KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Mert ÇAKIR
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113984
E-Posta mertcakir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0079-0375
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 28.06.2013
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) 12.02.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) 15.05.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bitki Materyali ve Yetiştirme Teknikleri,Çim Bitkileri,Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çakır, M. ve Tuğluer, M. (2019). Gölge Peyzajları ve Yönetimi. Ali Musa Bozdoğan, Nigar Yarpuz Bodoğan (Ed.), Ziraat, Orman ve Su Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -2019/Haziran (s. 55-62), Gece Akademi, Ankara, Türkiye.
 • 2 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2018). Stabilization and Plantation of Sand Dunes. Nigar Yarpuz Bodoğan, Emrah Dönmez, Ufuk Coşkun (Eds.), Innovative Approaches in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences (pp. 167-174), Gece Academy, Ankara, Turkey.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dönmez, Ş. and Çakır, M. (2016). Utilization of Natural Materials as Mulching Materials in Landscaping Applications. Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Toth (Eds.), Environmental Sustainability and Landscape Management (pp. 592-597), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ezenci, B., Çakır, M. ve Topay, M. (2017). Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden 'SU'yun Tasarım Biçimleri. PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, yıl:7, sayı:25 s.80-86.
 • 2 Çakır, M., Ezenci, B. ve Topay, M. (2017). Bitkisel Tasarımın Kent Makroformuna Katkısı, PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, yıl:7, sayı:25, s.44-48.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sever Mutlu S., Atilgan H., Selim C. ve Çakır M. (2015). Akdeniz Koşullarında Zoysia spp. Türlerinin Genel Çim Performansı ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, ss.263-263, Çanakkale, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çakır, M. (2016). Türk Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyaller. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, ''Söylem ve Eylem'', 8-11 Aralık, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kara, B., Dönmez, Ş. ve Çakır, M. (2019). Isparta İlinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Tıbbi Aromatik Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. I. International Ornamental Plants Congress. Full Text Book, 9-11 October 2019, pp. 233-244, Bursa, Turkey.
 • 2 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2018). Xeriscape: Efficient Water Use Approach in Landscape Architecture. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 293-297, Barcelona, Spain.
 • 3 Çakır, M. and Topay, M. (2018). The Importance and Usage Areas of Turfgrasses. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 298-301, Barcelona, Spain.
 • 4 Topay, M., Şahin Kuş, C. and Çakır, M. (2018). Use of Physiological Equivalent Temperature (Pet) Index In The Landscape Planning Process. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 170-175, Barcelona, Spain.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2018). Effects of Planting Design on the Formation of Urban Identity. International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity. 28-30 June 2018, p.693, Eskişehir, Turkey.
 • 2 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2018). Xeriscape: Efficient Water Use Approach in Landscape Architecture. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, Barcelona, Spain.
 • 3 Çakır, M. and Topay, M. (2018). The Importance and Usage Areas of Turfgrasses. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, Barcelona, Spain.
 • 4 Topay, M., Şahin Kuş, C. and Çakır, M. (2018). Use of Physiological Equivalent Temperature (Pet) Index In The Landscape Planning Process. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, Barcelona, Spain.
 • 5 Mutlu, N., Sever Mutlu, S., Tokgöz, S., Çakır, M. and Selim, C. (2018). Breeding Vegetative Turf-type Bermudagrass Cultivars. IV. International Agriculture Congress (IAC 2018) . 05-08 July 2018, Nevşehir, Turkey.
 • 6 Çakır, M., Sever Mutlu, S. and Dönmez, Ş. (2018). Effects of Potassium Silicate and Nitrogen Applications on Grass Performance of Zoysia japonica. 1st International Symposium on Graduate Research in Science (ISGRS 2018). 4-6 October 2018, İstanbul, Turkey.
 • 7 Dönmez, Ş. and Çakır, M. (2018). Alternatives to Use of Fertilizer on Landscape Applications: Effective Microorganisms. 1st International Symposium on Graduate Research in Science (ISGRS 2018). 4-6 October 2018, İstanbul, Turkey.
 • 8 Çakır, M. and Sever Mutlu, S. (2018). Effects of Glycine Betaine and Nitrogen Applications on Grass Performance of Zoysia japonica. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment. 11-13 October 2018, Antalya, Turkey.
 • 9 Dönmez, Ş. and Çakır, M. (2017).The Five Senses in Planting Design. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 August, Roma, Italy.
 • 10 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2017). A Different Perspective on Sage (Salvia sp.): ‘Usage in Landscape Architecture’. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10-12 May, Konya, Turkey.
 • 11 Çakır, M. and Dönmez, Ş. (2017). Determination of Usage Opportunities of Medicinal and Aromatic Plants Naturally Grown in Isparta Province for Landscape Architecture Applications. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 August, Roma, Italy.
