KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Ücretli Öğretim Elemanı Büşra ONAY
Birimi Mimarlık Fakültesi
E-Posta busraezenci@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 11.07.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.08.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kus Sahin, C., Onay, B., Topay, M., 2018. A Study on Egirdir Nursing Home for Assessment ofLandscape Preferences, Journal of Applied Life Sciences International 19(3): 1-10.
 • 2 Ezenci, B., 2018. İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 382-392
 • 3 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). The Importance Of Water Management In The Plannıng Hıerarchy In Turkey And Its Evaluatıon In Terms Of Landscape Archıtecture. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 90-102.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EZENCİ, B., ÇAKIR, M., TOPAY, M., (2017). Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden “SU” yun Tasarım Biçimleri. PLANT - Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 7(25), 80-86.
 • 2 ÇAKIR, M., EZENCİ, B., TOPAY, M., (2017). Bitkisel Tasarımın Kent Makroformuna Katkısı. PLANT - Peyzaj ve Süs Bitkiciliği, 7(25), 44-48
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ARSLAN EMİNE SEDA, ONAY BÜŞRA, REHİMBEYLİ SERİYYE (2019). Doğal ve Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Isparta Kenti Kültürel Turizm Yol Güzergahlarının Belirlenmesi. Eurasian Education Literature Journal (UTKM3), 245-252. (Yayın No: 5695977)
 • 2 ARSLAN EMİNE SEDA, REHİMBEYLİ SERİYYE, ONAY BÜŞRA (2019). Mevcut Yeşil Alan Türleri Bağlamında Kırsal Turizm Potansiyelinin Isparta İslamköy’de Değerlendirilmesi. Eurasian Education Literature Journal (UTKM3), 566-575. (Yayın No: 5695997)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). Su Yönetiminin Türkiye'deki Planlama Hiyerarşisindeki Yeri ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Su ve Sağlık Kongresi (Özet Bildiri/Poster
 • 2 EZENCİ, B., ERZURUMLU, G., (2017). Investigation of Urban Identity and Urban Square Relationship in the Case of Isparta Government Square. ICAFOF 15-17 May 2017 Cappadocia- Nevşehir, Abstract Proceedıng Book Of Icafof Conference, 189.
 • 3 EZENCİ, B., (2017). İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 August 2017, Roma, Italy.
 • 4 EZENCİ, B., KUŞ ŞAHİN, C., EVCİ, A. (2017). Vandalism in recreation areas. International Symposium on New Horizons in Forestry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 5 KUŞ ŞAHİN, C., ERASLAN, Ş., EZENCİ, B., (2017). Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs. International Symposium on New Horizons in Forestry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 EZENCİ, B., 2015. Tarihi ve Kültürel Peyzaj Değerlerindeki Değişimin Isparta Kenti Örneğinde İncelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). Su Yönetiminin Türkiye'deki Planlama Hiyerarşisindeki Yeri ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Su ve Sağlık Kongresi, En İyi 20 Poster Ödülü.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, İntibak Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 2 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Staj Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 3 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Komisyonu Başkanı (2016-...)
 • 4 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Kurumsal İlişkiler Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 5 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 6 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Geliştirme ve Proje Koordinatörlüğü, Araştırma Geliştirme Projeleri Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 7 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Geliştirme ve Proje Koordinatörlüğü, Bitirme/Dönem Projeleri Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 8 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 9 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Burs Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 10 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2016-...)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!