KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Meltem İNELİ CİĞER
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110037
E-Posta meltemciger@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4440-4042
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 31.07.2009
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF BRISTOL 30.09.2011
Doktora UNIVERSITY OF BRISTOL 29.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
mülteci hukuku, göç hukuku, uluslararası hukuk
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Meltem Ineli-Ciger, Temporary Protection in Law and Practice (Nijhoff/Brill 2018)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 M. Ineli-Ciger, 'Temporary protection of forced migrants' in S. Juss (eds.) Research Handbook on International Refugee Law. Edward Elgar Publishing, 2019.
 • 2 M. Ineli-Ciger, ‘How have the European Union and the EU Asylum Acquis Affected protection of Forced Migrants in Turkey?’ in V. Stoyanova and E. Karageorgiou eds. The New Asylum and Transit Countries in Europe During and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis (Brill 2018) p. 115-139.
 • 3 Meltem INELI-CIGER, ‘An Examination of the Comprehensive Plan of Action as a Response to Mass Influx of ‘Boat People’: Lessons Learnt for a Comprehensive Approach to Migration by Sea’ in V. Moreno-Lax and E. Papastavridis (eds), 'Boat Refugees' and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach (Brill/ Martinus Nijhoff 2016) 408-438.
 • 4 Meltem INELI-CIGER, ‘Protection Gaps and Temporary Protection' (2016) 40 Max Planck Yearbook of United Nations Law 408-435
 • 5 Meltem INELI-CIGER, 'Has the Temporary Protection Directive Become Obsolete? An Examination of the Directive and its Lack of Implementation in view of the Recent Asylum Crisis in Mediterranean' ineline BAULOZ, Meltem INELI-CIGER, Sarah SINGER and Vladislava STOYANOVA (eds) Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System (Brill/ Martinus Nijhoff 2015) 225-247.
 • 6 Meltem INELI-CIGER, ‘Revisiting Temporary Protection as a Protection Option to Respond to Mass Influx Situations’ in J.-P. Gauci, M. Giuffré and L. Tsourdi (eds), Exploring the Boundaries of Refugee Law, Current Protection Challenges (Brill/ Martinus Nijhoff 2015) 197-217.
 • 7 Meltem INELI-CIGER, Celine BAULOZ, Sarah SINGER, Vladislava STOYANOVA, 'Introducing the Second Phase of the Common European Asylum System' in Celine BAULOZ, Meltem INELI-CIGER, Sarah SINGER and Vladislava STOYANOVA (eds) Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System (Brill/ Martinus Nijhoff 2015) 1-22.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meltem INELI CIGER, 'Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine' (2016) 2(3) Göç Araştırmaları Dergisi 62-92
 • 2 Meltem INELI-CIGER, ‘Why Do States Share The Burden During Refugee Emergencies?’ (2015) 5(2) Suleyman Demirel University Faculty of Law Review 65-111.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meltem INELI-CIGER, ‘Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regualtion no. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey’ (2014) 4 (2) Oxford Monitor of Forced Migration 28-36.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meltem Ineli-Ciger, ‘An Analysis of the European Court of Human Rights Judgment in the Case of N.D. and N.T. v. Spain’ (2021) (21) Law and Justice Review pp. 253-274.
 • 2 M. İneli Ciğer, "Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Gözetime Alternatif Tedbirler". Public and Private International Law Bulletin 40 (2020): 799-829
 • 3 Meltem İneli Ciğer, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Aralık 2019’da Yapılan Bazı Değişikliklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (2020) 26.2: 699-725.
 • 4 Meltem Ineli-Ciger, 'Remedies Available against Asylum Decisions and Deportation Orders in Turkey: An Assessment in View of European Law and the European Convention on Human Rights' Nordic journal of international law 88.2 (2019): 216-249.
 • 5 Meltem Ineli-Ciger, 'The Global Compact on Refugees and Burden Sharing: Will the Compact Address the Normative Gap Concerning Burden Sharing?.' Refugee Survey Quarterly 38.2 (2019): 115-138.
 • 6 M. İneli Ciğer, 'Silahlı Çatışma Durumlarında Ayrım Gözetmeyen Şiddet Hareketlerinden Kaçan Kişilerin Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukukunda İkincil Korunması' (2018) 20(1) Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi s. 199-217
 • 7 Meltem İneli Ciğer, “Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Terörizm ile İlişkisi Olan Kişilerin Mülteci Statüsünden Hariç Bırakılması” (2018) 76 (2) İstanbul Hukuk Mecmuası s. 667-690.
