KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Sinema Anabilim Dalı
E-Posta duygusarac@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 29.06.2005
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 03.04.2009
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 03.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İletişimin Ekonomi Politiği, İletişim Endüstrilerinde Emek Süreci
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özçetin B., Çeliker D., Sepetçi T. (2019). Çok Partili Hayata Geçiş ve Antalya Basını. Antalya Basın Tarihi. (Ed. Hasan Üstün). Antalya: Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını.
 • 2 Çeliker Saraç D. (2019). Gazeteci Mazlum Adison'un DP Üyeliğinden Çıkarılışı ve Mahkumiyeti. Antalya Basın Tarihi. (Ed. Hasan Üstün). Antalya: Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını.
 • 3 Çeliker D. (2011). Zeki Demirkubuz Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Masumiyet ve Kıskanmak Filmleri Üzerine Bir Çözümleme. 2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bir Bakış. (Ed. Ö. Yılmazkol). İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çeliker Saraç, D. (2018). "Domuz Gribi Haberlerinde Çerçeveleme: Hürriyet Gazetesi Örneği", Global Media Journal TR Edition, 8 (16), s. 161-185
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çeliker Saraç, D. (2019). "Televizyon Dizilerinin Üretiminde Emek Süreci", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 48, s. 419-441.
 • 2 Çeliker D., Aksoy S. (2011). “Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: Avatar Filmine İlişkin Bir Çözümleme”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (18), s. 65-81.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Daniels J. (2012). “Paravan İnternet Siteleri: Dijital Çağda Propaganda, Siber-Irkçılık ve Bilgi Kuramı. Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar. (Çev. S. Aksoy ve D. Çeliker). Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çeliker D. (2011). “Türkiye’deki İletişim Eğitimine Katkıları Bağlamında Oya Tokgöz”, Akdeniz İletişim Dergisi, (15), s. 158-160.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çeliker D. “Kapitalizm, Patriarka ve Kadın Emeği: Türk Sinemasında Ücretli Kadın Emeğinin Nitelikleri”, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD 2016 Bildiri Sunumu, Madrid, 19-22 Mayıs 2016.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çeliker D., Sepetçi T. “Sorun Toplumsal Çözüm Bireysel: Kişisel Gelişim Kitaplarının İdeolojisi”, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 20-23 Kasım 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Antalya Basın Tarihi Projesi Proje Asistanlığı, 2011-2016.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!