KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Kevser SEZER KORUCU
Birimi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462110558
E-Posta kevserkorucu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ İ.Ö 18.06.2013
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 CURRENT DEBATES INPUBLIC FINANCEPUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIESVOLUME 13
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • 2 Kurumsal Bilgi Yönetimi ile Sorun Çözmeye Yönelik Alternatif BirModel
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tıbbi Mümessiller İlaç Sektörünün Neresinde Tıbbi Mümessillerin İlaç Sektöründeki Rolünü AçıklamayaYönelik Nitel Bir Araştırma
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTHMANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 NUTRITION HABITS FOR UNIVERSITY STUDENTS: AN EXAMPLE FROM SARKIKARAAĞAÇ VOCATIONAL HIGH SCHOOL SAMPLE
 • 2 Behavioral Assessment Of Family Health Center Personel Towards Healthy Lifestyle
 • 3 Sağlık Hizmetlerinde Katkı Payı Uygulamasına Yönelik Bir Araştırma
 • 4 AZERBAYCAN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • 5 A New Trend in Health: Digital Hospital
 • 6 RESPONSIBILITIES PERCEPTION OF HEALTHADMINISTRATIVE STUDENTS RELATED TO HEALTHBEHAVIOR: ISPARTA PROVISION
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine BirÇalışma
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 2018
 • 2 2018
 • 3 2018
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!