KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110648
E-Posta sinemorcin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2010-9743
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 16.06.2008
Yüksek Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 11.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 30.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği,Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon,Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış,Destinasyon Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S. (2018). ''Dönüştürücü Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolünün İstihdam Özelliklerine Göre İncelenmesi', V. GENÇ ve M. ŞİRİNER ÖNVER (Eds.) in ISSUES IN TOURISM, HUMAN RIGHTS, SUSTAINABLE ENVIRONMENT, LONDON: IJOPEC
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN, S. (2018). ''Türkiye'de Düzenlenen Sağlık Festivalleri'', Ö. UYSAL ŞAHİN VE N. KÖLEOĞLU (Eds.) içinde Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Ankara: Rating Academy.
 • 3 Erdoğan Morçin, S. (2018). Isparta'da Kültür Turizmi, Ö. Davras (Ed.) içinde Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Adım Matbaacılık, Konya. ISBN: 978-605-9454-28-5.
 • 4 Erdoğan Morçin, S. (2018). Isparta'da Festival ve Etkinlik Turizmi, Ö. Davras (Ed.) içinde Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Adım Matbaacılık, Konya. ISBN: 978-605-9454-28-5.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2017). ''Sakin Şehirlerin Tanıtımında Gastronomi Kimliğinin Kullanımı: Türkiye Örneği'', M.Doğan ve F. Morady (Eds.) in Current Debates in Tourism Development Studies, London: IJOPEC.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2014). Otel Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: 4 Yıldızlı Bir Otelin Odalar Bölümünde Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.3, s.25-34.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MORÇİN,İ., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2018), Ücret & Ek Olanakların Öğrencilerin Turizm Sektöründe Kariyer Yapma İsteğine Etkisi: Erzurum Örneği, Turizm & Araştırma Dergisi, 7 (1), 20-33.
 • 2 Erdoğan Morçin, S. & Korkmaz Özcan, Z. (2018). ''Yerel Halkın Toplumsal Kapasite Algısının Turizm Potansiyeli Algısına Etkisi: Isparta Örneği'', Journal Of Social and Humanities Sciences Research, 5 (16), ss.64-72.
 • 3 Erdoğan Morçin, S. (2018). ''Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği'', International Journal Of Academic Values Studies, 4 (18), ss.10-16.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., BÜYÜKER İŞLER, D. (2017). 'Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi', Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (4), ss. 1081-1090.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., ÇARIKÇI, İ. H. (2016). 'Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 97-112.
 • 6 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN,S. (2015). Kırsal Rekreasyona Katılım İsteğinin Katılım Sıklığına Etkisi: Çıldır Lisesi Örneği, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, C.4,S.11,s.116-129.
 • 7 ÇARIKÇI, İ.H., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2014). Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, C.2, S.2, s.67-81.
 • 8 ERDOĞAN MORÇİN,S., BİLGİN,N. (2014). Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Adana İlindeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.23, S.2, 113-128.
 • 9 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ.,ERDOĞAN MORÇİN,S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, Aralık, s.86-92.
 • 10 ERDOĞAN MORÇİN, S. (2013). Türk Kültüründe Kadın Girişimciliği: Kavramsal Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.8,S.2, s.167-190.
 • 11 ERDOĞAN MORÇİN,S. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nitelikleri Algısı: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5,S.9, s.70-81.
 • 12 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ. (2013) Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, Vizyoner Dergisi, C.4 , S.9, s.70-80.
 • 13 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2013). Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, C.5, S.4, s.71-86.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S. & MORÇİN, İ. (2018). Festivallerin Tanıtımında WEB 2.0 Teknolojisinin Kullanımı: Isparta Örneği, 19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, AFYONKARAHİSAR.
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., Odalar Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014.
 • 3 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutumları: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014.
 • 4 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Çıldır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tutumları', III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., ÇALKIN, Ö., Seyahat İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hangi Nitelikte Olmalı? Seyahat İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirmeleri, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., Seyahat Acentesi İşgörenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Tutumlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Adana Örneği, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdoğan Morçin, S., Morçin, İ. (2019). Destinasyon Yönetim Örgütlerinin Logolarının İncelenmesi: Isparta (Merkez) Örneği, 3.Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi,24-28 Nisan, Muğla.
 • 2 Erdoğan Morçin, S., Güneş, K. (2019). Ulusal Yazında Yer Alan Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı İle İlgili Makalelerin Bibliyometrik Analizi, 3. Futourism Congress, 26-28 Eylül, Mersin.
