KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Emine Elif ÖZKAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9168-3756
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 171
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 31.12.1999
Doktora SAĞLIK BAKANLIĞI 11.04.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 EVRİMLER ŞEHNAZ, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, DİLER HANEFİ, ÖZKAN EMİNE ELİF, Lokal İleri Evre Rektum Kanseri Hastalarında Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Yanıt Değerlendirmede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü. SELÇUK TIP DERGİSİ, 37(3), , 209-217. Doi: 10.30733/std.2021.01511, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ŞİRİN ÖZDEMİR BEYZA, Nazofarinks Kanserli Hastaların Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamasında Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Dozimetrik Karşılaştırılması: Kesitsel Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 41(4), , 445-453. Doi: 10.5336/medsci.2021-83826, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÖZKAN EMİNE ELİF, Radiation Therapy Decision and Field Design after Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer: A Review of Neoadjuvant Approach. Cancer Ther Oncol Int J, 19(5), , 1-16. Doi: 10.19080/CTOIJ.2021.19.556022, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ŞİRİN ÖZDEMİR BEYZA, ÖZKAN EMİNE ELİF, Aydın Hüseyin, Radiological Evaluation of Radiation-Related Left Lung Damage Following Gastric Cancer Radiotherapy. ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, 31(2), , 115-120. Doi: 10.4999/uhod.214132, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, The esophageal dose volume parameters for predicting Grade I\II acute esophagitis correlated with weight loss and serum albumin decrease in lung cancer radiotherapy. Journal of Cancer Research and Therapeutics , 94-98. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_410_19, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 ÖZKAN EMİNE ELİF, USTA GÜLŞAH, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Detection of radiotherapy-related damage in head and neck cancer patients by evaluating volumetric changes in lacrimal gland, nasolacrimal duct and computed tomography attenuation changes in lens. International Ophthalmology, 41(4), , 1157-1165. Doi: 10.1007/s10792-020-01670-4, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 Kaymak Cerkesli ZA , ÖZKAN Emine Elif, Ozseven A , The esophageal dose-volume parameters for predicting Grade I-II acute esophagitis correlated with weight loss and serum albumin decrease in lung cancer radiotherapy.. Journal of cancer research and therapeutics, 17(1), , 94-98. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_410_19, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, The esophageal dose\u2013volume parameters for predicting Grade I\u2013II acute esophagitis correlated with weight loss and serum albumin decrease in lung cancer radiotherapy. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 17(1), , 94-98. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_410_19, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 ÖZSEVEN ALPER, ÖZKAN EMİNE ELİF, Dosimetric evaluation of field-in-field and sliding window IMRT in endometrium cancer patients with a new approach for the conformity index. International Journal of Radiation Research, 18(4), , 853-862. (2020), (SCI-Expanded)
 • 10 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, EVRİMLER ŞEHNAZ, KAYAN MUSTAFA, GBM Olgularında Adjuvan Radyoterapi Sonrası Nüks Paterninin Doz Dağılımı ile İlişkisi: EORTC ve RTOG Kılavuzlarının Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), , 447-454. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 11 ÖZKAN Emine Elif, Kaymak Cerkesli Zumrut Arda, Erdogan Mehmet, Predictive value of immune-inflammation indices in metabolic response and outcome after curative radiotherapy in patients with non-small cell lung cancer. CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL , 849-856. Doi: 10.1111/crj.13217, (2020), (SCI-Expanded)
 • 12 Inal A., Duman E., ÖZKAN Emine Elif, Comparison of different calculation indexes with dose volume histogram parameters for evaluation of radiation treatment plans in gynecologic malignancies. