KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462118351
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 906
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 28.06.2002
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 29.06.2004
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (TEZLİ) (DR) 18.03.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Yeni İletişim Ortamları, Araştırma Yöntemleri.
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TUZCU NİLGÜN, ARKLAN ÜMİT, SOSYAL MEDYA KULLANIMININ MARKA BAĞLILIĞI VE TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN ARACILIK ROLÜ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), , 2115-2144. Doi: 10.30798/makuiibf.1281663, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 TAŞAN RESUL, ARKLAN ÜMİT, Kamuyu Bilgilendirme Modeli Bağlamında Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın (IFCN) Betimsel Bir Analizi. The Journal of Selcuk University Social Sciences Institute , 140-158. Doi: 10.52642/susbed.1281708, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 ARKLAN ÜMİT, KANAT ZEHRA, ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DİJİTAL DİPLOMASİNİN KULLANIMI: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BAĞLI KURULUŞLARIN TWİTTER HESAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Inonu University E-Journal of Faculty of Communication, 8(2), , 134-157. Doi: 10.47107/inifedergi.1332589, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 ARKLAN ÜMİT, SANDIKCI YILMAZ TÜRKER, SOY SAMED, FİLM VE DİZİ AFİŞLERİNDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİSİ OLARAK CİNSEL ÇEKİCİLİK KULLANIMI: NETFLİX TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 300-316. Doi: 10.52642/susbed.1111341, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ARKLAN Ümit, Kocaömer Neslihan, Dijital Aktivizm Olgusuna Hayvan Hakları Bağlamında Bir Bakış: Haytap Örneğinde Bir İnceleme. Akdeniz İletişim Dergisi , 31-54. Doi: 10.31123/ akil.1077939, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, REFERANDUM SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA ORTAMINA ETKİSİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), , 811-835. (2019), (EBSCO)
 • 7 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖNCESİ SÜRECİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ YANSIMASI: HÜRRİYET, SABAH VE SÖZCÜ GAZETELERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), , 224-249. Doi: 10.19145/e-gifder.378634, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 ARKLAN Ümit, AKDAĞ MUSTAFA, AKGÜL MAHMUT, Nevruz Bayramı nın Algısal Dönüşümü Türk Basını nda Nevruz Algısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), , 779-792. (2015), (EBSCO)
 • 9 AKDAĞ MUSTAFA, ARKLAN Ümit, Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), , 33-55. (2013), (EBSCO)
 • 10 ARKLAN Ümit, Mahmut Akgül, Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci ve Etki Eden Faktörler Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), , 53-82. Doi: 10.9761/JASSS1699, (2013), (EBSCO)
 • 11 ARKLAN Ümit, Intra Organizational Communication and Leadership An Interactive Approach. South African Journal of Business Management, 5(26), , 10294-10302. (2011), (SSCI)
 • 12 Mustafa Akdağ, ARKLAN Ümit, Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi Katkısı. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), , 768-784. (2011), (EBSCO)
 • 13 ARKLAN Ümit, AKDAĞ MUSTAFA, Halkla İlişkilerin Pusulası Politika. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), , 1-21. (2010), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, RENÇBER HASAN, TÜRKİYE’DEKİ HALKLA İLİŞKİLER DERNEKLERİNİN YENİ MEDYA ORTAMLARINDAN YARARLANMA BİÇİM VE DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 2 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, THE REFLECTIONS ON THE TURKISH PRESS OF THETURKISH CONSTITUTIONAL REFERENDUM OF APRIL16, 2017: HURRIYET, SABAH AND SOZCUNEWSPAPERS CASE. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 3 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Referandum Sürecinin Sosyal Medya Ortamına Etkisi: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu Üzerine Bir Araştırma. II. International Academic Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 4 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak Youtube Kullanımı: Kullanım Amaçların, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen İçerikler Üzerine Bir Araştırma. II. International Academic Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 5 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlişkisi Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım. II. International Academic Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 6 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Kriz Yönetiminde Tek Yanlı ve İki Yanlı Sunumun Etkisi. II. International Academic Research Congress (2017). (Özet bildiri)
