KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Dilruba İZGÜDEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
E-Posta dilrubaizguden@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6938-8854
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ 05.06.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 19.07.2017
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 08.01.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Benlik Saygısı ve Spiritüel İyi Oluşlarına Yönelik Bir Araştırma
 • 2 ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
 • 3 TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • 4 E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • 5 FUTURIST STUDY ABOUT THE FUTURE OF HEALTH SECTOR
 • 6 Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği
 • 7 İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 8 Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi
 • 9 ŞEHİR HASTANESİNDE HASTA MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
 • 10 ÇALIŞANLARIN YEŞİL DAVRANIŞININ KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ
 • 11 KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ
 • 12 YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 13 THE EFFECT OF TRANSFORMATIVE POWER OF SUFFERING ON LIFESATISFACTION ON HOSPITAL WORKERS
 • 14 İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 15 SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR-TÜRKİYEDE’xxKİ ÜNİVERSİTELERİN İNFORMAL YÜZÜ
 • 2 YÖNETİMDE İNFORMALİTE-Buz Dağının Görünmeyen Yüzü
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye ve Güney Kore Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırması
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 FİZİK TEDAVİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİNBAKIM YÜKÜNÜN İNCELENMESİ
 • 2 BİREYLERİN MUTÇULUK, HAZ VE DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİNİN ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ
 • 3 SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİKDAVRANIŞLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
 • 4 İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 5 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL BİR MİSYON ÖRNEĞİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HASTANE ÇALIŞANLARININ GÜÇ MESAFESİ ALGILARININÖRGÜTSEL SESSİZLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • 2 OBAMACARE ÇERÇEVESİNDE ABD SAĞLIK SİSTEMİ VE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
 • 3 YÖNETİCİLERDE/SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDE İŞ AHLÂKI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME
 • 4 A Research on Critical Thinking, Self-Esteem and Spiritual Well-being of Healthcare Management Students
 • 5 conceptual framework of employee green behavior
 • 6 A Bibliometric Analysis on Methods: Journal of Hacettepe Health Administrative Sample (Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!