KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Sinan YILDIRIM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
Telefon 4623778773
E-Posta sinanyildirim@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://aves.ktu.edu.tr/sinanyildirim/
ORCID ID 0000-0001-7749-7746
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 07.06.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ) 24.12.2018
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mekansal Ekonometri,Panel Veri Analizi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım, S . (2020). "Uzun Dönemde İşçi Döviz Havalelerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Hollanda Hastalığı Geçerli Mi?" Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (56) , 207-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/56527/605749
 • 2 Demirgil H., Yildirim S., (2019), "Avrupa’da Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Mekânsal Panel Veri Analizi ile İncelenmesi", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , vol.7, pp.214-241
 • 3 Yıldırım, S. (2019). "Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği." Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 223-234, doi: 10.17218/hititsosbil.462016.
 • 4 Işık Maden, S., Bulgan, G., Yıldırım, S. (2019). "The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey", Journal of Yasar University, 14/55, 215-225
 • 5 Demirgil H. , Yildirim S., Çiçek Z. (2019). "Döviz Kuru Oynaklığında Asimetrik İşaret ve Boyut Yanlılığının Test Edilmesi: EURO/TL Kur Oynaklığı Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , vol.10, pp.485-494,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirgil H., Yıldırım S., Karcı Z., "Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi", 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 05-07 October, 2017, Trabzon, p.120-121
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mekânsal Panel Veri Ekonometrisi: Avrupa’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Multidisciplinary Modeling and Optimization
 • 2 Tourism Analysis
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Staj ve Kariyer Komisyonu Üyeliği (2021- )
 • 2 SDÜ Ekonometri Bölümü AKTS Koordinatörlüğü (2017-2018)
 • 3 SDÜ, İİBF, Ekonometri Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, İntibak Komisyonu Üyeliği (2017-2018)
 • 4 SDÜ, İİBF, Ekonometri Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (2017-2018)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!