KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114536
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-5823-190X
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 16.06.2004
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 16.06.2004
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 03.06.2008
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 03.06.2008
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ SINIF EĞİTİMİ (DR) 18.02.2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SINIF EĞİTİMİ (DR) 18.02.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Değer Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Karakter ve Kimlik Kazanma
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜNDÜZ MEVLÜT, POLAT HASAN, Views Of Prospective Science Teachers On Teaching Patriotism Value Within The Scope Of Science Class. International Journal of Contemporary Educational Research Doi: 10.52380/ijcer.2023.10.3.359, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÇINAR FATİH, GÜNDÜZ MEVLÜT, A STUDY ON THE CORRELATION BETWEEN THE PERCEPTION OF CONSCIENCE AND THE MORAL COMPONENTS OF CONSCIENCE. Open Access Publishing Group Doi: 10.46827/ejes.v10i1.4631, (2023), (Diğer)
 • 3 Ürekli Fatma Nur, KARAER NİHAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, ANALYSING THE TIME MANAGEMENT THOUGHTS OF PRE-SERVICE TEACHERS PREPARING FOR KPSS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES. Open Access Publishing Group, 8(3), Doi: 10.46827/ejae.v8i3.4995, (2023), (Diğer)
 • 4 GÜNDÜZ MEVLÜT, GÜNDOĞDU MEHMET, Students’ views about hidden curriculum practices in science class. African Educational Research Journal, 11(3), Doi: 10.30918/AERJ.113.23.072, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 5 CEYLAN SALİH, ÖZDEMİR Şükrü, GÜNDÜZ MEVLÜT, ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANDIMIZA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(78), , 263-278. (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 6 GÜNDÜZ MEVLÜT, AKTEPE VEDAT, SULAK SÜLEYMAN ERKAM, BAŞPINAR ZUHAL, BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, Cultural Values Defining Turkish Nation: From the Perspectives of History Teachers. International Journal of Instruction, 12(2), , 193-208. Doi: 10.29333/iji.2019.12213a, (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 7 GÜNDÜZ MEVLÜT, SULAK SÜLEYMAN ERKAM, Evaluation of the Responsibilities of the Students to Use Technological Devices. Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 4(10), , 263-273. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 8 GÜNDÜZ MEVLÜT, Determining Categorically The Values To Teach The Children In Social Studies Lesson. International Online Journal of Primary Education, 5(1), , 20-30. (2016), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 GÜNDÜZ MEVLÜT, The Opinions of Primary School Teachers on How to Teach Values. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), , 201-214. (2015), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 10 GÜNDÜZ MEVLÜT, The effect of class prospective teachers metacognitive awareness on creating belief of self efficacy and realizing it. International Journal of Academic Research, 6(4), , 90-96. Doi: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-4/B.14, (2014), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKER Abdurrahman, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM, GÜNDÜZ MEVLÜT, Fen bilgisi öğretmen adaylarının değer yargılarının incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi Doi: 10.29000/rumelide.1369527, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 GÜNDÜZ MEVLÜT, Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yaptıkları Projelerin Sorumluluk Duygusuna Katkısı Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), , 1374-1385. (2018), (TR DİZİN)
 • 3 GÜNDÜZ MEVLÜT, AKTEPE VEDAT, UZUNOĞLU HAMDENUR, GÜNDÜZ DUDU DUYGU, Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), , 62-70. Doi: 10.21666/muefd.303856, (2017), (Diğer)
 • 4 GÜNDÜZ MEVLÜT, AKTEPE VEDAT, Sınıf Öğretmenlerinin Değer Öğretimine Yönelik Zihin Haritaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), , 427-446. Doi: 10.14686/buefad.279688, (2017), (TR DİZİN)
 • 5 GÜNDÜZ MEVLÜT, Kavram Haritalarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Turkish Studies, 10(3), , 513-528. (2015), (TR DİZİN)
 • 6 GÜNDÜZ MEVLÜT, İlkokul Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki Düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), , 114-128. (2014), (TR DİZİN)
 • 7 GÜNDÜZ MEVLÜT, Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Haritalarını Kullanma Gerekçeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), , 115-131. (2014), (TR DİZİN)
 • 8 OCAK GÜRBÜZ, GÜNDÜZ MEVLÜT, 1998 2005 Hayat Bilgisi Ders Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi , 40-54. (2006), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - III(2021). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi(2021). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi(2021). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi(2020). pegem akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÜNDÜZ MEVLÜT, KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ(2019). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÜNDÜZ MEVLÜT, Sosyal Bilgiler Öğretimi(2018). Lisans Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 GÜNDÜZ MEVLÜT, AKTEPE VEDAT, ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKÎ DEĞERLERİ VE ETİK(2018). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1(2018). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 GÜNDÜZ MEVLÜT, İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler(2015). Pegem A Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 15.02.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!