KİŞİSEL BİLGİLER
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.06.2008
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sağlıkta Mesafeler Yok Artık Projesi
 • 2 Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi
 • 3 HAYALLERİNE KOŞ PROJESİ
 • 4 GÖÇMENLERİ SAĞLIĞINI KORUYALIM PROJESİ
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Aile Hekimleri 2016 Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye (kongre düzenleme kurulu üyeliği)
 • 2 2. Temel Aile Hekimliği Bienali ve Tıp öğrenci Buluşması (bienal bilimsel kurul üyeliği)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Aile Hekimliği Sözlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Dönem 2 Koordinatör Yardımcılığı
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Poster Yarışması 3.lük Ödülü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!