 • 7 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Halo Etkisi Bağlamında Bir Bakış. International Congress of Management Economy and Policy (2016). (Tam metin bildiri)
 • 8 ARKLAN ÜMİT, AKDAĞ MUSTAFA, Dijital Yaşamda Ağ Kuşağının Bir Sosyalleşme Aracı Olarak Sosyal Medya. 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation (2012). (Tam metin bildiri)
 • 9 ARKLAN ÜMİT, AKGÜL MAHMUT, Günlükten E Günlüğe İletişimsel Dönüşüm Kişisel Bloglar Üzerine Bir Araştırma. 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation (2012). (Tam metin bildiri)
 • 10 ARKLAN ÜMİT, The Use of Mass Media the Internet And E Government in Gathering Information About Public Administration An Assessment of Socio Demographic Features. 6th International Symposium Communication in the Millennium (2008). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ARKLAN ÜMİT, SOY SAMED, Sandıkçı Yılmaz Türker, Siyasal İttifaklarda Aranan Özellikler ve Bu Özelliklerin Cumhur İttifakı'na Atfedilme Durumu: İstanbul Seçmeni Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), , 1182-1202. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ARKLAN ÜMİT, Sandıkçı Yılmaz Türker, SOY SAMED, SİYASAL REKLAMCILIĞA AYRINTILANDIRMA OLASILIĞI MODELİ BAĞLAMINDA MERKEZİ VE ÇEVRESEL İKNA ARGÜMANLARI ÜZERİNDEN FARKLI BİR BAKIŞ: 31 MART 2019 İSTANBUL YEREL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), , 1-38. Doi: 10.19145/e-gifder.828574, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ARKLAN ÜMİT, TUZCU NİLGÜN, Doğal Reklamların Marka Farkındalığı Oluşturma Rollerinin Takip Edilme Motivasyonlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(32), , 1016-1039. Doi: 10.21076/vizyoner.906706, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ARKLAN Ümit, TANACI Fadimana, SEÇİM KAMPANYALARINA BEYANNAMELER BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ: 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 1-29. Doi: 10.21076/vizyoner.658686, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ARKLAN ÜMİT, TUZCU NİLGÜN, DİJİTAL ÇAĞIN BİR PAZARLAMA VE MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİLEYİCİLER: KANAATLER, KRİTERLER VE TAKİP NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim, 12(2), , 969-1011. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE AKTİVİZM: İLİŞKİSEL DÜZLEMDE EPİSTEMOLOJİK BİR YÖNELİM. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 25-39. Doi: 10.21076/vizyoner.505651, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, İKNA EDİCİ İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK TEK YANLI VE İKİ YANLI SUNUMUN KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), , 39-52. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 RENÇBER HASAN, ARKLAN ÜMİT, ALTERNATİF MEDYADA FARKLI BİR BOYUT: 4CHAN.ORG ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), , 75-100. Doi: 10.21076/vizyoner.458526, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Y KUŞAĞININ İÇERİK TÜKETİCİSİ OLARAK YOUTUBE KULLANIMI: KULLANIM AMAÇLARI, KULLANIM DÜZEYLERİ VE TAKİP EDİLEN İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), , 929-965. (2018), (TR DİZİN)
 • 10 ARKLAN ÜMİT, Sosyal Medyanın Siyasal Amaçlı Kullanımı Ağ Kuşağının Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(2), , 618-657. (2016), (TR DİZİN)
 • 11 ARKLAN ÜMİT, AKDAĞ MUSTAFA, Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı İlişkisel ve Etkileşimsel Perspektiften Uygulamalı Bir Çalışma. Vizyoner Dergisi, 7(16), , 16-34. (2016), (TR DİZİN)
 • 12 ARKLAN Ümit, Yerel Seçim Kampanyalarının Seçmen Tercihine Etkisi 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Sivas Araştırması. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(6), , 121-156. (2015), (TR DİZİN)
 • 13 ARKLAN Ümit, Enderhan Karakoç, Medyanın Genel ve Siyasal Gündeme İlişkin Bilgi Edinme Aracı Olarak Kullanımı Görgül Bir Araştırma. Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 325-363. (2013), (TR DİZİN)
 • 14 ARKLAN Ümit, Tüketim ve Cazibenin Mekansal İzdüşümü Olarak Alışveriş Merkezleri. Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 2(3), , 78-94. (2012), (Diğer)
 • 15 ARKLAN Ümit, Kamu Yönetiminin Halkla İlişkileri Açısından Referandum 12 Eylül 2010 Referandumu Sivas Araştırması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , 87-125. (2011), (TR DİZİN)
 • 16 TAYLAN HASAN HÜSEYİN, ARKLAN Ümit, Medya ve Kültür Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), , 85-97. (2008), (TR DİZİN)
 • 17 ARKLAN Ümit, Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 45-65. (2006), (TR DİZİN)
