KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ali Alper DEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Devreler Ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462111747
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-5250-0590
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 20.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 06.02.2019
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ ANABİLİM DALI 2016 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Doküman analizi, Görüntü Bölütleme, Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 DEMİR ALİ ALPER, ÖZKAYA UFUK, SÜPERPİKSEL TABANLI SATIR BÖLÜTLEME. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(4), , 854-868. Doi: 10.21923/jesd.520406, (2019), (TR DİZİN)
  • 2 ÖTER EMRAH, DEMİR ALİ ALPER, COŞKUN ÖZLEM, MİKRODENETLEYİCİ TEMELLİ PARMAK UCUNDAN NABIZ ÖLÇER DEVRESİ TASARIMI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4(2), , 87-92. Doi: 10.21923/jesd.92599, (2016), (TR DİZİN)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DEMİR ALİ ALPER, ÖZŞEKER İBRAHİM, ÖZKAYA UFUK, Text Line Segmentation in Handwritten Documents with Generative Adversarial Networks. 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) Doi: 10.1109/INISTA52262.2021.9548523, (2021). (Tam metin bildiri)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 DEMİR ALİ ALPER, ÖZKAYA UFUK, A Semantic Segmentation Based Approach for Segmentation and Recognition of Touching and Overlapping Digits. 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2020) Doi: 10.1109/SIU49456.2020.9302132, (2020). (Tam metin bildiri)
  • 2 ÖTER EMRAH, DEMİR ALİ ALPER, COŞKUN ÖZLEM, Mikrodenetleyici Temelli Parmak Ucundan Nabız Ölçer Devresi Tasarımı. Genetik Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Moleküler Yöntemler ve Mühendislik Uygulamaları Çalıştayı (2016). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!