KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdullah Meriç ÜNAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı
E-Posta abdullahunal@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 29.06.2003
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ortopedik Spor Travmatolojisi,Artroskopik Diz, Omuz, Ayak bileği, Dirsek Cerrahisi,Diz ve Omuz Artroplastisi,Takım Doktorluğu
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Omuz ve Dirsek Artroskopisi Kitabı'nda Omuzda Kalsifik Tendinit bölümü
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metatarsal Shaft Osteotomies: A Wide Range of Hallux Valgus Correction
 • 2 Sporcularda Trianguler Fibrokartilaj Kompleks Yaralanması ve Tedavisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 There is No Remarkable Difference Between Pedicle Screw and Hybrid Construct in the Correction of Lenke Type-1 Curves
 • 2 A simple suture-guiding device for minimally invasive Achilles tendon repair
 • 3 Measurement of knee proprioception with isokinetic dynamometry and iPhone-based application: a comparative validation study
 • 4 Comparison of Screw-Fixation Stabilities of First Metatarsal Shaft Osteotomies: A Biomechanical Study
 • 5 Investigation of Radioulnocarpal Joint Load Distribution Effects of Radial Shortening Osteotomy for the Treatment of Kienböck Disease: A Biomechnical Study
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri - Enstrumentasyonlu Anterior Sevikal Korpektomi ve Füzyon
 • 2 Ortopedik Cerrahide Master Teknikler- Kırıklar
 • 3 Orthopaedic Knowledge Update-9 - Pain Management in Orthopaedics
 • 4 Adult Hip - Management of Trochanter
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bilateral Distal Tibia Metaphyseal Stress Fracture
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Calcific Tendinitis of Iliotibial Band
 • 2 Flexor digitorum accessorius longus tendon as unusual cause of flexor hallucis longus tendon impingement
 • 3 Calcifictendinitis of subscapularis tendon: case report
 • 4 Infected Primary Muscular Hydatid Disease at Posterior Cruris, A Very Rare Location: Case Report
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 The Largest Osteochondral Fracture of Patella, Case Report
 • 2 Isolated Upper Thoracic Chance Fracture with Neurological Deficit, without Bone Injury, Case Report
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Unikondiler diz artroplastisinde patellofemoral eklem artrozunun evresi postoperatif eklem hareket açıklığını ve propriosepsiyonu etkiler mi?
 • 2 Vücut kitle indeksinin osteoartrit cerrahisi sonrasında fonksiyonel diz verilerine etkisi
 • 3 Unikondiler diz artroplastisinde ön çapraz bağın nonintakt olması postoperatif propriosepsiyonu ve fonksiyonel dengeyi etkiler mi?
 • 4 Eklem pozisyon hissini ölçmek için akıllı telefon uygulamaları kullanılabilir mi? Pilot çalışma
 • 5 Unikompartmental Diz Artroplastisi Planlamasında Yeni Bir Tanım: İntraoperatif İnstabilite
 • 6 PATELLOFEMORAL ARTROZUN UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARINA ETKİSİ
 • 7 Unikondiler Diz Artroplastili Hastalarda Ön Çapraz Bağ Durumunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi
 • 8 Unikondiler Diz Artroplastisine Kombine Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Postoperatif Kanamayı Artırır Mı?
