KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Filiz SALMAN SARAÇ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 06.06.2012
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) 31.07.2017
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK (DR) 22.12.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÖZTÜRK BİRGE AYŞEGÜL, TEL AYDIN HATİCE, SALMAN FİLİZ, The development of a delirium knowledge test for intensive care nurses: A validity and reliability study. Intensive and Critical Care Nursing, 61(102900), Doi: 10.1016/j.iccn.2020.102900, (2020), (SCI-Expanded)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DURNA FARUK, SALMAN FİLİZ, BAKSİ ALTUN, Sağlıkta ve Sağlık Eğitiminde Metaverse. 1st INTERNATIONAL – 4th NATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS (2022). (Özet bildiri)
  • 2 SALMAN FİLİZ, ERKAL İLHAN SİBEL, KUTUN SUAT, KUTLUTÜRKAN SEVİNÇ, Meme Kanserli Kadınlara Ameliyat Öncesi ve Sonrası Verilen E-Mobil Bilgilendirmenin Anksiyete, Distres ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ (2022). (Özet bildiri)
  • 3 SALMAN FİLİZ, ERKAL İLHAN SİBEL, Mastektomi yapılan kadınlarda sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık düzeyinin incelenmesi. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (2019). (Özet bildiri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 YILMAZ ASLI, YAZGAN EDA ÖZGE, DUR BARIŞ, SALMAN FİLİZ, DEMİR AYTEN, Türkiye’de Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin Yayın Olma Durumu: Bibliyometrik Çalışma (1977-2016). Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(3), , 34-44. (2017), (TR DİZİN)
 
Bu İçeriği Paylaş!