KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Yolcu ALDIRMAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114342
E-Posta yolcualdirmaz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 20.06.2013
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 30.12.2015
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mekânsal Eşitsizlik,Eşitsiz Gelişim,Şehirleşme
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., ve Kılıç, M. (2018) Sürdürülebilir Kalkınma Düşüncesinde İhmal Edilen "Yer" : Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Çözüm Mekanizması Olarak Kalkınma Ajansları, Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • 2 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı, Editör: Ferhat Aslan, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük'e Armağan, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
 • 3 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm, Editörler: Kadir TEMURÇİN, Murat Ali DULUPÇU, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., (2019) The Cellular Dimension of the City: An Essay on Bağcılar (İstanbul), Journal of Geography, Vol. 39, pp. 99-109.
 • 2 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., (2018) Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies; A Case of Istanbul Bağcılar District , Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 44, sayfa: 1-13.
 • 3 Temurçin, K., Aldirmaz, Y. (2017). The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey. Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(4), 52–70.
 • 4 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2013, Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri'nde Hayvancılık,SDÜ Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, S.30, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., Aldırmaz, A., (2019) The Determination of the Urban Fabric by Using Remote Sensing Techniques: Opportunities and Limitations, Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 – 7 November 2019, Barcelona / SPAIN.
 • 2 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., (2019) Evaluation of the Relationship Between Urbanization and Urban Heat Island Formation with Geoinformation Techniques: The Case of Istanbul, Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 – 7 November 2019, Barcelona / SPAIN.
 • 3 Temurçin, K., Kılıç, M., and Aldırmaz, Y., (2018) Children Drifting into Crime in Turkey, Bilge Kağan International Science Congress, 26-29 October, Amsterdam.
 • 4 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., and Baydoğan, E., (2018) Evaluation of the Effects of Spatial Change in the Construction of Antalya Hotels Area Between 2000 - 2018 Using Remote Sensing Technologies, Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22-24 November, Lara, Turkey.
 • 5 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., and Baydoğan, E., (2018) Spatial Analysis of Forest Fires Using Remote Sensing Technologies; A Case of 2017 Mersin-Anamur Forest Fire, Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22-24 November, Lara, Turkey.
 • 6 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., and Baydoğan, E., (2018) Testing The Accuracy of Determination of Urban Fields From Göktürk-2 Satellite Images, Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22-24 November, Lara, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güvenç, M., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., (2019) Representation Problem In Geography: New Approaches, 1st International Istanbul Geography Congress, 20-23 June 2019, İstanbul/Turkey.
 • 2 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Batı, Ü., (2019) On The Spatial Justice Of Urban Sidewalks, 1st International Istanbul Geography Congress, 20-23 June 2019, İstanbul/Turkey.
 • 3 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Batı, Ü., (2019) A Psycho-Geographical Analysis of Gentrified Spaces: The Case of Konya City, 1st International Istanbul Geography Congress, 20-23 June 2019, İstanbul/Turkey.
 • 4 Temurçin, K., and Aldırmaz, Y., (2018) Solid Forms of Capital in Turkey, Bilge Kağan International Science Congress, 26-29 October, Amsterdam.
 • 5 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018, Evaluation Spatial Sprawl of Industrialization and Its Effects on Land Surface Temperature by Using Information Technologies, A Case of Antalya, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 6 Temurçin, K., Sarp, G., Aldırmaz, Y., Baydoğan, E., 2018, The Impact of The Construction and Transformation of Urban Spaces on The Urban Heat Island: A Case Study in İstanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 7 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Canbakış, M., Ç., 2018, Sectorial Analysis of Manufacturing Industry in Turkey: From Traditional Production to Spatial Specialization, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 8 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., Batı, Ü., 2018, Neoliberal Preference in Fluid Space: A Short Discussion on Health Services in Istanbul, 5th International Congress of Social Sciences, 3-5 May, Antalya/Turkey.
 • 9 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Spatial and Temporal Dynamics of the Accommodation Industry in Turkey: An Evaluation over Fixed Capital Accumulation, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 10 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Spatial Transformation of Population in İstanbul, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 11 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kılıç, M., 2018, Construction of Industrial Spaces in Turkey: Regional and Structural Disparities, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 4-6 May 2018, Prague.
 • 12 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Sarp, G., and Kılıç, M., (2017) Uneven distribution of manufacturing industries in Istanbul, 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 13 Temurçin, K., Kılıç, M., Sarp, G., and Aldırmaz, Y., (2017) Industrial relocation in the Bağcılar District (Istanbul), 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems”, 4-6 December 2017 Krakow / Poland.
 • 14 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Tekstil Sanayi, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan 2017 Alanya / Türkiye
 • 15 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2017, Şehir İçerisinde Sanayi Faaliyetlerinin Lokasyonunu Etkileyen Dinamiklerin Sektörel, Yapısal ve Mekânsal Sonuçları: İstanbul İli Örneği, International Congress of Eurasian Social Sciences, 6-8 Nisan 2017 Alanya / Türkiye
 • 16 Sarp, G., Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, 27-29 Nisan 2017 Kaş / Antalya
 • 17 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., Kervankıran, İ., 2017, Spatial Analysis of Industry in İstanbul (Turkey) Province, Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18-20 May, Jakarta Endonezya
 • 18 Kervankıran, İ. Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, The Development and Spatial Analysis of Tourism in Turkey, Twelfth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 18-20 May, Jakarta Endonezya
 • 19 Temurçin, K., and Aldırmaz, Y., 2016 The structure, development and spatial distribution of industrial activities in Turkey, 32nd International Scientific Conference on “The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems” 05-06 December 2016, Krakow-Poland
 • 20 Temurçin, K., and Aldırmaz, Y., 2015, The Development, Structure and Spatial Distribution of Electric-Electronic Industry in Turkey, 31st International Scientific Conference on “International Determinants for the Development of Industry and Services”, 7-8 December 2015,Krakow-Poland.
 • 21 Temurçin, K. ve Aldırmaz, Y., 2013, Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri'nde Hayvancılık, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Antalya.
 • 22 Temurçin, K. and Aldırmaz, Y., 2013, The development and structure of industry in the district of Ümraniye-İstanbul, 29. International Scientific Conference (Changes in the spatial strucure of industry and services under economic crisis conditions), 2-3 December 2013, Krakow-Poland.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kültür, Mekân ve Doğurganlık Bağlamında Erciş (Van) ve Yalvaç (Isparta) İlçelerinde Doğurganlığın Coğrafi Analizi
 • Doktora Tezi
 • 1 İstanbul'un Asimetrik Yüzü (2018- Devam Ediyor)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ BAP- İstanbul'un Asimetrik Yüzü, (Öncelikli Alanlarda Doktora Tezi Projesi, Proje No: SDK-2019-6876)- (2019-Devam Ediyor)
 • 2 TÜBİTAK SOBAG (1001)-İstanbul İlinde Sanayinin Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler (2018 - Devam Ediyor)
 • 3 Harita Genel Komutanlığı- Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği Projesi, 4972-GÜP-17 (2017- 2019) Tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16. Bölge Bilimi ve Planlaması Konferansı (2016), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Yardımcı Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44. Sayı.
 • 2 Teknik Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43. Sayı.
 • 3 Yardımcı Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43. Sayı.
 • 4 Yardımcı Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41. Sayı.
 • 5 Yardımcı Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42. Sayı.
 • 6 Teknik Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44. Sayı.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!