KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İlknur ATASEVER
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Doğum Ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 10.06.2013
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KADIN DOĞUM SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ 05.01.2016
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 01.02.2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATASEVER İLKNUR, SİS ÇELİK ASLI, The validity and reliability of the Antenatal Perceived Stress Inventory Turkish version: A methodological study. Health Care for Women International, 39(10), , 1140-1157. (2018), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAHÇECİOĞLU TURAN GÜLCAN, PARLAS MANOLYA, ATASEVER İLKNUR, BAYKARA MEHMET, HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI İLEBAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 2 PARLAS MANOLYA, BAHÇECİOĞLU TURAN GÜLCAN, ATASEVER İLKNUR, EROĞLU GİZEM, BAKIR SÜMEYYE, HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu (2017). (Özet bildiri)
 • 3 EVRENOL ÖÇAL SİMGE, ŞİMŞEK ÇETİNKAYA ŞAHİKA, TEMEL SAFİYE, AKIN RABİYE, ATASEVER İLKNUR, BÜKECİK ESRA, KOÇ GÜLTEN, YÜCEL ÇİĞDEM, Increasing the social gender awareness at universities: The student dimention. International Congress of Black Sea Nursing Education (2017). (Özet bildiri)
 • 4 BÜKECİK ESRA, ATASEVER İLKNUR, KOÇ GÜLTEN, Moral Distress in Perinatal Nurses. Sigma Theta Tau International 44th Biennial Convention (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KOÇ GÜLTEN, YÜCEL ÖZÇIRPAN ÇİĞDEM, TERZİOĞLU FÜSUN, ŞİMŞEK ÇETİNKAYA ŞAHİKA, USLU ŞAHAN FATMA, AKIN IŞIK RABİYE, EVRENOL ÖÇAL SİMGE, AKDAĞ TOPAL CANSU, MERT KARADAŞ MERVE, YILDIRIM HAMURCU SEVDA, UZUNKAYA PINAR, AKBAY AYŞE SEVİM, ATASEVER İLKNUR, TEMEL SAFİYE, YAŞAR BERİL NİSA, BÜKECİK ESRA, The Effect of a Gender Course on the Gender Attitudes, Critical Thinking Dispositions, and Media Literacy Skills of University Students. Yükseköğretim Dergisi, 11(2), , 387-400. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 SİS ÇELİK ASLI, ATASEVER İLKNUR, GEBELERDE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2), , 267-276. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ATASEVER İLKNUR, SİS ÇELİK ASLI, PRENATAL STRESİN ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ . Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1), , 60-68. (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SİS ÇELİK ASLI, ENGİN RAZİYE, ATASEVER İLKNUR, PASİNLİOĞLU TÜRKAN, Hemşirelik Birinci Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranişlarının Ve Üreme Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X. Ulusal Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ATASEVER İLKNUR, KOÇ GÜLTEN, İnfertilite Hemşireliği(2021). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!