KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Necibe Nur ALAYDIN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114331
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 24.06.2013
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ) 11.06.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 19.01.2022
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI 2016 - Devam Ediyor
İLGİ ALANLARI
Beşeri Coğrafya, Yaşlanma Çalışmaları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALAYDIN Necibe Nur, TEMURÇİN Kadir , Yaşlı Turistlerin Mekansal Tercihleri. Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2), , 145-164. Doi: 10.54970/turkuaz.1003430, (2021), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALAYDIN Necibe Nur, Alaydın, N.N. (2019). Yaşlanmanın Coğrafyaları: Türkiye'de Coğrafyacılar Yaşlılık Konusuyla Neden İlgilenmeli, 1. Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul.. 1. Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 ALAYDIN Necibe Nur, Alaydın, N.N. (2017). Balkanlarda Bir İnanç Turizmi Merkezi: Ohri (Makedonya), 3. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne.. 3. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (2017). (Özet bildiri)
 • 3 ALAYDIN Necibe Nur, Eroğlu Adile Gül, Alaydın, N.N. & Eryılmaz, A.G. (2017). Balkan Coğrafyasında Osmanlı Kültürel Mirasının Korunması Ve Sürdürülebilirliği; TİKA’nın Çalışmaları, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY.. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALAYDIN Necibe Nur, Temurçin Kadir, Yaşlıların Seyahatleriyle İlgili Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 15(1), , 15-26. Doi: doi:10.46414/yasad.1006204 , (2022), (SSCI)
 • 2 ALAYDIN Necibe Nur, Türkiye’de lisansüstü tezlerde yaşlılık çalışmaları: Bir içerik analizi çalışması . Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12(1), , 60-72. (2019), (SSCI)
 • 3 ALAYDIN Necibe Nur, Kurt Halil , Ohri Gölü Çevresinde (Makedonya) Osmanlı İzleri . Marmara Coğrafya Dergisi , 120-146. (2015), (SSCI)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALAYDIN Necibe Nur, Temurçin Kadir , Temurçin, K. & Alaydın, N.N. (2021). Üçüncü Yaş Turist Davranışlarının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar: Bir Literatür İncelemesi. 11. Ulusal Yaşlılık Kongresi, ss. 77-82, Erzurum, Tam Metin Bildiri. . 11. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ALAYDIN Necibe Nur, Temurçin Kadir , Alaydın, N.N. & Temurçin, K. (2021). Yaşlıların Ev Kavramına Yükledikleri Anlamlar. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi. Antalya. Özet Bildiri.. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ALAYDIN Necibe Nur, Temurçin Kadir , Alaydın, N.N., Temurçin, K. (2020). Mekânın Mahkûmları: Covid-19 Karantina Süreci Yaşlıları Nasıl Etkiledi?, Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2020.. Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 4 ALAYDIN Necibe Nur, Kervankıran İsmail, Alaydın, N.N. & Kervankıran, İ. (2019). Yaşlı – Mekân İlişkisi Bağlamında Gündüzlü Bakım Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Isparta Aktif Yaşam Merkezi Örneği, 10.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli.. 10. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 ALAYDIN Necibe Nur, Kervankıran İsmail, Alaydın, N.N. & Kervankıran, İ. (2019). Bir Disiplinin Perspektifinden Yaşlanma ve Yaşlılık: Coğrafi Gerontolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceğe Dair Araştırma Gündemi. Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi, Antalya.. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi (2019). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası
Marmara Bölgesi Coğrafyası
Türkiye Endüstri Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!