Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sinan YILDIRIM
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Sinan YILDIRIM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta sinanyildirim@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 7.6.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ) 24.12.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Mekansal Ekonometri
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Demirgil H., Yıldırım S., Karcı Z., "Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi", 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 05-07 October, 2017, Trabzon, p.120-121
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Mekânsal Panel Veri Ekonometrisi: Avrupa’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • 1 Tourism Analysis, 2018
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık