Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zuhal BAŞPINAR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zuhal BAŞPINAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta zuhalbaspinar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 18.6.2012
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Gündüz, M; Başpınar, Z. ve Büyükkarcı, A. (2017). 2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.
  • 2 Gündüz, M; Şen, S. ve Başpınar, Z. (2017). İlkokul II. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Gündüz, M., Büyükkarcı, A., Başpınar, Z. (2017). Bilişsel Değerlerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarısı ve Tutumu Üzerine Etkisi. I.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu 2017 (USEAS).
  • 2 Ersoy, A., Uyanık, C., Başpınar Z. (2017). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Doktora Tezlerinin (2002-2016) Nitel Araştırmaların Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. IV nd International Eurasian Educational Research Congress.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık