KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Büşra ONAY
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113983
E-Posta busraezenci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 11.07.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.08.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kus Sahin, C., Onay, B., Topay, M., 2018. A Study on Egirdir Nursing Home for Assessment ofLandscape Preferences, Journal of Applied Life Sciences International 19(3): 1-10.
 • 2 Ezenci, B., 2018. İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 382-392
 • 3 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). The Importance Of Water Management In The Plannıng Hıerarchy In Turkey And Its Evaluatıon In Terms Of Landscape Archıtecture. The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 90-102.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EZENCİ, B., ÇAKIR, M., TOPAY, M., (2017). Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden “SU” yun Tasarım Biçimleri. PLANT - Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 7(25), 80-86.
 • 2 ÇAKIR, M., EZENCİ, B., TOPAY, M., (2017). Bitkisel Tasarımın Kent Makroformuna Katkısı. PLANT - Peyzaj ve Süs Bitkiciliği, 7(25), 44-48
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). Su Yönetiminin Türkiye'deki Planlama Hiyerarşisindeki Yeri ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Su ve Sağlık Kongresi (Özet Bildiri/Poster
 • 2 EZENCİ, B., ERZURUMLU, G., (2017). Investigation of Urban Identity and Urban Square Relationship in the Case of Isparta Government Square. ICAFOF 15-17 May 2017 Cappadocia- Nevşehir, Abstract Proceedıng Book Of Icafof Conference, 189.
 • 3 EZENCİ, B., (2017). İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 August 2017, Roma, Italy.
 • 4 EZENCİ, B., KUŞ ŞAHİN, C., EVCİ, A. (2017). Vandalism in recreation areas. International Symposium on New Horizons in Forestry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 5 KUŞ ŞAHİN, C., ERASLAN, Ş., EZENCİ, B., (2017). Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs. International Symposium on New Horizons in Forestry (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 EZENCİ, B., 2015. Tarihi ve Kültürel Peyzaj Değerlerindeki Değişimin Isparta Kenti Örneğinde İncelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Isparta.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 EZENCİ, B., ÇOBAN, A., DEMİROĞLU, D., (2017). Su Yönetiminin Türkiye'deki Planlama Hiyerarşisindeki Yeri ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Su ve Sağlık Kongresi, En İyi 20 Poster Ödülü.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, İntibak Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 2 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Staj Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 3 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Komisyonu Başkanı (2016-...)
 • 4 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Kurumsal İlişkiler Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 5 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 6 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Geliştirme ve Proje Koordinatörlüğü, Araştırma Geliştirme Projeleri Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 7 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Geliştirme ve Proje Koordinatörlüğü, Bitirme/Dönem Projeleri Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 8 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 9 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Burs Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 10 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2016-...)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!