 • 8 Meltem Ineli-Ciger, 'Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis' (2017) 29(4) International Journal of Refugee Law p.555-580
 • 9 Meltem INELI-CIGER, ‘A Temporary Protection Regime in Line with International Law: Utopia or Real Possibility?’ (2016) 18 (3-4) International Community Law Review 278–316.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meltem INELI-CIGER, ‘Time to Activate the Temporary Protection Directive Why the Directive can Play a Key Role in Solving the Migration Crisis in Europe’ (2016) 18 (1) European Journal of Migration and Law 1-33.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M Ineli-Ciger, ' Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukukunda Silahlı Çatışmadan Kaçan Kişilerin İkincil Korumaya İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesinde Gözetilmesi Gereken İlkeler' Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mültecilerin Adalete Erişimi Hukuki Yardım ve Adli Yardım Konferansı, 12-13 Kasım 2018
 • 2 M. İneli Ciğer, (2018) 'AB Hukuku ve Türk Hukukunda İkincil Koruma', IOM- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Stratejik Yönetim ve İstişare Konferansı, Adana, Türkiye
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M Ineli-Ciger, 'Will the Global Compact on Refugees Address Gaps in International Refugee Law?' (2018) The Japan Chapter of the Asian Society of International Law The Global Annual Conference, Waseda University, Tokyo
 • 2 Meltem Ineli-Ciger, (2017) The interplay between European and Turkish asylum laws and policies; is it good or bad for refugees? Asylum at the Frontiers of Europe Conference, University of Lund, Faculty of Law
 • 3 Meltem Ineli-Ciger, (2017) Is Turkey good enough to be a Safe Third Country? An assessment based on safeguards in asylum appeal procedures in Turkey and the EU. SLS Conference, Dublin
 • 4 Meltem Ineli-Ciger, (2016) The EU-Turkey Joint Action Plan: Will it work? Migration and Law Network 2016 Conference, Queen Mary University of London
 • 5 Meltem Ineli-Ciger, (2016) Looking ahead. How can cooperation between the EU and Turkey in the field of migration be enhanced to develop a comprehensive and humane response to the asylum crisis? Cities of Welcome/Cities of Transit Conference, United Nations University- Institute on Globalisation Culture and Mobility
 • 6 Meltem Ineli-Ciger, (2016) Has temporary refuge become a customary international law principle? Refugee Law Initiative 1st Annual Conference, University of London
 • 7 Meltem Ineli-Ciger, (2015) Discussing the Added Value of Implementing the Temporary Protection Directive to cope with Large-scale Influx of Persons Seeking Refuge in the European Union. Regulating ‘Irregular’ Migration: International Obligations and International Responsibility Conference, National University of Athens
 • 8 Meltem Ineli-Ciger, (2014) An Examination of the Comprehensive Plan of Action as a Temporary Protection Model. Centre of Justice and Rights Research Seminar, Chinese University of Hong Kong
 • 9 Meltem Ineli-Ciger, (2014) Changing Laws and Mass Flows: a Critical Analysis of the Turkish Laws and Policies on Asylum and the Temporary Protection of Syrians in Turkey. The Arab Uprisings: Displacement and Migration Workshop -Annual Migration Studies Society Conference, University of Oxford
 • 10 Meltem Ineli-Ciger, (2013) ‘An Overlooked Option, the Temporary Protection Directive’ Nordic Asylum Law Conference, University of Bergen
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Meltem Ineli-Ciger, (2020) Alternatives to Detention in the European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court Judgments, IOM Consultancy Meeting on Alternatives to Detention, Ankara
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ASILE HORIZON 2020 PROJESİ (https://www.asileproject.eu/)
 • 2 Avrupa Komisyonu İç İşleri Konseyi tarafından hazırlatılan ‘Study on Temporary Protectection Directive’ Avrupa Birligi Geçici Koruma Direktifi adlı projede hukukİ danışmanlık
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Celine BAULOZ, Meltem INELI-CIGER, Sarah SINGER and Vladislava STOYANOVA (eds) Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System (Brill/ Martinus Nijhoff 2015).
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Göç ve Mülteci Hukuku
İnsan Haklarının Uluslararası Hukukta Korunması
Milletlerarası Hukuk I
Milletlerarasi Hukuk II
Mülteci Hukuku
Uluslararası Mülteci Hukuku
Uluslararası Uyuşmazlık Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!