 • 18 ARKLAN Ümit, Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye de Uygulanabilirliği. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), , 82-100. (2006), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 RENÇBER HASAN, ARKLAN ÜMİT, Halkla İlişkiler Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Bir Model Önerisi(2023). Literatürk Academia, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 RENÇBER HASAN, ARKLAN ÜMİT, İklim İletişimi(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KARTAL NURULLAH ZAFER, ARKLAN ÜMİT, İletişimsel Bağlamda Nitel Araştırma(2023). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ARKLAN Ümit, Taşan Resul, HALKLA İLİŞKİLER VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ(2022). Literatürk, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 5 ARKLAN Ümit, Taner Ali, HALKLA İLİŞKİLER VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ(2022). Literatürk, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 6 ARKLAN Ümit, Soy Samed, Sandıkcı Yılmaz Türker, Dijital İnsan ve Dijital Toplum(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 7 ARKLAN Ümit, Rençber Hasan, KURUMSAL İLETİŞİM ve SOSYAL MEDYA(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ARKLAN Ümit, RENÇBER Hasan, KARTAL Nurullah Zafer, MODERN İŞ YAŞAMININ ELEŞTİRİSİ(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 KARTAL Nurullah Zafer, ARKLAN Ümit, Küresel Halkla İlişkiler ve Dijital Diplomasi(2022). Literatürk, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 10 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, KARTAL NURULLAH ZAFER, Yönetim: Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, RENÇBER HASAN, Yönetim: Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, RENÇBER HASAN, Siyasal İletişim Teorik Tartışmalar: Kavramlar, Kuramlar ve Stratejiler(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, RENÇBER HASAN, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, RENÇBER HASAN, İletişim Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, KARTAL NURULLAH ZAFER, Dijital Bağımlılık ve E-Hastalıklar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, Dijital Reklamcılık(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Kurumsal İletişimin El Kitabı(2020). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 18 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, Kurumsal İletişimin El Kitabı(2020). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 19 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Sosyal Bilimler Araştırmaları(2019). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 20 RENÇBER HASAN, ARKLAN ÜMİT, SOSYAL BiLiMLER ARAŞTIRMALARI(2019). ÇİZGİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 21 KARTAL NURULLAH ZAFER, ARKLAN ÜMİT, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018(2018). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 22 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018(2018). Çizgi Kitabevi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 23 ARKLAN ÜMİT, RENÇBER HASAN, CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS CULTURAL MEDIA STUDIES(2017). IJOPEC Publication Limited, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 24 ARKLAN ÜMİT, KARTAL NURULLAH ZAFER, Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey(2017). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 25 ARKLAN ÜMİT, Uluslararası Halkla İlişkiler(2016). OmniScriptum, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 26 ARKLAN ÜMİT, 7 Haziran dan 1 Kasım a Türkiye de Siyasal İletişim Uygulamaları(2016). Literatürk Acedemia, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 27 ARKLAN Ümit, Ekip Çalışması ve Liderlik(2015). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 28 ARKLAN Ümit, Ekip Çalışması ve Liderlik(2015). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 29 ARKLAN Ümit, Ekip Çalışması ve Liderlik(2015). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 30 ARKLAN ÜMİT, Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar(2014). Literatürk, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 31 ARKLAN ÜMİT, İletişim Okumaları Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar(2013). Literatürk, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 32 ARKLAN ÜMİT, Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım(2013). Literatürk, Tümü, ISBN: (ULUSAL)
 • 33 ARKLAN Ümit, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler(2011). Eğitim Akademi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 34 ARKLAN Ümit, Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım(2009). Literatürk, Tümü, (ULUSAL)
 • 35 ARKLAN ÜMİT, Halkla İlişkiler(2008). Tablet, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!