KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Kevser SEZER KORUCU
Birimi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon 2462110558
E-Posta kevserkorucu@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ İ.Ö 18.06.2013
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIESVOLUME 13
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Kurumsal Bilgi Yönetimi ile Sorun Çözmeye Yönelik Alternatif BirModel
 • 2 AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tıbbi Mümessiller İlaç Sektörünün Neresinde Tıbbi Mümessillerin İlaç Sektöründeki Rolünü AçıklamayaYönelik Nitel Bir Araştırma
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTHMANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Behavioral Assessment Of Family Health Center Personel Towards Healthy Lifestyle
 • 2 Sağlık Hizmetlerinde Katkı Payı Uygulamasına Yönelik Bir Araştırma
 • 3 NUTRITION HABITS FOR UNIVERSITY STUDENTS: AN EXAMPLE FROM SARKIKARAAĞAÇ VOCATIONAL HIGH SCHOOL SAMPLE
 • 4 AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • 5 A New Trend in Health: Digital Hospital
 • 6 RESPONSIBILITIES PERCEPTION OF HEALTHADMINISTRATIVE STUDENTS RELATED TO HEALTHBEHAVIOR: ISPARTA PROVISION
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine BirÇalışma
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 2018
 • 2 2018
 • 3 2018
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!