Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Türker TEKER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Türker TEKER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110541
E-Posta turkerteker@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS 18.6.2015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM) 25.5.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 3.1.2019
Doktora
İLGİ ALANLARI
Döviz kurları, Sermaye piyasaları Finansal çalışmalar
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TEKER,T.,AKSOY,E.(2018)"SOSYAL MEDYA KULLANIMI-FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ:TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ",(Editör Kürşat Özdaşlı,Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Gece Yayınevi, Sosyal ,Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 İçinde (287-301)
 • 2 AKSOY Esra, TEKER Türker, (2018) "Bankaların Bölgesel Bazlı Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", (Editör: Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 , Gece Yayınevi, Ankara, (675-700).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKÇAKANAT Özen, AKSOY Esra, TEKER Türker (2018), CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 1-24
 • 2 Kocabıyık, T , TEKER, T . (2018).''Borsa İstanbul Endekslerinin Birbirleriyle Bağının Keşfi''.Journal Of Life Economics,Cilt 5, Sayı 4, (191-202), 2018
 • 3 Akçakanat, Ö., Özdemir, O., Teker, T., ''VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ'', Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 31, Aralık 2018, s. 520-529
 • 4 Kocabıyık, T , TEKER, T . (2018). FİNANSAL OKURYAZARLIK: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 117-144.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Araştırma Görevlileri Konsey Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü(2016- )
 • 2 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü AKTS Koordinatörlüğü (2016- )
 • 3 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Farabi Koordinatörlüğü
 • 4 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü (2016-2018)
 • 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Araştırma Görevlileri Temsilciliği
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık