Medical Journal, 10(2), , 174-178. Doi: 10.5505/KTD.2021.67625, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 Yıldırım Serdar, KOLCU GİRAY, Başaran Özgür, Tamam İbrahim, Bir Üniversitenin Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve İlişkili Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(4), , 396-407. Doi: 10.17343/sdutfd.481035, (2019), (TR DİZİN)
 • 9 KOLCU GİRAY, Başaran Özgür, SANDAL GONCA, SAYGIN MUSTAFA, ASLANKOÇ RAHİME, YILDIRIM BAŞ FUNDA, SAVRAN MEHTAP, ARMAĞAN İLKAY, Ak Cennet, Duran Bahtiyar Emine, Mesleki Beceri Eğitim Düzeyi: Süleyman Demirel Üniversitesi TıpFakültesi DeneyimiVocational Skill Education Level: Experience of the SüleymanDemirel University Faculty of Medicine. Smyrna Tıp Dergisi, 3(3), , 7-14. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 10 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, TUNCER ÖZGE, ALTUNTAŞ MURAT, Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri - Kesitsel Bir Çalışma. İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, 24(2), , 103-109. (2014), (TR DİZİN)
 • 11 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, GÖK BALCI UMUT, Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği Ön Çalışma. İZMİR TEPECİK EĞİTİM AR AŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, 24(2), , 99-102. (2014), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Health 4.0 and Medical Supply Chain(2023). Springer Singapore, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KOLCU GİRAY, Sağlık Profesyonelleri İçin Klinik Simülasyon(2023). Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZCEYLAN GÖKMEN, KOLCU GİRAY, Özceylan Palyatif Servis Hasta ve Hasta Yakını Biyopsikososyal Durum Değerlendirme Aracı(2022). Akademisyen Yayınevi (Uluslararası Yayınevi Belgesi Ana Dosyaya İlave Edilmiştir), Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 4 Özceylan Gökmen, KOLCU GİRAY, COVID-19’UN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ(2021). Meta Basım Yayın, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 Hossein Khalili, Lising Dean, Gilbert John H.V., Pfeifle Andrea L., Thistlethwaite Jill, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Langlois Sylvia, Najjar Ghaidaa, MacMillan Kathleen M., Al-Hamdan Zaid, Schneider Carl R, KOLCU GİRAY, El-Awaisi Alla, Freire Filho José Rodrigues, Building Resilience in Health Care in the time of COVID-19 through Collaboration - A Call to Action(2021). Interprofessional Research Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2010 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Eğitim Becerileri
Bilimsel Araştırmada Yardımcı Bilişim Araçları
Clinical skills
Mevcut Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi
Patient-Physician Consultation
Tıbbi Terimler
TIP EĞİT. VE BİLİŞİMİ- MEVCUT EĞİTİM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirilmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!