KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Kevser SEZER KORUCU
Birimi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon 2462110558
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-7512-9878
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ İ.Ö 18.06.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 18.06.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 05.06.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İZGÜDEN DİLRUBA, SEZER KORUCU KEVSER, ÇALIŞKAN SÖYLEMEZ ŞERİFE, DEMİR MUAZEZ, OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ VE SAĞLIK EKİPMANLARININ ENTROPİ TEMELLİ ARAS VE SAW YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(35), , 731-755. Doi: 10.21076/vizyoner.1002922, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 SEZER KORUCU KEVSER, ÇALIŞKAN SÖYLEMEZ ŞERİFE, OKSAY AYGEN, BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM VE GELİŞİM SÜRECİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 689-700. Doi: 10.21076/vizyoner., (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENOL OSMAN, SEZER KORUCU KEVSER, METİN ASLI, İLLERİN SAĞLIK PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ:VERİ ZARFLAMA ANALİZ YÖNTEMİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 5(2), , 243-256. (2019), (Diğer)
 • 4 EV KOCABAŞ DİLEK, SEZER KORUCU KEVSER, DİJİTAL ÇAĞIN HASTALIĞI NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(11), , 254-268. (2018), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 SEZER KORUCU KEVSER, İZGÜDEN DİLRUBA, TIBBİ VE SOSYAL YÖNLERİYLE OBEZİTE(2022). NOBEL Bilmsel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERDEM RAMAZAN, SEZER KORUCU KEVSER, İZGÜDEN DİLRUBA, Modern İş Yaşamının Eleştirisi(2022). NOBEL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 SEZER KORUCU KEVSER, DEMİR MUAZEZ, Sağlık Kurumlarında Kriz ve Stres Yönetimi(2022). GAZİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 SEZER KORUCU KEVSER, YENİ LİDERLİK PARADİGMALARI(2022). Eğitim, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 SEZER KORUCU KEVSER, OKSAY AYGEN, EV KOCABAŞ DİLEK, CHANGING ORGANIZATIONS: From the Psychological Technological Perspectives(2018). IJOPEC PUBLICATIONS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 EV KOCABAŞ DİLEK, SEZER KORUCU KEVSER, Changing Organizations From The Psychological Technological Perspectives(2018). IJOPEC PUBLICATIONS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Modern İş Yaşamının Eleştirisi, Bilimsel Kitap, Editör, 01.03.2022 - 31.03.2022 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!