Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
MERVE KİŞİ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi MERVE KİŞİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta merveuysal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ 5.6.2015
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 YÖNETİMDE İNFORMALİTE/ BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üniversitelerdeki Kısmi Zamanlı Öğrencilerin MotivasyonunuOluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Süleyman DemirelÜniversitesinde Bir Araştırma
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tıbbi Mümessiller İlaç Sektörünün Neresinde Tıbbi Mümessillerin İlaç Sektöründeki Rolünü AçıklamayaYönelik Nitel Bir Araştırma
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E-SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK TUTUMLARININDEĞERLENDİRİLMESİ
 • 2 İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF
 • 3 Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals
 • 2 Sağlıkta Nesnelerin İnterneti: Betimleyici BirAraştırma
 • 3 Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi
 • 4 ARE HEALTH ORGANIZATIONS HEALTHY?
 • 5 EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH
 • 6 The Relationship Between The Double Factor Theory Of Management
 • 7 The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN VE GELİŞENYENİ TRENDLER: MEVCUT DURUMDEĞERLENDİRMESİ VE ÖNGÖRÜLER
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık