KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Mustafa DOĞAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114178
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0124-9866
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 26.06.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (YL) 16.06.2017
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 23.12.2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 DOĞAN MUSTAFA, ŞENKUL ÇETİN, Yayla Gölü (Buldan-Denizli) ve Çevresinin Güncel Polen Dağılımının Tuzak, Yosun ve Yüzey Sediman Örnekleri ile İncelenmesi. Journal of Geography , 1-20. Doi: 10.26650/JGEOG2022-1102758, (2022), (Alan Endeksleri)
  • 2 ŞENKUL ÇETİN, GÜRBOĞA ŞULE, DOĞAN MUSTAFA, Doğan Turhan, High-resolution geochemical (μXRF) and palynological analyses for climatic and environmental changes in lake sediments from Sultansazlığı Marsh (Central Anatolia) during the last 14.5 kyr. Quaternary International Doi: 10.1016/j.quaint.2021.08.010, (2022), (SCI)
  • 3 Eastwood John Warren, ŞENKUL ÇETİN, GÜRBOĞA ŞULE, DOĞAN MUSTAFA, Bozkurt Yunus, Living with the ‘Big River’: human-environment interactions along the Büyük Menderes (Big Meander) river, southwestern Turkey. British Institute at Ankara Doi: 10.18866/biaa2019.13, (2019), (Endekste taranmıyor)
  • 4 KARLIOĞLU KILIÇ NURGÜL, ŞENKUL ÇETİN, MEMİŞ TÜRKAN, DOĞAN MUSTAFA, Salurtepe Dağı (Elmalı-Antalya) Ardıç Ormanında Güncel Polen Dağılımının İncelenmesi. Journal of Geography, 0(38), , 11-22. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0007, (2019), (Alan Endeksleri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ŞENKUL ÇETİN, KARLIOĞLU NURGÜL, DOĞAN MUSTAFA, EASTWOOD WARREN J, Modern pollen distribution of the Teke Peninsula forests: The case of the Ördübek Highland. Eurasian Journal of Forest Science, 6(4), , 58-75. Doi: 10.31195/ejejfs.495687, (2018), (TR DİZİN)
  • 2 ŞENKUL ÇETİN, DOĞAN MUSTAFA, Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Mucur Obruk Gölü Çevresinin Paleovejetasyon Değişimleri. Türk Coğrafya , 19-28. Doi: 19.17211/tcd.342955, (2018), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 DOĞAN MUSTAFA, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). Desen Ofset A.Ş., Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!