KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Celil ÜNAL
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
E-Posta celilunal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3764-303X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 16.06.2014
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İletişim Sosyolojisi,Halkla İlişkiler,Argümantasyon
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Soncu, A. G. & Ünal, C. (2019). Toulmin'in Argümantasyon Modeli ve Siyasal Argüman Analizi. K. G. Yiğitbaşı & A. G. Soncu (Eds.) Siyasal Dilin Satır Arası (ss. 213 - 248) içinde. Konya: Çizgi Kitabevi.
  • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Ünal, C. (2019). The Role of Public Relations on Accumulation of Social Capital: Sample of Village Institutes. B. Alıcı & Ö. Aydınlıoğlu (Eds.) New Horizons in Communication Age (ss. 283 - 308) içinde. Ankara: IKSAD Publications. Erişim Adresi: https://www.iksad.net/product-page/new-horizons-in-communication-age
  • 2 Kiçir, İ & Ünal, C. (2019). Commodity Fetishism and Advertising. Ö. Aydınlıoğlu (Ed.) Differing Outlook of Contemporary Advertising (ss. 267 - 289) içinde. Berlin: Peter Lang GmbH.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Mersin Bölgesinde Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Bölge Ekonomisi İçerisindeki Yeri (Araştırmacı)
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Sevgililer Günü Özelinde Pırlanta Reklamlarının Yarattığı Sembolik Şiddet
  • 2 Distopik Metinlerde Devlet Düzeni Adına Tasvir Edilen Şiddet Türleri: ”Biz” ve ”Cesur Yeni Dünya” Örnekleri
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!