KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Meltem İNELİ CİĞER
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Telefon 2462110037
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-4440-4042
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 558
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 22.06.2009
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF BRISTOL 30.09.2011
Doktora UNIVERSITY OF BRISTOL 29.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
mülteci hukuku, göç hukuku, uluslararası hukuk
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 INNOVATE (Innovating to Enhance Dialogues on Migration Policies and Practices), Avrupa Birliği, İNELİ CİĞER Meltem, YİĞİT AKSU Özgenur, 01.01.2024 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 ASILE (Global Asylum Governance and European Union’s Role), H2020, İNELİ CİĞER Meltem, YİĞİT Özgenur, 30.11.2019 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Tan Nik, İNELİ CİĞER Meltem, GROUP-BASED PROTECTION OF AFGHAN WOMEN AND GIRLS UNDER THE 1951 REFUGEE CONVENTION . International & Comparative Law Quarterly, 72(0), , 793-817. Doi: 10.1017/S0020589323000283, (2023), (SSCI)
 • 2 İNELİ CİĞER MELTEM, Is Resettlement Still a Durable Solution? An Analysis in Light of the Proposal for a Regulation Establishing a Union Resettlement Framework. European Journal of Migration and Law, 24(1), , 27-55. Doi: 10.1163/15718166-12340118, (2022), (SSCI)
 • 3 Carrera Sergio, İNELİ CİĞER MELTEM, Vosyliute Lina, Brumat Leiza, The EU grants temporary protection for people fleeing war in Ukraine Time to rethink unequal solidarity in EU asylum policy (ASILE Proje Çıktısı Rapor). CEPS Policy Papers, 1(1), , 1-33. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 4 İNELİ CİĞER MELTEM, AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDGMENT IN THE CASE OF N.D. AND N.T. V. SPAIN. Law and Justice Review, 21(1), , 253-275. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 İNELİ CİĞER MELTEM, Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Gözetime Alternatif Tedbirler. Public and Private International Law Bulletin, 40(2), , 799-829. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 İNELİ CİĞER MELTEM, YİĞİT ÖZGENUR, Country Fiche Turkey (ASILE Proje Çıktısı Rapor). ASILE Country Paper , 1-51. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 7 İNELİ CİĞER MELTEM, The Global Compact on Refugees and Burden Sharing: Will the Compact Address the Normative Gap Concerning Burden Sharing?. Refugee Survey Quarterly, 38(2), , 115-138. Doi: 10.1093/rsq/hdz003, (2019), (Diğer)
 • 8 İNELİ CİĞER MELTEM, Remedies Available against Asylum Decisions and Deportation Orders in Turkey: An Assessment in View of European Law and the European Convention on Human Rights. Nordic Journal of International Law, 88(2), , 216-249. Doi: 10.1163/15718107-08802006, (2019), (Diğer)
 • 9 İNELİ CİĞER MELTEM, Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis. International Journal of Refugee Law, 29(4), (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 İNELİ CİĞER MELTEM, Time to Activate the Temporary Protection Directive. European Journal of Migration and Law, 18(1), , 1-33. Doi: 10.1163/15718166-12342088, (2016), (SSCI)
 • 11 İNELİ CİĞER MELTEM, A Temporary Protection Regime in Line with International Law Utopia or Real Possibility. International Community Law Review , 278-316. Doi: 10.1163/18719732-12341332, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 12 İNELİ CİĞER Meltem, Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection for Syrians seeking protection in Turkey. Oxford Forced Migration Review, 4(2), , 28-36. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNELİ CİĞER MELTEM, An analysis of the EU-Turkey cooperation in the field of migration from an international law perspective. Antalya Bilim Üniversitesi - Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 2 İNELİ CİĞER MELTEM, What a difference two decades make? The shift from temporary to immediate protection in the new European Pact on Asylum and Migration. Odysseus Network Annual Conference- THE NEW PACT ON MIGRATION AND ASYLUM: DEAD OR ALIVE? (2021). (Özet bildiri)
 • 3 İNELİ CİĞER MELTEM, Is resettlement becoming a temporary rather than a durable solution? An analysis in light of the European Commission Proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework. 5th Annual Conference Refugee Law Initiative (RLI) University of London (2021). (Özet bildiri)
 • 4 İNELİ CİĞER MELTEM, Will the Global Compact on Refugees Address Gaps in International Refugee Law?. The Japan Chapter of the Asian Society of International Law The Global Annual Conference, Waseda University (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İNELİ CİĞER MELTEM, YİĞİT ÖZGENUR, AN ASSESSMENT ON THE ROLE OF THE TURKISH OMBUDSMAN INSTITUTION AND THE HUMAN RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY IN PROTECTING MIGRANTS IN DETENTION. Suleyman Demirel Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, 22(2), , 503-534. Doi: 10.52273/sduhfd..1171339, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 İNELİ CİĞER MELTEM, KÜÇÜKÇAVUŞ Mehmet Ali, Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukukunda İltica Taleplerinin Kayıt Altına Alınması. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , 349-370. Doi: 10.54049/taad.1055783, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 İNELİ CİĞER MELTEM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Yabancılarve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Aralık 2019’da Yapılan BazıDeğişikliklerin Değerlendirilmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 26(2), , 699-726. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 İNELİ CİĞER MELTEM, SİLAHLI ÇATIŞMA DURUMLARINDA AYRIM GÖZETMEYEN ŞİDDET HAREKETLERİNDEN KAÇAN KİŞİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA İKİNCİL KORUNMASI. Dokuz Eylül Üiversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), , 199-237. (2018), (TR DİZİN)
