KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Türker TEKER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110541
E-Posta turkerteker@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-4692-3439
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 119
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS 18.06.2015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM) 25.05.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 03.01.2019
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 22.02.2022
İLGİ ALANLARI
Sermaye Piyasaları ve Finansal Piyasalar
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff MobilityInter-institutional agreement 2020-20[22] between institutions fromProgramme and Partner Countries, Avrupa Birliği, TEKER Türker, Songur Haluk, 01.08.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, Google Trends”Dolar” aramaları ile Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 5(6), , 258-271. (2020), (Diğer)
 • 2 AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, MAZAK MEHMET, KOCABIYIK TURAN, Kripto Paralar ve Fiyat İlişkileri Üzerine Bir Analiz: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20202(37), , 110-129. (2020), (Diğer)
 • 3 TEKER TÜRKER, KONUŞKAN Ayşen, ÖMÜRBEK VESİLE, BEKCİ İSMAİL, Bitcoin ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi,. Maliye ve Finans Yazıları , 65-74. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endekslerinin Değerlendirilmesinde CRITIC Temelli SAW Yöntemi:Polonya ve Türkiye Karşılaştırması. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi , 257-270. (2019), (Diğer)
 • 5 TEKER TÜRKER, ÖMÜRBEK VESİLE, ”DÖVİZ KURLARINDA VE FAİZ ORANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ”, International Journal of Business Economics and Management Perspectives, Yıl : 4, Cilt: 3, Sayı: 1, s. . International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 3(1), , 40-62. (2019), (Diğer)
 • 6 Konuşkan Ayşen, TEKER TÜRKER, ÖMÜRBEK VESİLE, BEKCİ İSMAİL, KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNTESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel İniversitesi İİBF Dergisi, 24(2), , 311-318. (2019), (Diğer)
 • 7 AKÇAKANAT ÖZEN, ÖZDEMİR OZAN, TEKER TÜRKER, VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ (ASSET MANAGEMENT COMPANİES AND FİNANCİAL ANALYSİS ). Sosyal Bilimler Dergisi, 5(31), , 520-529. (2018), (Diğer)
 • 8 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 1(32), , 1-24. (2018), (Diğer)
 • 9 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, FİNANSAL OKURYAZARLIK: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), , 117-144. Doi: 10.30692/sisad.440645, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRBİRİYLE BAĞININ KEŞFİ. Journal of Life Economics, 5(4), , 191-202. Doi: 10.15637/jlecon.269, (2018), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEKER TÜRKER, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, TCMB Resmi Rezervlerini Etkileyen Faktörlerin Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile İncelenmesi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 TEKER TÜRKER, GÖK İBRAHİM YAŞAR, Finansal Fair Play Yaptırımlarının Sportif Başarı Üzerine Etkisi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (2019). (Özet bildiri)
 • 3 TEKER TÜRKER, KOCABIYIK TURAN, Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Uzatılmasında Realite? Finansal ve Ekonomik Göstergeler Üzerinden Bir İnceleme. 23. Uluslararası Türk Kooperatifçilik Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖK İBRAHİM YAŞAR, TEKER Türker, Taşan Bakican, NBA Takımlarının Maaş Bütçelerinin Sportif Başarıya Etkisi. Journal of Yasar University, 16(63), (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KOCABIYIK TURAN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, Makroekonomik Değişkenlerin Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Fiyatı Üzerine Etkisinin Toda-Yamamoto Analizi ile Keşfi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(21), , 347-365. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq OMX Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), , 1459-1474. Doi: DOI: 10.20491/isarder.2020.923, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), , 2010-2024. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1256, (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, MAZAK MEHMET, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 1(2018). Gece Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!