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH , 477-486. Doi: 10.18869/acadpub.ijrr.18.3.477, (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 Erdogan Mehmet, ÖZKAN Emine Elif, Ozturk Sefa Alperen, Yildiz Mustafa, Sengul Sevim Sureyya, The Role of Ga-68 PSMA PET/CT Scan on Differentiating of Oligometastatic and High Risk Prostate Cancer. MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY , 98-104. Doi: 10.4274/mirt.galenos.2020.89421, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 14 ÖZKAN Emine Elif, Ozseven Alper, Cerkesli Z. Arda Kaymak, Evaluating the predictive value of quantec rectum tolerance dose suggestions on acute rectal toxicity in prostate carcinoma patients treated with IMRT. REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY AND RADIOTHERAPY , 50-54. Doi: 10.1016/j.rpor.2019.12.002, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 15 Ugurlu Muhittin, ÖZKAN Emine Elif, Ozseven Alper, The effect of ionizing radiation on properties of fluoride-releasing restorative materials. BRAZILIAN ORAL RESEARCH Doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0005, (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 İnal Aysun, evrim duman, ÖZKAN EMİNE ELİF, Evaluating different radiotherapy treatment plans, in terms of critical organ scoring index, conformity index, tumor control probability, and normal tissue complication probability calculations in early glottic larynx carcinoma. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 16(3), , 485-493. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_888_18, (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 Kucuk A , ÖZKAN Emine Elif, Eskici Oztep S , Mertsoylu H , Pehlivan B , Selek U , Topkan E , The Influence of Systemic Inflammation Response Index on Survival Outcomes of Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer Patients Treated with Concurrent Chemoradiotherapy.. Journal of oncology Doi: 10.1155/2020/8832145, (2020), (SCI-Expanded)
 • 18 ÖZKAN EMİNE ELİF, ERDEMOĞLU EVRİM, Raoufi Jalal, Impact of diabetes on gastrointestinal and urinary toxicityafter radiotherapy for gynecologic malignancy. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 4(16), , 260-265. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 19 ÖZKAN EMİNE ELİF, ŞENGÜL SEVİM SÜREYYA, ERDOĞAN MEHMET, GÜRDAL OSMAN, EROĞLU HASAN EROL, 18F-fluorodeoxyglucose PET/computed tomography in locoregional staging and assessment of biological and clinical aggressiveness of breast cancer subtypes. Nuclear Medicine Communications, 40(10), , 1043-1050. Doi: 10.1097/MNM.0000000000001073, (2019), (SCI-Expanded)
 • 20 ÖZKAN Emine Elif, Plasma and tissue insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) as a prognostic marker for prostate cancer and anti-IGF-IR agents as novel therapeutic strategy for refractory cases: a review. Molecular and cellular endocrinology , 1-24. Doi: 10.1016/j.mce.2011.07.002, (2011), (SSCI)
 • 21 ÖZKAN EMİNE ELİF, MERTSOYLU HÜSEYİN, ÖZARDALI HASAN İLYAS, A case of renal synovial sarcoma treated with adjuvant ifosfamide and doxorubicin.. INTERNAL MEDICINE, 50(15), , 1575-1580. (2011), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKAN EMİNE ELİF, INFLUENCE OF SERUM TESTOSTERONE NADIR LEVELS ON THERAPY OUTCOMES AFTER ADJUVANT OR SALVAGE RADIOTHERAPY. 15. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, THE PROGNOSTIC VALUE OF NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO (NLR), AND MEAN PLATELET VOLUME (MPV) AS BIOMARKERS BEFORE RADIOTHERAPY IN GASTRIC CANCER. 6th Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF) Congress” and “3rd International Congress on Oncological Sciences (2019). (Özet bildiri)
 • 3 KORKMAZ SELMA, ERTURAN İJLAL, ÖZKAN EMİNE ELİF, YAVUZ DUDU DİLEK, ÇİRİŞ İBRAHİM METİN, KOÇER MURAT, YILDIRIM MEHMET, KAPOSI SARCOMA DEVELOPED AFTER ORGAN TRANSPLANTATION. 3RD INDERCOS NATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPANTS (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, SINIRLI EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA TEDAVİ ÖNCESİ İLERİ AKCİĞER KANSERİ ENFLAMSAYON İNDEKS DEĞERLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi , 468-472. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Baş-Boyun ve Beyin Tümörü IMRT Uygulamasında Vakumlu Boyun Yastığı (VBY)’ nın Set Up Doğruluğuna Katkısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), , 131-139. Doi: 10.22312/sdusbed.810408, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, Evre IB-III Serviks Kanserinde Definitif ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 117-122. (2020), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, NAZOFARENKS KANSERİ TEDAVİSİNDE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ2. SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2020). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZSEVEN ALPER, ÖZKAN EMİNE ELİF, Endometrium Kanserinde FiF Ve SW-IMRT Planlarının Konformite (CI) Ve Homojenite İndeksi (HI) Açısından Karşılaştırılması. 13.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖZKAN EMİNE ELİF, Academic Studies in Health Sciences - II(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKAN EMİNE ELİF, KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI(2020). ELYA Ofset Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Araştırma Kitabı, Konuk Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Araştırma Kitabı, Konuk Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!