KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Sürekli İşçi Uysal Utku TURHAN
Birimi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon
E-Posta uysalturhan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Turhan, U.U. (2017). Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) kozalaklarının uçucu yağ özellikleri ve çevresel faktörlerle ilişkileri [Relationships between essential oil properties of foetid juniper (Juniperus foetidissima Willd.) cones and environmental factors]. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 140 s., Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Bitkilendirme
Biyolojik Çeşitlilik
Dendrometri
Dünya Ormancılığı
İçsu Ürünleri
İlk Yardım II
Korunan Alanlar
Korunan Alanlar Yönetimi
Orman Ekolojisi
Orman Envanteri
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
 
Bu İçeriği Paylaş!