KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sine ERDOĞAN MORÇİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110648
E-Posta sinemorcin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2010-9743
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 16.06.2008
Yüksek Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 11.07.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 30.09.2015
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği,Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon,Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış,Destinasyon Yönetimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Aşıroğlu Büşra, Türkiye’de Yayımlanan Turizm ve Etik Konulu Makalelerin Bibliyometrisi (2003-2019) . JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH, 7(4), , 613-641. (2020), (Diğer)
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Analyzing of Local Residents’s Festival Tourism Perception According To Some Demographic Characteristics: The Case of Isparta. Journal OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH, 7(4), , 736-748. (2020), (Diğer)
 • 3 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, MORÇİN İLHAMİ, Türkiye’deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), , 333-348. Doi: 10.26677/TR1010.2020.315, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, Yerel Halkın Toplumsal Kapasite Algısının Turizm Potansiyeli Algısına Etkisi: Isparta Örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(16), , 64-72. Doi: 10.26450, (2018), (Diğer)
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Otel Çalışanlarının Liderle Özdeşleşme Tutumları: Antalya Örneği. International Journal Of Academic Value Studies, 4(18), , 10-16. (2018), (Diğer)
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), , 1081-1090. (2017), (Diğer)
 • 7 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, MORÇİN İLHAMİ, Otel Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri, Dört Yıldızlı Bir Otelin Odalar Bölümünde Bir Uygulama,. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), , 25-34. (2014), (Diğer)
 • 8 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Dergileri: Sarıkamış Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi , 67-81. (2014), (Diğer)
 • 9 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, BİLGİN NECDET, Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Adana’daki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 113(128), , 23-2. (2014), (Diğer)
 • 10 SAĞLIK ERKAN, MORÇİN İLHAMİ, ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), , 86-92. (2014), (Diğer)
 • 11 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, MORÇİN İLHAMİ, Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Adana’daki Seyahat Acenteleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), , 71-86. (2013), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MORÇİN İLHAMİ, ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Ücret Ek Olanakların Öğrencilerin Turizm Sektöründe Kariyer Yapma İsteklerine Etkisi: Erzurum Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 7(1), , 21-34. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Dönüştürücü Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi, 21(1), , 97-112. (2016), (Diğer)
 • 3 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, MORÇİN İLHAMİ, Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Adana’daki Seyahat Acenteleri Örneği. vizyoner, 4(9), , 70-80. (2013), (Diğer)
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Türk Kültüründe Kadın Girişimciliği: Kavramsal Bir Değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(3), , 167-190. (2013), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!