KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Mahinur KILIÇ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 20.06.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (YL) 30.05.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilir Turizm, Turizm Coğrafyası, Korunan Alanlar, Milli Parklar
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Sarp Gülcan, TEMURÇİN Kadir, Aldırmaz Yolcu, KILIÇ Mahinur, Baydoğan Emre, Yüksek Katlı ve Yüksek Yoğunluklu Kentleşmenin Kentsel Isı Adası Oluşumu Üzerine Etkileri, İstanbul Örneği. 1 İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 TEMURÇİN K., SARP G., ALDIRMAZ Y., KILIÇ Mahinur, Şehirleşme ile Kentsel Isı Adası Oluşumu Arasındaki İlişkinin Jeoinformasyon Teknikleri İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. Bilge Kağan ISC-2019, Barselona (2019). (Özet bildiri)
 • 3 TEMURÇİN K., KILIÇ Mahinur, ALDIRMAZ Y., Children Drifting into Crime in Turkey. Bilge Kağan International Science Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 4 TEMURÇİN KADİR, KILIÇ MAHİNUR, SARP GÜLCAN, ALDIRMAZ YOLCU, Industrial Relocation in the Bağcılar District (Istanbul). 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 5 TEMURÇİN KADİR, ALDIRMAZ YOLCU, SARP GÜLCAN, KILIÇ MAHİNUR, Uneven Distribution of Manufacturing Industries in Istanbul. 33rd International Scientific Conference on “Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems” (2017). (Özet bildiri)
 • 6 SARP GÜLCAN, Baydoğan Emre, KILIÇ MAHİNUR, Spatio-Temporal Analysis of Forest Fire Using GIS and Remote Sensing Technologies, The Case of Antalya Kumluca Forest Fire. ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry (2017). (Özet bildiri)
 • 7 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, A Study For Assessing The Recreation Potential of Yozgat Çamlığı National Park. International Symposium on New Horizons in Forestry (2017). (Özet bildiri)
 • 8 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, A National Park in The Pincer of Nature Conservation-Recreation-Urbanization: Yozgat Çamlığı National Park. 6. International Congress on Current Debates in Social Science (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KERVANKIRAN İSMAİL, KILIÇ MAHİNUR, Yozgat İli’nde Jeotermal Kaynakların Kullanımı ve Turizm Açısından Önemi. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (2014). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!