KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
E-Posta suleymanbayrakcioglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3993-6696
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 14
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.06.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 23.05.2019
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Türkiye’de Muhasebe Lisans Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (2005-2020). International Journal of Business Economics and Management Perspectives (IJBEMP), 5(1), , 148-160. Doi: 10.29228/ijbemp.50917, (2021), (Diğer)
 • 2 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Türkiye'de Ön Lisans Muhasebe Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (2004-2020). Muhasebe ve Finansman Dergisi , 103-118. Doi: 10.25095/mufad.882769, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, ŞENOL OSMAN, BİST 30 Şirketlerin Bağış Miktarının Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), , 353-368. (2021), (Diğer)
 • 4 ÖZÇELİK HAKAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının Finansal Raporlamaya Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Business Economics and Management Perspectives (IJBEMP) , 606-623. Doi: 10.29228/ijbemp.52625, (2021), (Diğer)
 • 5 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Uluslararası İşletme Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi’nde (IJBEMP) Yayınlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi. International Journal of Business Economics and Management Perspectives (IJBEMP), 5(2), , 698-715. Doi: 10.29228/ijbemp.52748, (2021), (Diğer)
 • 6 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, BAYRİ OSMAN, Türkiye’de Nakit Akışlarının Sunumunda Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi ve Brüt Yönteme Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablolarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 24(3), , 385-416. (2019), (EBSCO)
 • 7 ÖZÇELİK HAKAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasasi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama / Benford's Law in Detecting Fraudulent Financial Reporting: An Application in the Retail Industry. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 128-139. (2016), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, BAYRİ OSMAN, Muhasebenin Temel Kavramları Açısından Nakit Esaslı ve Tahakkuk Esaslı Kayıt Sistemlerinin Karşılaştırmalı Uygulama Ve Analizi. VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 2 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, ÖMÜRBEK VESİLE, Rekabet Stratejileri Kapsamında Kriz Dönemi Maliyet Stratejileri. VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 3 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Regulations of Cash Flow Statement in Turkey and Effects on Implementation. 5th ASM International Congress of Social Science (2018). (Özet bildiri)
 • 4 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Direct and Indirect Method Comparison in the Presentation of the Cash Flow Statement and Analysis of Reporting Preferences in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ÖZDEMİR SEYHAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Tükenmişliğin Örgütsel Körlük Üzerine Etkisi. 1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration (2017). (Özet bildiri)
 • 6 BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, ÖZÇELİK HAKAN, TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İnşaat Sektörüne İlişkin İncelenmesi ve Bir Uygulama. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VI. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA (2017). (Özet bildiri)
 • 7 ÖZÇELİK HAKAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası Perakende Sektöründe Bir Uygulama. 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar (2016). (Özet bildiri)
 • Editörlük
 • 1 International Journal of Business Economics and Management Perspectives, Dergi, Yrd. Editör, 01.01.2018 - 30.09.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!