 • 3 ÇİMEN, H., ERDOĞAN, S., İş Yaşamı Kalitesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ardahan MYO Çalışanları Örneği, 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kuşadası, 25-27 Mayıs, 2011.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., ATALAY, A., Turistik Aktivitelerin Zenginleştirilmesinde Sportif Rekreasyonel Uygulamalar, I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir, 2011.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., TOSUN, C., Türk Turizmine Yeni Ufuklar Açmada Alternatif Destinasyonlar: Ardahan İlinin Botanik Turizmi Potansiyeli, I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir, 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdoğan Morçin, S., Güneş, K. (2019). Destinasyon Kalitesi Algısının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sakin Şehir Eğirdir Örneği, III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 24-28 Nisan, Muğla.
 • 2 Erdoğan Morçin, S., Morçin, İ. (2019). Türkiye'deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller, III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 24-28 Nisan, Muğla.
 • 3 KORKMAZ ÖZCAN, Z., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2017), Kamu Politikası Açısından Destinasyon Tanıtımında Dijital Turistlerin Rolü', 15.Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım, Isparta.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., KORKMAZ ÖZCAN, Z. (2017). Türk Kültüründe Liderlik: Kavramsal Bir Değerlendirme, 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 10-11 Kasım, Ankara.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., KORKMAZ ÖZCAN, Z.(2017). Yerel Halkın Toplumsal Kapasite Algısının Turizm Potansiyeli Algısına Etkisi: Isparta Örneği, 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10-11 Kasım, Ankara.
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN, S., Morçin, İ. (2017). 'Turizm Öğrencilerinin Liderlik Yetenekleri: Sarıkamış Örneği', II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, Antalya.
 • 7 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ. (2017). 'Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetlerinin Turizm Eğitimi Alma Durumuna Göre Karşılaştırılması: Antalya Örneği', II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, Antalya.
 • 8 Morçin, İ., Erdoğan Morçin, S. (2017), "Use of Gastronomy Identity For Introduction of Cittaslows: The Case of Turkey", VI. International Congress on Current Databases in Social Sciences, 14-16 December , İstanbul, Turkey.
 • 9 Erdoğan Morçin, S., Morçin, İ.Özdemir, Ö.C. (2017), "Öğrencilerin Eğitim Alanlarında Kariyer Yapma İstekleri: Çıldır MYO Örneği", II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya.
 • 10 Erdoğan Morçin, S., Güneş, K. (2019). Destinasyon Kalitesi Algısının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sakin Şehir Eğirdir Örneği, III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 24-28 Nisan, Muğla.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Erdoğan Morçin, S.,Morçin,İ.,Özdemir, Ö.C. (2017). ''Önlisans Öğrencilerinin Otonomi Değerleri: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği', II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Adana İlindeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği
 • Doktora Tezi
 • 1 Dönüştürücü / Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Öncü, H.E. (2019). Seyahat Acentelerinde Hizmet Verme Yatkınlığı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Antalya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Köseoğlu, S. (2019). Otel İşletmelerinde İşe Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Antalya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Akyel, Ş. (2019). Beş Yıldızlı Otellerdeki Mutfak Personelinin İş Tatmini ve Motivasyonu: Manavgat Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Proje No: 3934-D1-14 , 2016, Araştırmacı.
 • 2 Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Ardahan Mutfağının Korunması, Ardahan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2013, Araştırmacı.
 • 3 AB-İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ II- Yerel Kalkınmada Öncelikli Sektörlerde İstihdam Edilebilirliği Artırma Eğitimi Projesi, Uzman Eğitmen, 2009-İskenderun.
 • 4 AB İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ- TURİZM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ, Uzman Eğitmen, 2009-Hatay.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler:Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri,5-7 Ekim 2017 (Yürütme Kurulu Üyesi)
 • 2 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-3 EKİM 2013, Ardahan, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 Turizm Haftası Etkinlikleri, Panel: 'İlimizde Turizmin Geliştirilmesi, Seyahat Acenteliği Faaliyetleri ve Rehberlik Faaliyetleri' .
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tourism Management, 2017
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Vizyoner Dergisi, 2017
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (SDÜ-KASAUM)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Helal Turizm Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Helal Turizm Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği ve Turizm
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kat Hizmetleri Yönetimi
Otel İşletmeleri Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Yönetim Stratejileri ve Politikaları
Turizm ve Etik
Yönetim Felsefesi
 
Bu İçeriği Paylaş!