 • 9 Sabit Sistem Medial Unikondiler Diz Artroplastisinde Eşlik Eden Patellofemoral Eklem Artrozunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi
 • 10 Birinci Metatars Şaft Osteotomilerinin Vida Fiksasyon Stabilitelerinin Karşılaştırılması (Biyomekanik Çalışma)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Wrist flexor/extensor strength evaluation following arthroscopic treatment of lateral epicondilitis
 • 2 Talokalkaneal eklem posteriorunda yabanc› cisim. Arka ayak endoskopisi için nadir bir endikasyon: Olgu sunumu
 • 3 Aksesuar fleksör dijitorum longus tendonu; fleksör hallusis longus tendinitinin nadir bir nedeni: Olgu sunumu
 • 4 Transobturator tape uygulamas› sonras› uyluk apsesi; geç ve nadir bir komplikasyon: Olgu sunumu
 • 5 Lateral epikondilitin artroskopik tedavisi sonrası dirsek propriosepsiyon ve fleksör/ekstensör gücünün değerlendirilmesi
 • 6 Total diz artroplastili hastada intraartiküler dev hücreli tümör, nadir bir yalanc› implant enfeksiyonu: Olgu sunumu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Effect of Hot Application on Shoulder Proprioception in Healthy Individuals
 • 2 Evaluation of elbow proprioception after arthroscopic extensor carpi radialis brevis release for treatment of chronic lateral epicondylitis
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Does Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Unicondylar Knee Arthroplasty Combined Surgery Increase Bleeding After Surgery
 • 2 Does Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Unicondylar Knee Arthroplasty Combined Surgery Increase Bleeding After Surgery
 • 3 Comparison of Active and Passive measurements of Shoulder Proprioception in Healty Individuals
 • 4 Comparison of Active and Passive measurements of Ankle Proprioception in Healty Individuals
 • 5 Effect of Hot and Cold Applications on Elbow Proprioception
 • 6 Investigation of radioulnocarpal joint load distribution effects of radial shortening osteotomy for the treatment of Kienbock disease: a biomechanical study
 • 7 Comparison of screw-fixation stabilities of first metatarsal shaft osteotomies: a biomechanical study
 • 8 Effect of Hot Application on Shoulder Proprioception in Normal İndividuals
 • 9 Effect of Hot Application on Ankle Proprioception in Healty İndividuals
 • 10 Spinal Epidural Brucella Abscess
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Ludloff Osteotomy: A Review of Current Concepts
 • 2 Ludloff Osteotomy: A Review of Current Concepts
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Reverse Ludloff Osteotomy for Bunionette Deformity
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 34th World Congress of Sports Medicine
 • 2 ESSKA- European Knee Associates Closed Meeting
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Kadavra Kursu
 • 2 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi
 • 3 TOTBID Spor Travmatoloji Kadavra Kursu
 • 4 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji KOngresi 2017
 • 5 TUSYAD Uzmanlar Toplantısı
 • 6 TOTBİD Spor Travmatoloji Kadavra Kursu
 • 7 25. Temel Diz Artroskopisi Kursu
 • 8 İleri Cerrahi Artroskopi Kursu
 • 9 Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2016
 • 10 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 11 15. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Kadavra Kursu
 • 12 24. Temel Diz Artroskopisi Kursu
 • 13 14. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri Kadavra Kursu
 • 14 Türkiye Spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2014
 • Kişisel web sayfası
 • 1 mericunal.com.tr
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ESSKA-EKA(European Knee Associates)
 • 2 TUSYAD Propriosepsiyon Çalışma Grubu
 • 3 International Cartilage Repair Society(ICRS)
 • 4 European Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Association(ESSKA)
 • 5 American Academy of Orthopaedic Surgeons(AAOS)
 • 6 International Sports Traumatology, Arthroscopy, Knee Surgery Association(ISAKOS)
 • 7 Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği(TUSYAD)
 • 8 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBID)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Orthopaedic Surgery
 • 2 Journal of Orthopaedic Surgery
 • 3 Journal of Orthopaedic Surgery
 • 4 Journal of Orthopaedic Surgery
 • 5 ACTA Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 6 Journal of Orthopedic Surgery
 • 7 Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 8 Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 9 Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 10 Journal of Orthopaedic Surgery
 • 11 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 12 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 13 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 14 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 15 Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 16 Journal of Orthopaedic Surgery and Research
 • 17 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 18 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 19 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 20 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 21 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 22 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 23 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 24 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 25 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 26 Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
 • 27 British Medical Bulletin
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 2 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 3 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 4 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 5 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 6 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 7 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 8 Turkish Journal of Sports Medicine
 • 9 BMJ Case Reports
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Acıbadem üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Eklem biyomekaniği
Propriosepsiyon
Spor Yaralanmalarında İlkyardım
Sporcu Çocuk
Sporcularda Aşırı Kullanım Yaralanmaları ve Stres Kırıkları
Sporcularda Ayak Biileği Yaralanmaları
Sporcularda Diz Yaralanmaları
Sporcularda Kas ve Tendon Yaralanmaları
 
Bu İçeriği Paylaş!