KİŞİSEL BİLGİLER
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.2008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 03.06.2013
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sağlıkta Mesafeler Yok Artık Projesi
 • 2 Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi
 • 3 HAYALLERİNE KOŞ PROJESİ
 • 4 GÖÇMENLERİ SAĞLIĞINI KORUYALIM PROJESİ
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye (kongre düzenleme kurulu üyeliği)
 • 2 2. Temel Aile Hekimliği Bienali ve Tıp öğrenci Buluşması (bienal bilimsel kurul üyeliği)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sağlık Bakımında Simülasyon (Sözlük)
 • 2 COVID-19’UN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİLERİ
 • 3 Aile Hekimliği Sözlüğü
 • 4 AİLE HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE KULLANILAN KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE ARAÇ ve GEREÇLERİ
 • 5 HAYALLERİN KOŞ PROJESİ PROJE KİTABI
 • 6 GÖÇMENLERİN SAĞLIĞINI KORUYALIM PROJESİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Dönem 2 Koordinatör Yardımcılığı
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Poster Yarışması 3.lük Ödülü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!