KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Türker TEKER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110541
E-Posta turkerteker@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4692-3439
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS 18.06.2015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM) 25.05.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 03.01.2019
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Döviz kurları, Sermaye piyasaları Finansal Piyasalar, Borsalar,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Teker T , Aksoy E, Mazak M,(2020), Dijitalleşmenin Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Banka Bazlı Bir İnceleme, (Editör: Yavuz Demirdöğen), Nobel Yayınevi, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları İçinde Bölüm 10
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TEKER,T.,AKSOY,E.(2018)"SOSYAL MEDYA KULLANIMI-FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ:TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ",(Editör Kürşat Özdaşlı,Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Gece Yayınevi, Sosyal ,Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 İçinde (287-301)
 • 2 AKSOY Esra, TEKER Türker, (2018) "Bankaların Bölgesel Bazlı Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", (Editör: Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 , Gece Yayınevi, Ankara, (675-700).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Konuşkan Ayşen, Teker Türker, Ömürbek Vesile, Bekçi İsmail (2019),KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,
 • 2 Teker T.,Konuşkan A., Ömürbek V., 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu,18-20 Nisan 2019 iZMİR-ÇEŞME,Bitcoin ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Araştırma Görevlileri Konsey Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü(2016- )
 • 2 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü AKTS Koordinatörlüğü (2016- )
 • 3 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Farabi Koordinatörlüğü
 • 4 SDÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü (2016-2018)
 • 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Araştırma Görevlileri Temsilciliği
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Muhasebe ve finans alanında en iyi 3.bildiri ödülü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!