KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Selin KALENDER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110560
E-Posta selineroymak@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİĞİ 19.06.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 03.08.2017
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 08.10.2021
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 EKE ERDAL, EROYMAK SELİN, Uluslararası Aktörlerin Küresel Sağlık Politikaları Üzerine Etkileri: Teorik Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), , 388-407. (2019), (EBSCO)
 • 2 YİĞİT ARZU, YİĞİT VAHİT, EROYMAK SELİN, Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi. OPUS-Toplum Araştırmaları Dergisi , 917-936. Doi: 10.26466/opus.572046, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENOL OSMAN, UYSAL MERVE, EROYMAK SELİN, OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(35), , 277-293. (2019), (Diğer)
 • 4 ERDEM RAMAZAN, SEZER KORUCU KEVSER, EROYMAK SELİN, Sağlık Çalışanlarının Paranormal İnançları İle İş-Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), , 1649-1679. Doi: 10.26466/opus.598636, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 EROYMAK SELİN, ÖZKAN OKAN, YEŞİLAYDIN GÖZDE, YILMAZ MERVE EBRAR, Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), , 2382-2402. Doi: 10.17218/hititsosbil.411283, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 GÖKKAYA DURMUŞ, EROYMAK SELİN, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 4(19), , 2235-2243. (2018), (Diğer)
 • 7 EROYMAK SELİN, İZGÜDEN DİLRUBA, ERDEM RAMAZAN, ÇALIŞANLARIN YEŞİL DAVRANIŞININ KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), , 961-971. (2018), (Diğer)
 • 8 EROYMAK SELİN, YİĞİT VAHİT, ALZHEİMER HASTALIĞININ MALİYET ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 167-196. (2017), (Diğer)
 • 9 İZGÜDEN DİLRUBA, EROYMAK SELİN, ERDEM RAMAZAN, SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , 262-276. (2016), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KALENDER Selin, Multipl skleroz hastalığının engellilik seviyesine göre maliyetleri: Sistematik derleme çalışması . Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 30(2), , 101-118. Doi: 10.17827/aktd.876840, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 Özkan Okan, KALENDER Selin, HEKİM KATILIMI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 245-259. Doi: 10.21076/vizyoner.717120, (2020), (SSCI)
 • 3 KALENDER Selin, YİĞİT Vahit, Cost Effectiveness Analysis of Alzheimer’s Disease. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), , 99-111. Doi: 10.5336/healthsci.2019-66536, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 METİN Aslı, YELSİZ Muazzez, KİŞİ Merve, KALENDER Selin, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YİĞİT ARZU, KALENDER Selin, MODERN TIBBA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 EROYMAK SELİN, KİŞİ MERVE, ÇELİK RUKİYE, GÜNCEL SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI(2020). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KALENDER SELİN, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceleri(2020). Nobel Akademik Yayınclılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KALENDER SELİN, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceleri(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ERDEM RAMAZAN, EROYMAK SELİN, KAYA RAMAZAN, AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN INFORMAL YÜZÜ(2019). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 YILMAZ NECLA, EROYMAK SELİN, DEMİR MUAZEZ, Yönetimde informalite Buzdağının Görünmeyen Yüzü(2017). Beta Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!