KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Ayşegül BÜYÜKKARCI
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta aysegulbuyukkarci@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 16.06.2008
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) 27.06.2012
Doktora BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) 25.02.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Büyükkarcı, A. Ve Müldür, M. (2017). Teknoloji Kullanımının Yazma Becerisine Yansımalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • 2 Gündüz, M., Başpınar, Z. ve Büyükkarcı, A. (2017). 2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Gündüz, M., Büyükkarcı, A., Başpınar, Z. ve Türker, A. (2017). Bilişsel Değerlerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarısı Ve Tutumu Üzerindeki Etkisi, I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24-26 Nisan 2017, Alanya/Antalya
  • 2 Büyükkarcı, A. (2017). Oyun Yöntemi ile Matematik Öğretiminin İlkokul programlarındaki yeri ve Konu İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, V.Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 26-28 Ekim, Marmaris/Muğla
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!