KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Selim CİĞER
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110035
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 27.07.2009
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF BRISTOL DENİZ TİCARETİ 07.12.2011
Doktora UNIVERSITY OF BRISTOL DENİZ TİCARETİ 26.01.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Deniz Ticaret Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Otonom Gemilerin Kullanımının Türkiye Denizcilik Sektöründe Ortaya Çıkaracağı Hukuki Problemlerin ve Buna İlişkin Çözüm Yollarının Araştırılması, Tübitak 1001, CİĞER Selim, Cerit Dindar Ceren, 15.03.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CİĞER SELİM, Turkish Straits: Recent Adjustment of Transit Charges and Safety of Navigation. The Maritime Safety and Security Law Journal , 1-7. (2023), (Diğer)
 • 2 CİĞER SELİM, Turkish Straits and Safety of Navigation: the Case of the Vitaspirit. Maritime Safety and Security Law Journal, 6(1), , 1-19. (2020), (Diğer)
 • 3 CİĞER Selim, Claims for compensation for delay in delivery and notice requirements under Article 23.4 of the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law, 21(1), , 39-51. (2015), (Diğer)
 • 4 CİĞER SELİM, Recent corrections to the Rotterdam Rules. Shipping and Trade Law, 14(4), , 1-3. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CİĞER SELİM, ”Promise to deliver on time in the context of liner shipping: the case of Daily Maersk”. Eighth Annual Maritime Law and Policy Conference held by The London Universities Maritime Law and Policy Research Group (2017). (Tam metin bildiri)
 • 2 CİĞER SELİM, ”Better late than never? – Exploring the reasons underlying the Hague Rules’ omission of the matter of delay in delivery”. 108th Annual SLS Conference (2017). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CİĞER SELİM, ROTTERDAM KURALLARI VE OTONOM GEMİLER. Ankara Yildirim Beyazit Universitesi, 9(2), , 219-232. Doi: 10.55027/tfm.1344716, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 CİĞER SELİM, İÇ SU YOLLARI İLE YÜK TAŞINMASI KONULU SÖZLEŞMELER İLE İLGİLİ BUDAPEŞTE KONVANSİYONU (CMNI). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1387-1412. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 3 CİĞER SELİM, ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMASINA İLİŞKİN BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR ANTLAŞMA (MONTREAL KONVANSİYONU) – RESMİ ÇEVİRİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ALTERNATİF BİR ÇEVİRİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Doi: 10.33629, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 CİĞER Selim, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesinin Volcafe v CSAV kararı – Muhtemel sorumsuzluk sebeplerinden yararlanabilmek için taşıyanın kusursuzluğunu ispat etmesi gerekir mi?. Denizden Merhaba (İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Dergisi) , 21-24. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 5 CİĞER Selim, Rotterdam Rules’ Scope Of Application In The Context Of Multimodal Transport. S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi , 159-187. (2016), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 CİĞER SELİM, MÜRETTEBATSIZ GEMİLER VE KAPTAN – TTK HÜKÜMLERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME. 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar (2021). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 CİĞER SELİM, On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları: Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları ve Konvansiyonun Geleceği(2021). On iki Levha, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 CİĞER SELİM, 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar(2021). Vedat Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 CİĞER SELİM, Use of the UNIDROIT Principles to Interpret and Supplement Domestic Contract Law(2021). Springer, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları
İhtiyari Sigortalar
Sigorta Hukuku
Taşıma Hukuku
Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku
Yük Taşıma Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!