KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Afra ÇALIK
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 78
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 25.06.2014
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 05.01.2018
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 13.10.2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇALIK Afra, Kapucu Sevgisun, Çakmak Betül, An analysis of COVID-19 disease perceptions and metaphors of nurses working in COVID-19 intensive care units. Journal of Psychiatric Nursing, 14(1), , 24-32. Doi: 10.14744/phd.2022.17048, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 ÇALIK AFRA, ÇAKMAK BETÜL, KAPUCU SEVGİSUN, İNKAYA BAHAR, The Effectiveness of Serious Games Designed for Infection Prevention and Promotion of Safe Behaviors of Senior nursing students During the COVID-19 Pandemic. American Journal of Infection Control, 50(12), , 1360-1367. Doi: 10.1016/j.ajic.2022.02.025, (2022), (SCI)
 • 3 ÇAKMAK BETÜL, ÇALIK AFRA, İNKAYA BAHAR, Metaphoric Perceptions of Covid-19 Patients Related to the Disease. Clinical Nursing Research, 31(3), , 385-394. Doi: 10.1177/2F10547738211048312, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 ÇALIK AFRA, KAPUCU SEVGİSUN, The Effect of Serious Games for Nursing Students in Clinical Decision-Making Process: A Pilot Randomized Controlled Trial. Games for Health Journal, 11(1), Doi: 10.1089/g4h.2021.0180, (2022), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇALIK AFRA, Sağlam Ridvan Bilal, Kabal Murat Gökhan, ÇAKMAK BETÜL, İNKAYA BAHAR, KAPUCU SEVGİSUN, Hemşirelik Öğrencileri için Geliştirilen COVID-19 Oyunlaştırılmış E-Öğrenme Modülünün Geliştirilme Basamakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), , 551-558. Doi: 10.22312/sdusbed.1021472, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÇALIK AFRA, KAPUCU SEVGİSUN, Diz Osteoartritli Kadınlarda Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamanın Semptom ve Fonksiyonel Duruma Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14(2), , 94-101. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÇALIK AFRA, KAPUCU SEVGİSUN, Diz Osteoartritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(1), , 50-58. Doi: 10.31125/hunhemsire.544133, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÇALIK AFRA, KAPUCU SEVGİSUN, DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER: LİTERATÜR DERLEMESİ. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), , 27-32. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÇALIK AFRA, KAPUCU SEVGİSUN, Diyabetli Hastalarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Geliştirme: Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 4(2), , 62-75. (2017), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÇALIK AFRA, ŞEN Ali, Aydın Zeynep, Yılmaz Ercan Altuğ, Proceedings of International Conference on Studies in Education and Social Sciences 2023(2023). ISTES Organization, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇALIK Afra, ŞAHİN Günferah, Demirel Mutlu, İç Hastalıkları Soru Bankası(2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ÇALIK Afra, Turan Muhammet Can , Demirel Mutlu , İç Hastalıkları Soru Bankası(2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!