 • 12 Çakır, M., Sever Mutlu, S. and Djapo, H. (2016). Gamma-ray Irradiation Improves Turfgrass Characteristics of St. Augustinegrass. 5th ETS Conference, 5-8 June, Albufeira, Portugal.
 • 13 Ateşoğlu, H., Sever Mutlu, S. Çakır, M. and Tokgöz, S. (2014). Effects of 24-epibrassinolide Application on Cool-season Turfgrass Growth and Quality Under Salt Stress. Balkan Agriculture Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey.
 • 14 Sever Mutlu, S., Tokgöz, S., Çakır, M. and Selim, C. (2014). Drought resistance of vegetative triploid turf-type bermudagrass [Cynadon dactylon (L.) Pers. X C. Transvaalensis Burtt-Davy]. Balkan Agriculture Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çakır, M. (2016). Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze Türünde Gama Işınlaması Yöntemiyle Çim Kalitesinin İyileştirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana bilim Dalı, Antalya. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Songül SEVER MUTLU)
 • Doktora Tezi
 • 1 Çakır, M. (2020). Potasyum Silikat ve Azot Uygulamalarının Japon Çiminin (Zoysia japonica Steud.) Çim Performansına Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Isparta. (I. Danışman: Doç. Dr. Şirin DÖNMEZ, II. Danışman: Doç. Dr. Songül SEVER MUTLU)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dönmez, Ş. ve Çakır, M. (2020). Potasyum Silikat ve Azot uygulamalarının Zoysia japonica türünün çim performansına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: FDK-2019-7005 , Isparta.
 • 2 Dönmez, Ş. ve Çakır, M. (2019). Potasyum Silikat ve Azot uygulamalarının Zoysia japonica türünün çim performansına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi, Proje No: ÖYP06723-DR-16, Isparta.
 • 3 Sever Mutlu, S. ve Çakır, M. (2017). Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze Türünde Gama Işınlaması Yöntemiyle Çim Kalitesinin İyileştirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: FYL-2015-543, Antalya.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Kurağa Dayanıklı Tetraploid Bermuda Çim Bitkisi (Cynodon (L.) Rich) Islahı, TÜBITAK Projesi, 111O658, Bursiyer, 2015.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI. 2013-....
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Arş. Gör. Konsey Temsilcisi (2017-...)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Lisans, AKTS/BİLSİS Sorumlusu (2019-...)
 • 2 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Dökümantasyon ve Arşiv Komisyonu Üyesi (2018-2019)
 • 3 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Yayın Dergi Komisyonu Üyesi (2016-2019)
 • 4 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Başkanı (2016-2019)
 • 5 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Geliştirme ve Proje Koordinatörlüğü, Araştırma Geliştirme Projeleri Komisyonu Üyesi (2016-2018)
 • 6 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Komisyonu Üyesi (2016-2019)
 • 7 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Kurumsal İlişkiler Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 8 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Ders, Sınav Programları ve Teknik Gezi Komisyonu Başkanı (2016-2018)
 • 9 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Mezuniyet Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 10 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu Üyesi (2016-2018)
 • 11 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Web ve Bilgi İşlem Komisyonu Üyesi (2016-2019)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 Gül, A., Beyhan Ş.G., Polat, E., Aydın, N., Çakır, M., ve Avcı A.B. 2016. Isparta İl Özel İdaresi (İl Genel Meclis Başkanlığı) Isparta İli Gönen İlçesi Güneykent Kasabası Bozyer Mevkiinde, Afyon-Burdur-Isparta-Antalya karayolu üzerinde ve Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi (OSB) karşısında yer alan alanda öngörülen “Rosarium” Proje uygulamasına yönelik Teknik Rapor Hizmeti. SDU Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Isparta 26.02.2016 -28.11.2016
 • 2 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İskan Tesisi Peyzaj Projesinin Hazırlanması Hizmeti. SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta, 28.03.2016-15.12.2016.
 • 3 Gül, A., Akten, M., Akgül Gök, Z., Çakır, M., 2016. Isparta Kuleönü Belediyesi Mekansal Planlama Raporu Hazırlama Hizmeti. SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta, 28.03.2016-21.12.2016.
 • 4 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Isparta Kuleönü Belediyesi Rekreasyon Alan Projesi Hizmeti. SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta, 28.03.2016-21.12.2016.
 • 5 Gül, A., Küçük, V., Eraslan, Ş., Evci, A., Çakır, M., 2016. Isparta Büyükkabaca Belediyesi Kargılı Mesire Alanı Peyzaj Tasarım Projesi. SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta, 26.02.2016-16.12.2016.
 • 6 Gül, A., Akten M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Isparta Büyükkabaca Belediyesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Peyzaj Tasarım Projesi. SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta, 26.02.2016-16.12.2016.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi II
Bitki Tanıma II
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II
Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği
Çim Alan Tesis ve Bakımı
İç Mekan Süs Bitkileri ve Kullanımı
Proje VI
 
Bu İçeriği Paylaş!