 • 5 İNELİ CİĞER MELTEM, Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Terörizm ile İlişkisi Olan Kişilerin Mülteci Statüsünden Hariç Bırakılması. İstanbul Hukuk Mecmuası, 76(2), , 667-690. Doi: 10.26650/mecmua.2018.76.2.0021, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 İNELİ CİĞER MELTEM, Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma RejimininUnsurları Üzerine. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3), , 62-92. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 7 İNELİ CİĞER MELTEM, Why do states share the burden during refugee emergencies. Süleyman Demirel Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), , 65-111. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNELİ CİĞER MELTEM, Paris İklim Anlaşması ve Devletlerin İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Farklılaştırılmış Sorumlulukları. Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 İNELİ CİĞER Meltem, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol(2024). Oxford University Press, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 İNELİ CİĞER Meltem, EU responses to the large-scale refugee displacement from Ukraine : an analysis on the temporary protection directive and its implications for the future EU asylum policy(2023). EUI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 İNELİ CİĞER MELTEM, EU responses to the large-scale refugee displacement from Ukraine : an analysis on the temporary protection directive and its implications for the future EU asylum policy(2023). EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 İNELİ CİĞER MELTEM, İklim Değişikliği İle Mücadelede Devletlerin Farklılaştırılmış Sorumlulukları ve Uluslararası Hukukta Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar İlkesi(2022). Yetkin Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 İNELİ CİĞER MELTEM, Reforming the Common European Asylum System. Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum(2022). Nomos, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 İNELİ CİĞER MELTEM, EU Immigration and Asylum Law Article-by-Article Commentary (2022). Beck, Hart, Nomos, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 İNELİ CİĞER Meltem, Aliens before the European Court of Human Rights. Ensuring Minimum Standards of Human Rights Protection(2021). Brill 2021, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 İNELİ CİĞER MELTEM, Ulusoy Orçun, The EU Pact on Migration and Asylum in light of the United Nations Global Compact on Refugees(2021). European University Institute, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 İNELİ CİĞER MELTEM, SKORDAS ACHILLES, The Max Planck Encyclopedias of International Law(2019). OXFORD UNIVERSITY PRESS, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 10 İNELİ CİĞER MELTEM, Research Handbook on International Refugee Law(2019). Edward Elgar, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 İNELİ CİĞER MELTEM, Temporary Protection in Law and Practice(2018). Nijhoff/Brill, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 12 İNELİ CİĞER MELTEM, The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis(2018). Brill Nijhoff, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 İNELİ CİĞER MELTEM, Max Planck Yearbook of United Nations Law(2016). Nijhoff/Brill, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 İNELİ CİĞER MELTEM, Boat Refugees and Migrants at Sea A Comprehensive Approach(2016). Brill/ Nijhoff, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 İNELİ CİĞER MELTEM, Seeking Asylum in the European Union Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System(2015). Brill/ Nijhoff, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 Bauloz Celine, İNELİ CİĞER MELTEM, Singer Sarah, Stayanova Vladislava, Seeking Asylum in the European Union Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System(2015). Brill, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 İNELİ CİĞER MELTEM, Exploring the Boundaries of Refugee Law Current Protection Challanges(2015). Brill/ Nijhoff, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 EU responses to the large-scale refugee displacement from Ukraine : an analysis on the temporary protection directive and its implications for the future EU asylum policy , Araştırma Kitabı, Yrd. Editör, 02.02.2023 - 04.02.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 International Journal of Refugee Law, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.03.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 Seeking Asylum in the European Union Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, Araştırma Kitabı, Editör, 01.12.2014 - 01.05.2015 (ULUSLARARASI)
 • 4 SÜLEYMAN DEMİREL HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Editör, 01.06.2019 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
AB ve İnsan Hakları
Avrupa Mülteci ve Göç Hukuku
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması
Milletlerarası Hukuk I
Milletlerarası Hukuk II
Mülteci Hukuku
Seminer
Tez
Uluslararası Mülteci Hukuku
Uluslararası Mülteci Hukukunun Güncel Sorunları
Uluslararası Uyuşmazlıklar Hukuku
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!