KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Onur Mahmut PİŞİRİR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Anabilim Dalı
Telefon 2462113491
E-Posta onurpisirir@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ 14.07.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 24.12.2014
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sunucu Yönetimi,Veritabanı Yönetimi,Mobil Programlama,Uzaktan Eğitim Sistemleri,Swift
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • 1 Pişirir, O.M., Çankaya, Ş. F., Çankaya, İ. A., Tatlı, M., "Contrıbutıon of E-Contents to Student Success In Dıstance Educatıon", ICESLT, International Congress on Education Sciences and Learning Technology. November 15-19, 2017. Greece
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma (A Research on Adult Education and Lifelong Praxis in the Sample of PEC, CEC and ISKUR in Turkey)" TÜBİTAK 113K066 2013-2015
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, August 23-25, Rome,ITALY.
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu - Düzenleme Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
Mobil Programlama
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
 
Bu İçeriği Paylaş!