KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zuhal BAŞPINAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta zuhalbaspinar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3544-1263
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 18.06.2012
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 25.06.2019
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (2017).
 • 2 İlkokul II. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi (2017).
 • 3 Cultural Values Defining Turkish Nation: From the Perspectives of History Teachers . International Journal of Instruction (2019). 10.29333/iji.2019.12213a
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hayat Bilgisi Dersinde ‘Vatanseverlik Değerinin’ Etkinliklerle Öğretiminin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (2018).
 • 2 İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Karşı Algısı, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS) (2018).
 • 3 Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Doktora Tezlerinin (2002-2016) Nitel Araştırmaların Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER) (2017).
 • 4 Bilişsel Değerlerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarısı ve Tutumu Üzerindeki Etkisi, I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS) (2017).
 • 5 Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS) (2015).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Üstbilişsel ve Bilişsel Esneklik Becerilerinin Öğretmenlik Mesleki Yeterliliklerini Yordama Gücü (The Predictive Role Of Metacognitive And Cognitive Flexibility Skills On Professional Teaching Qualifıcations). Eskişehir.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!