KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Shakib ASIM
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon 2462110320
E-Posta mohammadasim@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0259-1986
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 29.06.2011
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TEFSİR (YL) (TEZLİ) 16.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 09.07.2019
İLGİ ALANLARI
Tasavvuf, Tefsir, Dil, Dilbilim, Edebiyat, Şiir
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 İşârî Tefsir Geleneğinde Mohammad Parsâ'nın Yeri (Buhara Üniversitesi Dergisi 2018)
  • 2 Mohammad, Shakib Asım, “Şunâsâ-i Nusha-i Hattî-i Manzûm Mansûb ba Zâhid-i Buhârî”, (Encümen-i Tervîc-i Zebân ve Edeb-i Fârisî (11), Giylan, 2016)
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • 1 Universal Journal of Theology
  • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
  • 1 Divan Dergisi (Afganistan)
  • 2 Mecmûa-i Makâlât-i Sempoziyum-i Beynilmilelî-i Emîr Alî Şîr-i Nevâî ve Zahîruddîn M. Bâbur (Kabil, 2020)
  • 3 Divan Dergisi (Afganistan)
VERDİĞİ DERSLER
Kıraat I (Okuma Anlama)
Nahiv (Cümle Bilgisi)
Sarf ( Kelime Bilgisi)
 
Bu İçeriği Paylaş!