KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Merve KİŞİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta merveuysal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9226-8490
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ 05.06.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) 07.08.2017
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 23.08.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR - Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü
 • 2 Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler- Şeylerin İnternetinin Sağlıkta Kullanımına İlişkin Betimleyici Bir Araştırma
 • 3 YÖNETİMDE İNFORMALİTE/ BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Crispr Teknolojisi Hakkındaki Etik Kaygılar Neler?
 • 2 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi:Düşünürler ve Düşünceler: Talcott Parsons
 • 3 Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar
 • 4 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi:Düşünürler ve Düşünceler: Margaret Scotford Archer
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tıp Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık TercihleriniEtkileyen Faktörler Üzerine Sistematik Derleme
 • 2 OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 3 Geçmişten Günümüze İngiltere Sağlık Politikaları:Ulusal Sağlık Sistemi Odaklı Güncel Bir Perspektif
 • 4 E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üniversitelerdeki Kısmi Zamanlı Öğrencilerin MotivasyonunuOluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Süleyman DemirelÜniversitesinde Bir Araştırma
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tıbbi Mümessiller İlaç Sektörünün Neresinde Tıbbi Mümessillerin İlaç Sektöründeki Rolünü AçıklamayaYönelik Nitel Bir Araştırma
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TIP ÖĞRENCİLERİNİN TIPTA UZMANLIK TERCİHLERİNİETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME
 • 2 E-SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK TUTUMLARININDEĞERLENDİRİLMESİ
 • 3 İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF
 • 4 Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CRISPR TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ETİK KAYGILARIN İNCELENMESİ
 • 2 Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals
 • 3 Sağlıkta Nesnelerin İnterneti: Betimleyici BirAraştırma
 • 4 Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi
 • 5 ARE HEALTH ORGANIZATIONS HEALTHY?
 • 6 EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH
 • 7 The Relationship Between The Double Factor Theory Of Management
 • 8 The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN VE GELİŞENYENİ TRENDLER: MEVCUT DURUMDEĞERLENDİRMESİ VE ÖNGÖRÜLER
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Sağlık Sistemi Verimliliğinin İncelenmesi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!