KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Sinan YILDIRIM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı
Telefon 4623778773
E-Posta sinanyildirim@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://aves.ktu.edu.tr/sinanyildirim/
ORCID ID 0000-0001-7749-7746
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ 07.06.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ) 24.12.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Mekansal Ekonometri,Panel Veri Analizi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİK CABİR, ÇELİK SİNEM, YILDIRIM SİNAN, Demokrasi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Balkan Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Maliye Dergisi , 293-309. (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 ÇELİK CABİR, YILDIRIM SİNAN, ÇELİK SİNEM, AB Üyeliğinin Refah Düzeyine Etkisinin Ekonometrik Analizi: Beşinci Genişleme Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 13(51), , 219-229. Doi: 10.15189/1308-8041, (2021), (Diğer)
 • 3 YILDIRIM SİNAN, Uzun Dönemde İşçi Döviz Havalelerinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Hollanda Hastalığı Geçerli Mi?. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 207-228. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 DEMİRGİL HAKAN, YILDIRIM SİNAN, AVRUPA’DA KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKÂNSAL PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), , 214-241. Doi: 10.33692/avrasyad.595494, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 YILDIRIM SİNAN, Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), , 223-234. (2019), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİRGİL HAKAN, YILDIRIM SİNAN, KARCI ZÜBEYDE, Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi. 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMİRGİL HAKAN, YILDIRIM SİNAN, KARCI ZÜBEYDE, DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINDA ASİMETRİK İŞARET VE BOYUT YANLILIĞININ TEST EDİLMESİ: EURO/TL KUR OYNAKLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), , 485-494. Doi: 10.21076/vizyoner.611940, (2019), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, BULGAN GÜLAY, YILDIRIM SİNAN, The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey. E-Journal of Yasar University, 14(55), , 215-225. (2019), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!